Наукові публікації Боб А.О.

1. Боб А.О. Прогнозування клінічного протікання виразкової хвороби дванадцятипалої кишки // Вісник проблем біології і медицини - Харків, 1997. - № 8. - С. 16-20.

2. Боб А.О. Стан секреторної та моторно-евакуаторної функції шлунка у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки і вибір методу лікування // Кіт О.М.., Ковальчук О.Л.Шпитальна хірургія. - Тернопіль, 1998. - № 1. - С. 42-44.

3. Боб А.О. Моторно-евакуаторна функція шлунка у хворих виразковою хворобою дванадцятипалої кишки і вибір методу лікування // Вісник наукових досліджень - Тернопіль, 1998. - № 1-2. - С. 80-81.

4. Боб А.О. Стан секреторної функції шлунка у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки / Кіт О.М.., Ковальчук О.Л //Вісник наукових досліджень. – 1998. - № 3-4. - С. 49-50.

5. Боб А.О. Стан секреторної та моторно-евакуаторної функції шлунка у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки і вибір методу лікування / Кіт О.М.,  ВардинецьІ.С., Ковальчук О.Л. //Шпитальна хірургія, 2000. - №1.- С 42-44. 6. Боб А.О. Стан згортальної системи крові та особливості структурної перебудови стінки жовчного міхура у хворих на гострий та хронічний холецистит  / Кіт О.М., Гнатюк М.С. //Шпитальна хірургія, №2, 2001,-С 11-13.

7. Боб А.О.Прогнозування клінічного перебігу виразкової хвороби шлунка / Кіт О.М., Пастернак А.Т. //Вісник наукових досліджень, 2005, №3, - С. 18-20.

8. Боб А.О.Клінічний досвід застосування форматеролу у хворих на бронхіальну астму //  Вісник наукових досліджень.-2009.-№4.-С.67.

9. Боб А.О. Корекція порушень кишкового мікробіоценозу у хворих з цукровим діабетом  типу 2. /Швед М.І., Паламар Т.О., Наумова Л.В. //Вісник наукових досліджень. – 2009. - № 4. – С.33-34.

10. Боб А.О. Відмінності імунної реактивності організму при інфаркті міокарда залежно від рівня крові сечової кислоти /Боднар Р.Я., Боднар Л.П //Вісник наукових досліджень. – 2009. - № 4. – С.71.

11. Боб А.О. Особливості клінічного перебігу та лікування вірусно-бактеріальних пневмоній  в умовах епідемії  респіраторно-вірусних інфекцій та грипу /Швед М.І.,  Боднар Л.П. //Інфекційні хвороби  № 4, - № 2009, -С.60-63.

12. Боб А.О. Перебіг та лікування вірусно-бактеріальних пневмоній  у пацієнтів із супутніми серцево-судинними  захворюваннями /Швед М.І., Наумова Л.В., Смачило І.В. // Вісник наукових досліджень. – 2010. - № 4. – С31-33.

13. Боб А.О. Контроль компенсації цукрового діабету за показниками глісованого гемоглобіну у хворих на цукровий діабет у Тернопільській області /Швед М.І.,Пасечко Н.В. //Вісник наукових досліджень. – 2010. - № 4. – С.34-36.

14. Боб А.О., Кіт О.М .Інтегративні аспекти освоєння виразкової хвороби шлунка при створенні навчально-методичних матеріалів //Медична освіта. – 2005. – № 3. – С. 23-24.

15. Боб А.О. Шляхи оптимізації викладання предмету на кафедрі внутрішньої медицини /Швед М.І., Пасєчко Н.В. // Медична освіта. – 2008. – № 2. – С. 21-24.

16. Боб А.О. Показники глікованого гемоглобіну у хворих на цукровий діабет у Тернопільській області  /Швед М.І., Пасечко Н.В. //Медична хімія. – 2010. - № 4. – С.98-101.

17. Боб А.О. Шляхи оптимізації викладання лекцій з « основ внутрішньої медицини» в світлі засад Болонської декларації /Швед М.І.,Пасечко Н.В. //Медична освіта. – 2011. – № 3. – С. 44-47.

18. Боб А.О. Корекція порушень кишкової мікрофлори у хворих на хронічний панкреатит /Смачило І.В., Гаврилюк М.Є.//Вісник наукових досліджень. – 2012. – № 2. – С.140-141.

19. Боб А.О. Удосконалення системи навчання студентів 4 курсу на кафедрі внутрішньої медицини №1 в умовах кредитно-модульної системи / Ярема Н.І., Пасєчко Н.В//Медична освіта. – 2012. – №3  – С. 217-219.

20. Боб А.О. Нові технології додипломної підготовки майбутніх лікарів в клініці внутрішньої медицини Тернопільської університетської лікарні / Ярема Н.І., Пасєчко Н.В. // Медична освіта. - №3 (додаток). – 2012. - С.220-222.   

21. Боб А О. Удосконалення практичної роботи студентів на кафедрі внутрішньої медицини№1 /Ярема Н.І., Наумова Л.В // Медична освіта .-2014.-№4.-С. 67-69.

22. Боб А.О. Застосування мультиспіральної комп’ютерної томографії у діагностиці коронарного кальцинозу/ Л.В. Радецька, І.О. Лаба, І.П. Савченко

//Здобутки клінічної та експериментальної медицини - № 3(27) 2016р– С.135. 

23. Боб А.О , Т.В. Томчук.  Роль медичної сестри у подоланні відчуття самотності в пацієнтів хоспісу //  Медсестринство -№4. -  2016. -  С.47-49.

24. Боб А.О.. Вплив комбінованої антигіпертензивної терапії із застосуванням кандесартану або лізиноприлу на діастолічну функцію лівого шлуночка у хворих на стабільну ІХС із супутнім цукровим діабетом 2 типу/  А. І. Балабан, Л. В. Радецька, Л. В. Наумова //Вісник наукових досліджень. -2016. -№1 с.18-20.

25. Боб А.О. Фармакоекономічні проблеми лікування загострень бронхіальної астми  /О.О. Боб,  І.В. Смачило,  М.Є. Гаврилюк, // Здобутки клінічної та експериментальної медицини – 2016.- №3(27) – С.106-108.

26. Боб А.О. Вплив мед сестринського догляду на якість життя паліативних пацієнтів / Т. В. Томчук, Г. О. Лукіна // Медсестринство  – № 1. – 2017. – С. 36–40.

27. Боб А.О. Особливості комунікативної взаємодії медичної сестри та геріатричних хворих / О. В. Іванчук, А. О. Боб // Медсестринство  – № 3. – 2017. – С. 33–36.

28. Боб А.О. Вплив мед сестринського догляду у подоланні депресивних станів пацієнтів хоспісу  /О.В. Іванчук, К. Н. Слободенюк // Медсестринство  – № 4. – 2017. – С. 12–15.

29.  Ярема Н.І. Ефективність комплексної стандартної терапії із застосуванням альфа-ліпоєвої кислоти у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця з супутнім цукровим діабетом 2 типу / А.І. Хоміцька, І.П. Савченко, Боб А.О. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – № 3. – 2017. – С. 181–185.

30. Радецька Л. В. Досвід організації самостійної роботи студентів IV курсу у процесі вивчення внутрішньої медицини /  Н.В. Пасечко, А. О. Боб,  Н. І. Ярема,  та ін.. // Медична освіта. – № 4. – 2017. – С. 95–98.

31. Pasyechko N. V. VITAMIN D AND DIABETES MELLITUS TYPE 2/ N. V. Pasyechko V. M. Kulchinska, L. V. Radetska, L. V. Naumova, I. V. Smachylo, A. O. Bob, I. P. Savchenko, N. I. Yarema, M. Y. Havryliuk, A. I. Balaban, O. O. Bob, M. A. Dzhula, T. I. Krytskyi // International Journal of Medicine and Medical Research. – 2016. -№2.

32. Yarema N.I.   Peculiarities of left ventricular diastolic dysfunction and oxygen supply of the lower extremities in patients with stable ischemic heart disease and type 2 diabetes mellitus/     Pasechko N.V., Khomitska A.I., Savchenko I.P.,Smachylo I.V., Naumova L.V., Radetska L.V.,  Bob A.O.,  Havryliuk M.Y. ,Bob O.O., Havryliuk N.M., Kotsyuba O.I. //International Jornal of internal Medicine and medical Research № 2.- 2017

33.Nadiya Vasylivna Pasyechko, Iryna IhorivnaKuleshko, VeronikaMykolaiivnaKulchinska, LiudmylaValeriivnaNaumova, IrynaVolodymyrivnaSmachylo, AnzhelaOlehivnaBob, LiudmylaVolodymyrivnaRadetska, MykhailoYevhenovychHavryliuk, OlhaMykolaiivnaSopel, LiudmylaPetrivnaMazur. Ultrastructural liver changes in the experimental thyrotoxicosis /Polish Journal of Pathology  - 2017; 68 (2): 144-147с. Scopus

34. Krynytska IMarushchak MMikolenko ABob ASmachylo IRadetska LSopel O Differential diagnosis of hepatopulmonary syndrome (HPS): Portopulmonary hypertension (PPH) and hereditary hemorrhagic telangiectasia (HHT) /Bosnian Journal of Basic Medical Sciences -2017;17(4) 276-285 с. Scopus

 

Comments