Головна

ВІТАЄМО НА КАФЕДРІ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ №1
 

Професорсько-викладацький склад кафедри  надає спеціалізовану терапевтичну допомогу пацієнтам кардіологічного, ендокринологічного та гастроентерологічного профілів. Клінічною базою кафедри є половина кардіологічного відділення (35 ліжок) з палатою інтенсивної терапії (9 ліжок) та 50 ліжок ендокринологічного відділення. Базою кафедри внутрішньої медицини №1 є ендокринологічне та кардіологічне відділення Тернопільської університетської лікарні. Лікувальну та діагностично-консультативну роботу у клініці здійснюють 2 професори, 5 доцентів та 1 асистент. Всі  мають вищу кваліфікаційну категорію по спеціальності або загальній терапії.Всі викладачі пройшли курси спеціалізації.
Куратором ендокринологічного відділення є завідувач кафедри внутрішньої медицини№1 професор Пасєчко Н.В.
Завідувач кафедри внутрішньої медицини №1
Завідувач кафедри внутрішньої медицини №1 -професор Пасєчко Надія Василівна

            Кураторами кардіологічного відділення є професор кафедри внутрішньої медицини №1 д.м.н., проф. Ярема Н.І. та доц. Савченко І.П.
куратори гастроентерологічного відділення  : доц. Смачило І.В. та доц. Гаврилюк М.Є. на обході.

           Куратором пульмонологічного відділення є Боб Анжела Олегівна
У відділенні впроваджені сучасні нові методи діагностики та лікування: добове моніторування ЕКГ та артеріального тиску, черезстравохідна ехокардіоскопія, черезстравохідна електрокардіостимуляція, пульсоксиметрія, визначення варіабельності серцевого ритму, тропоніновий тест, контроль за згортальною системою крові.  Кураторами ендокринологічного відділення є проф. Пасечко Н.В. та доц. Наумова Л.В.
 У 2010 році впроваджено визначення рівня інсуліну та тестостерону в крові з метою вирішення питання щодо тактики ведення пацієнтів з ендокринною патологією. У хворих з лабільним перебігом цукрового діабету та у вагітних проводиться щогодинний моніторинг рівня глікемії.
           В університетській лікарні впроваджуються сучасні неінвазивні та інвазивні методики діагностики та лікування складних порушень ритму та провідності серця; використання інсулінових помп у хворих з лабільним перебігом цукрового діабету та у вагітних, КТ-діагностика патології гіпоталамо-гіпофізарної ділянки, визначення панкреатичної еластази-1 у калі для оцінки екзокринної дисфункції підшлункової залози.