Наукові публікації Наумової Л.В.

1.    Наумова Л.В. Вплив лікувального посту на рухово-евакуаторну функцію жовчовидільної системи у хворих на хронічний некалькульозний холецистит //Вестник проблем биологии и медицины.-1997.-№8.-С.41-43.

2.     Наумова Л.В. Вплив розвантажувально-дієтичної терапії на імунну реактивність та стан ендогенної інтоксикації у хворих на хронічний безкам’яний холецистит //Практична медицина.-1998.-№5-6.-С.83-85

3.     Наумова Л.В. Вплив харчової депривації на моторику жовчного міхура у хворих на хронічний безкам’яний холецистит //Медицинская реабилитация,  курортология, физиотерапия.-1999.-№2.-С.19-21

4.     Наумова Л.В. Критерії оцінки ефективності розвантажувально-дієтичної терапії у хворих на хронічний калькульозний холецистит// Вісник наукових досліджень.1999.-№2.-С.77-79.  

5.     Наумова Л.В. Вплив розвантажувально-дієтичної терапії на моторно-евакуаторну функцію жовчного міхура, біохімічні та імунологічні показники жовчі у хворих на хронічний безкам’яний холецистит //Буковинський медичний вісник.-1999.-Т.3.-№2.-С.78-84.  

6.     Наумова Л.В. плив розвантажувально-дієтичної терапії на бактеріологічні, біохімічні та імунологічні показники жовчі у хворих на хронічний безкам’яний холецистит //Інфекційні хвороби.-1999.-№2.-С.47-50

7.     Кузів П.П Наумова Л.В. Порівняльна характеристика моторно-евакуаторної функції жовчного міхура у хворих на хронічний безкам’яний холецистит в умовах розвантажувально-дієтичної терапії та загальноприйнятого лікування //,,Гастроентерологія”.-Міжвідомчий збірник.-1999. зб.28.-С.175-178.

8.     Кузів П.П.      Динаміка синдрому ендогеннї інтоксикації в процесі розвантажувально-дієтичної терапії / П.П.Кузів, Ю.І. Сливка, Н.З. Ярема, Л.В.Наумова, Л.В.Радецька, В.М. Тюріна //Медична хімія. – 2000. – №2. – С. 53 –55

9.     Пасєчко Н.В. Ефективність застосування генно-інженерних інсулінів ЗАТ,,ІНДАР”у Тернопільській області  / Пасєчко Н.В., Наумова Л.В., Мартинюк Л.П., //Вісник наукових досліджень.- № 4 (45) – 2006. – С.70 – 73.  

10.   КовальчукМ.Т.Бойко Ю.В Наумова Л.В.  Комбінований підхід до лікування хворих на вугрову хворобу //Український журнал дерматології, венерології та косметології.-2005.-№3.-С.158

11.  Швед М.І. Пасєчко Н.В.Наумова Л.В. (всього 6 авторів)Ефективність застосування селективних β1-адренорецепторів у комплексному лікуванні хворих на дифузний токсичний зоб з супутньою легеневою патологією. //Вісник наукових досліджень, 2007, №1.-С.76-78

12.  Швед М.І., Пасєчко Н.В., Боднар Л.П., Мартинюк Л.П., Боб А.О.Шляхи оптимізації викладання предмету на кафедрі внутрішньої медицини //Медична освіта. – 2008. – № 3. – С 13-14.

13.  ПасєчкоН.В., Нумова Л.В., СмачилоІ.В. (всього 9 авторів)Патологія щитоподібної залози та вагітність //Вісник наукових досліджень.- 2009.-№4.-С.54-56

14.  Швед М.І., СмачилоІ.В., Наумова Л.В. ЛихацькаТ.В Динаміка клініко-біохімічних показників мінеральної щільності кісткової тканини та їх корекція у хворих на хронічний гастродуоденіт та виразкову хворобу в поеднанні з реактивним гепатитом //Вісник наукових досліджень.- 2009.-№4.-С. 49-51

15. Пасєчко Н.В., Наумова Л.В., Свистун І.І.Деякі аспекти лікування хворих на ожиріння //Сімейна медицина.-2009.-№4.-С.118-120

16. Швед М.І., Паламар Т.О.,  Наумова Л.В.(всього 7 авторів) Корекція порушень кишкового мікробіоцинозу у хворих на цукровий діабет 2 типу //Вісник наукових досліджень.-2009.-№4.-С.33-35

17.  Мазур Л.П., Мазур О.П., Наумова Л.В.  Мартинюк Л.П.(всього 8 авторів) Корекція морфофункціонального стану печінки у хворих на цукровий діабет 2 типу та гепатоз //Вісник наукових досліджень.-2009.-№4.-С.64-65  

18. Швед М.І., Пасєчко Н.В., Літовкіна З.І. Наумова Л.В.(всього 5 авторів) Ефективність впливу тіазолідиндіонів на вуглеводний та ліпідний обмін у хворих на цукровий діабет 2 типу //Ендокринологія 2006.-Том 12, додаток,-С.319

19.  Пасєчко Н.В., Мазур Л.П.,  Наумова Л.В.(всього 8 авторів)Клінічний випадок первинної хронічної надниркової недостатності //Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Тернопіль-2010.-35-37

20.  Швед М.І., Пасєчко Н.В., Наумова Л.В.  БобА.О., Зарудна О.І., Голик І.В.Показники глікованого гемоглобіну у хворих на цукровий діабет у Тернопільській області // Медична хімія.-2010.-№4 (45).Том 12.-С.98-101

21. Швед М.І., Боб А.О. , Наумова Л.В.  Смачило І.В., Прокопович О.І. Перебіг та лікування вірусно-бактеріальних пневмоній у пацієнтів із супутніми серцево-судинними захворюваннями //Вісник наукових досліджень 2010.-№4.С.31-33

22.  Швед  М.І., Пасечко Н.В.Наумова Л.В.(всього 5 авторів)Контроль компенсації цукрового діабету за показниками глікованого гемоглобіну у хворих на цукровий діабет у Тернопільській області //Вісник Наукових досліджень 2010.-№4.-34-36

23.  Швед М.І., Пасєчко Н.В.. Наумова Л.В., Бойко Ю.В., Сов’як І.В.Досвід застосування інсулінів фірми ,,ЗАТ” ІНДАР у Тернопільській області //Вісник наукових досліджень.-2011.-№2.-С.29-30  

24.  Пасєчко Н.В., Наумова Л.В., Мартинюк Л.П.Стан компенсації цукрового діабету у хворих у Тернопільській області //Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.-2011.-№2 (35).-С.51-53 

25.  Ярема Н.І, Пасєчко Н.В., Наумов В.О., Наумова Л.В., Дідух З.Б. Взаємозв»язок між комп»ютерною адикцією та підвищеною масою тіла у ранньому підлітковому віці / Ярема Н.І, Пасєчко Н.В., Наумов В.О., Наумова Л.В., Дідух З.Б.// Вісник наукових досліджень.-2011.-№4 (65).- С. 149-151.  

26.     М. І. Швед, Н. В. Пасєчко, Л. П. Мартинюк, Л. П. Мазур, Л. П. Боднар, І. В. Смачило, А. О. Боб, Л. В. Наумова,Л. В. Радецька, Т. В. Лихацька, О. Л. Сидоренко ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИКЛАДАННЯ ЛЕКЦІЙ З “ОСНОВ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ” В СВІТЛІ ЗАСАД БОЛОНСЬКОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ  //Медична освіта .-2011.-C. 44-47.

27.     Пасєчко Н.В., Ярема Н.І., Наумова Л.В. Динаміка гліколізованого гемоглобіну в пацієнтів із цукровим діабетом у Тернопільській області // Вісник наукових досліджень. 2012. - №2. – С. 119.  

28.   Ефективність використання Сіофору у хворих з ожирінням та гіперінсулінізмом на стадії предіабету/Н. В. Пасєчко Л. В. Наумова, Н. В. Скрипник // Міжнародний ендокринологічний журнал. -Донецк: Мир, 2012,N N 2.-С.83-86

29.    Ярема Н.І., Пасєчко Н.В., Василюк В.М. Нові технології до дипломної підготовки майбутніх лікарів в клініці внутрішньої медицини тернопільської університетської лікарні // Науково-практичний журнал «Медична освіта» Тернопіль. №3 (додаток), 2012 р. – С. 220-222

30.     Пасєчко Н.В. Вплив субклінічного гіпотиреозу на репродуктивну функцію жінки та ефективність його корекції/Н.В.Пасєчко, С.В.Гнат, І.І.Свистун, Л.В.Наумова//Міжнародний ендокринологічний журнал2015.-№1(65).- С.98-101/ ISSN 2224+0721

31. Пасєчко Н.В. Особливості антитиреоїдної терапії хворих на дифузний      токсичний зоб. Досвід використання карбімазолу// Н.В.Пасєчко, Л.В.Наумова, В.М.Кульчінська, М.А.Джула// Міжнародний ендокринологічний журнал.-2015.-№3(67).-С.117-121

32.    Пасєчко Н.В. Вплив вітаміну D на показники компенсації цукрового діабету 2-го типу /Пасєчко Н.В., Наумова Л.В., Кульчінська В.М., Гулько Н.Я., Джула М.А., Крицький Т.І. //Міжнародний ендокринологічний журнал №6(78)2016.-С 30-36

33.      Pasyechko N. V. VITAMIN D AND DIABETES MELLITUS TYPE 2 /N. V. Pasyechko, V. M. Kulchinska, L. V. Radetska, L. V. Naumova, I. V. Smachylo, A. O. Bob, I. P. Savchenko, N. I. Yarema, M. Y. Havryliuk, A. I. Balaban, O. O. Bob, M. A. Dzhula, T. I. Krytskyi  International Journal of Medicine and Medical ResearchNo 2 (2016)

34.   Балабан А. І. Вплив комбінованої антигіпертензивної терапії із застосуванням кандесартану або лізиноприлу на діастолічну функцію лівого шлуночка у хворих на стабільну ІХС із супутнім цукровим діабетом 2 типу /А. І. Балабан, Л. В. Радецька, О. О. Боб, А. О. Боб, Л. В. Наумова //Вісник наукових досліджень. 2016. No1 с.18-20

35.      Пасєчко Н.В. Сучасні погляди на алгоритм ведення пацієнтів з цукровим діабетом та еректильною дисфункцією Н.В.Пасєчко Л.В. Наумова,  Т.І. Крицький,  М.А.Джула , В.М. Кульчінська  //Міжнародний ендокринологічний журнал 2016. №8(80).- С. 80-87.

36.  NVPasyechkoIIKuleshkoVMKulchinskaLVNaumovaIVSmachyloA OBobLVRadetskaM.E.HavryliukOMSopelL.PMazur.  Ultrastructural liver changes in the experimental thyrotoxicosis //Polish Journal of Pathology  2017; 68 (2): 144-147с

37. Ярема Н. І. Ефективність комплексної стандартної терапії із застосуванням Альфа-ліпоєвої кислоти у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця Із супутнім цукровим діабетом 2 типу /Н. І. Ярема, А. І. Хоміцька, І. П. Савченко, Л. В. Радецька, Л. В. Наумова, О. І. Коцюба //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2017. № 3.с. 181-184

38.  Yarema N.I.         Peculiarities of left ventricular diastolic dysfunction and oxygen supply of the lower extremities in patients with stable ischemic heart disease and type 2 diabetes mellitus  Pasechko N.V. Khomitska A.I.Savchenko I.PSmachylo I.V.Naumova L.V.Radetska L.VBob A.O. Havryliuk M.Y.Bob O.O.Havryliuk N.MKotsyuba O.I. International Jornal of internal Medicine and medical Research № 2 2017

39. Пасєчко Н. В. Вплив дезінтоксикаційної терапії на порушення водно-електролітного обміну при кетоацидотичних станах у пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу/ Н. В. Пасєчко, Л. В. Наумова, Н. С. Стасюк, М. А. Джула, І. В. Голик, В. М. Кульчінська, Т. І. Крицький.  //“Вісник наукових досліджень”. 2017. No 1 – С. 38-42

40. Пасєчко Н. В. Вплив дезінтоксикаційної терапії на порушення водно-електролітного обміну при кетоацидотичних станах у пацієнтів із цукровим діабетом 1 типу  / Н. В. Пасєчко,   М. А. Джула, Л. В. Радецька. Л. В. Наумова, В.М.Кульчінська Т. І. Крицький //Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. 2017№2 (58)

41.  Пасєчко Н. В.  .Оцінка впливу концентрації вітаміну d на ступінь компенсації цукрового діабету та рівень якості життя пацієнтів / Пасєчко Н. В., Кульчінська В. М., Наумова Л. В., Голик І. В., Ремезюк О.М., Совяк І. В., Шумська О. А., Джула М. А., Крицький Т. І //Проблеми ендокринної патології № 4, 2017 с.12-20

42.  Пасечко Н.В.  Досвід організації самостійної роботи студентів IV курсу у процесі вивчення внутрішньої медицини/ Н.В. Пасечко,Л. В. Радецька, А. О. Боб,  Н. І. Ярема,  І. В. Смачило, І. П. Савченко,  Л. В. Наумова,  М. Є. Гаврилюк.А. І. Хоміцька Т.І. Крицький //Медична освіта 2017.- №4.-C.99-101

43.  В.Д. Дідух  Історія становлення та розвитку медичної фізики /Дідух В.Д., Рудяк Ю.А., Горкуненко А.Б., Кузьмак І.П., Наумова Л.В.// Медична освіта.- 2017.-№4.-С112-118

 

Comments