Кафедра
    Kафедра терапії заснована в 1957 році на базі Tернопільської обласної лікарні. Фундатором і першим завідувачем кафедри був доктор мед.наук, професор - І.О. Мельник. наступником його став доктор мед.наук, професор М. Г. Масик – учень М. Д. Стражеска, послідовник методу детального клінічного фізикального обстеження. Наступним завідувачем був П.Я. Григор'єв доктор мед.наук, професор один з провідних гастроентерологів.
    З 1989 року кафедру очолював випускник ТДМІ, заслужений діяч науки і техніки України, доктор мед.наук, професор Швед М.І.
    У 2007 році кафедру реорганізовано у кафедру внутрішньої медицини №1
З 1 липня 2011 року кафедру внутрішньої медицини №1 очолила д-р. мед. наук Ярема Надія Іванівна
З 2015 року кафедру очолює професор Пасєчко Надія Василівна . Основні напрямки наукових інтересів – кардіологія, ендокринологія, гастроентерологія.