Магістерські роботи

Під керівництвом Пасєчко Надії Василівни захищено наступні магістерські роботи:
1. Свистун Ірина Ігорівна «Динаміка змін показників імунного статусу, перекисного окислення ліпідів, антиоксидантної системи та ендогенної інтоксикації у хворих на дифузний токсичний зоб в умовах йододефіциту», 2008 рік;
2. Паньків Іван Володимирович «Епідеміологічні аспекти мікроальбумінурії у хворих на артеріальну гіпертонію та цукровий діабет типу 2», 2008 рік;
3. Балабан Алла Іванівна «Клініко-патогенетичне обґрунтування лікування полінейропатії нижніх кінцівок у хворих на цукровий діабет», 2010 рік;
4. Максимова Валентина Василіна «Нові підходи до викладання ‘’Основ Медсестринства’’», 2010 рік;
5. Волощук Наталія Степанівна «Психологічні, соціальні та етичні аспекти паліативної допомоги, удосконалення системи надання допомоги онкологічним хворим», 2010 рік;
6. Стахира Надія Іванівна «Психо-терапевтичні аспекти роботи медсестри-бакалавра в умовах амбулаторного лікування психіатричних і наркологічних пацієнтів», 2010 рік;
7. Кравець Валентина Леонідівна «Роль медичної сестри в психологічній корекції хворих з алкогольною залежністю», 2010 рік;
8. Богонюк Божена Богданівна «Структурно-функціональні зміни в нирці при дифузному токсичному зобі». 2012 рік;
9. Петрик Галина Віталіївна «Морфофункціональні зміни щитоподібної залози у жінок репродуктивного віку в умовах йододефіциту в Тернопільській області
10.Пицюк Юлія Володимирівна «Порушення психоемоційної та когнітивної сфери у пацієнтів з ендокринопатіями», Тернопіль-2016
11.Лой Галина Ярославівна ,, Корекція цукрового діабету 2 типу препаратом воглібоз" 2015
12.Гнат С.В. «Нові підходи до діагностики та лікування субклінічного гіпотиреозу у жінок репродуктивного віку в йододефіцитному регіоні » 2015
13.Крицький Тарас Ігорович «Скринінг еректильної дисфункції у чоловіків, хворих на цукровий діабет», Тернопіль-2017
14.Кульчінська Вероніка Миколаївна «Оцінка впливу концентрації вітаміну Д на ступінь компенсації цукрового діабету та рівень якості життя пацієнтів», Тернопіль-2017
15.Джула Марія Андріївна «Нові підходи до корекціі порушень електролітного обміну при кетоацидотичних станах у хворих на цукровий діабет», Тернопіль-2017

Під керівництвом Яреми Надії Іванівни захищено наступні магістерські роботи:

1. Припхан Ірина Богданівна «Особливості діастолічної дисфункції лівого шлуночка і вегетативної регуляції у хворих на ішемічну хворобу серця та гіпертонічну хворобу», 2013 р.;

2. Слободи Мар’яна Володимирівна «Діагностичне значення С-реактивного протеїну при діастолічній дисфункції лівого шлуночка у пацієнтів на ІХС з фібриляцією передсердь», 2016 р.

Під керівництвом Наумової Л.В. Захищено наступні магістерські роботи з медсестринства:
1.Федорців Олена Сергіівна: Формування у майбутніх медичних сестер толерантного ставлення до людей, що живуть з ВІЛ 2016 рік
2. Брикела Ірина Олександрівна: Медсестринська допомога у веденні хворих з стопою діабетика 2017 рік
Під керівництвом   Савченко Ірини Петрівни захищено  магістерську роботу  з медсестринства  Іванова Миколи Миколайовича:  «Роль медичної сестри у веденні хворих на інфаркт міокарда»; 2017 рік
 Під керівництвом  Гаврилюка Михайла Євгеновича  захищено  магістерську роботу  з медсестринства Багири Наталії Михайлівни "Йододефіцитні захворювання та роль медичної сестри у веденні хворих",  2017 рік.
Comments