Наукова робота

Наукова робота на кафедрі


Кафедра бере активну участь у міжкафедральній НДР «Коморбідні стани в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря: предиктори розвитку, рання діагностика, профілактика і лікування». 

Інформація про діяльність студентського гуртка на кафедрі внутрішньої медицини №1 за -2015 рік

Здобутки, участь в конференціях: ХІХ міжнародний конгрес студентів і молодих вчених. Травень 2015 р. м. Тернопіль
    
Студенти-гуртківці активно працюють над тематикою наукової роботи та беруть активну участь в конференціях

Староста гуртка Боб Оксана Олександрівна студентка 6 курсу 10

Планування наукових праць гуртківців на  2015-2016 рр.

№ п/п

ПІП гуртківця

Науковий керівник

Запланована тема

Тема НДР, в яку включений студент

Назва студентської наукової програми, в яку входить студент

1

Боб Оксана Олександрівна

Проф. Пасєчко Н.В.

Лікування бронхіальної астми із супутнім цукровим діабетом

Коморбідні стани в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря: предиктори розвитку, рання діагностика, профілактика і лікування

Студент майбутній фахівець високого рівня кваліфікації

2

 Чушенко Юлія

Гаврилюк М.Є.

 Особливості перебігу лімфолекозу у хворих різних вікових груп.

Коморбідні стани в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря: пре диктори розвитку, рання діагностика, профілактика і лікування

Студентська наука і профорієнтаційне навчання

3

Бедзісь Софія Юріївна

Савченко І.П.

Структурно- функціональна перебудова лівого ре диктор  та лівого шлуночка у пацієнтів з ГХ та у поєднанні її з ІХС

Коморбідні стани в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря: предиктори розвитку, рання діагностика, профілактика і лікування

Студентська наука і профорієнтаційне навчання

4

Чепіль Мар’яна Григорівна

Проф. Пасєчко Н.В.

Рання діагностика цукрового діабету на ґрунті вивчення факторів ризику

Коморбідні стани в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря: предиктори розвитку, рання діагностика, профілактика і лікування

Студентська наука і профорієнтаційне навчання

5

 Демчук Василь

Гаврилюк М.Є

Порівняльна ефективність різних  груп препаратів при лікуванні  хворих на хронічний лімфолейкоз

Коморбідні стани в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря: предиктори розвитку, рання діагностика, профілактика і лікування

Студентська наука і профорієнтаційне навчання

6

Чукур Петро Андрійович

Доц. Боб А. О.

Діагностика та лікування бронхообструктивного синдрому

Коморбідні стани в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря: предиктори розвитку, рання діагностика, профілактика і лікування

Студент майбутній фахівець високого рівня кваліфікації

 7

 Фещенко Богдан

Гаврилюк М.Є

Порівняльна ефективність різних видів інсуліну у пацієнтів в Тернопільській області

Коморбідні стани в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря: ре диктори розвитку, рання діагностика, профілактика і лікування

Студентська наука і профорієнтаційне навчання

8.

 

 Палига Вікторія

Проф.

 Пасєчко Н.В.

Поширеність супутньої патології у хворих на первинний гіпотиреоз

Коморбідні стани в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря: предиктори розвитку, рання діагностика, профілактика і лікування

Студентська наука і профорієнтаційне навч


  

П Л А Н

РОБОТИ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА

кафедри внутрішньої медицини №1 на 2015 – 2016 н.р.

 

№ п/п

дата

проведення

зміст

відповідальний

  1.  

25.09.15

Знайомство з науковою роботою кафедри. Затвердження плану роботи наукового студентського гуртка на 2014-2015 н. р.

  проф. Пасєчко Н.В., доц Наумова Л.В.

 

  1.  

14.10.15

Йододефіцитні захворювання: діагностика, лікування.

 

доц. Наумова Л.В.

 

 

  1.  

04.11.15

 Особливості призначення інсулінотерапії хворим на цукровий діабет 1 та 2 типів

 доц. Наумова Л.В.

 

  1.  

22.12.15

Серцева недостатність: клініка, діагностика, лікування.

проф. Ярема Н.І.

доц. Савченко І.П.

  1.  

26.01.16

Анемії: сучасні погляди на лікування.

доц. Гаврилюк М.Є.

  1.  

23.02.16

Сучасні підходи до лікування цукрового діабету.

проф. Пасєчко Н.В.

  1.  

22.03.16

 

Діагностика та лікувальна тактика при захворюваннях органів черевної порожнини.

Гострий живіт в практиці терапевта.

доц. Гаврилюк М.Є. доц. Смачило І.В.

  1.  

26.04.16

Бронхообструктивний синдром: діагностика, лікування.

доц. Боб А.О.

  1.  

17.05.16

Гострий коронарний синдром в практиці сімейного лікаря.

ас. Радецька Л.В.

доц. Савченко І.П.

  1.  

07.06.16

Заключне засідання. Обговорення результатів роботи.

проф. Пасєчко Н.В.

керівники  студентських наукових робіт.