Історія кафедри

Kафедра терапії заснована в 1957 році на базі Tернопільської обласної лікарні. 
Фундатором і першим завідувачем кафедри був доктор мед.наук, професор - І.О. Мельник.    Наступником його став  доктор мед.наук, професор М. Г. Масик – учень М. Д. Стражеска, послідовник методу детального клінічного фізикального обстеження. 


    Наступним завідувачем був П.Я. Григор'єв доктор мед.наук, професор один з провідних гастроентерологів.


    З 1989 року кафедру очолював випускник ТДМІ, заслужений діяч науки і техніки України, доктор мед.наук, професор Швед М.І.

доктор мед.наук, професор Швед М.І.

Так виглядав колектив кафедри з 2005 до 2007 року

    У 2007 році кафедру реорганізовано у кафедру внутрішньої медицини №1 
З 1 липня 2011 року кафедру внутрішньої медицини №1 очолила   д-р. мед. наук Ярема Надія Іванівна

доктор мед.наук, професор Ярема Н.І.

Колектив кафедри внутрішньої медицини №1  2011 року
    З 2015 року кафедру очолює професор Пасєчко Надія Василівна . Основні напрямки наукових інтересів – кардіологія, ендокринологія, гастроентерологія.

Завідувач кафедри, доктор мед.наук, професор Пасєчко Н.В.

Колектив кафедри внутрішньої медицини  (2015 рік)