Наукові публікації Радецька Л.В

1.      Радецька Л.В., Кузів П.П.,  Сливка Ю.І. Теоретичні та прикладні аспекти застосування розвантажувально-дієтичної терапії в поєднанні з гірудотерапією у хворих на ішемічну хворобу серця. Екологічна фізіологія. – 2000. – №2. – С.18-24. (фахове видання)

2.      Радецька Л.В., Кузів П.П.,  Сливка Ю.І. Ефективність розвантажувально-дієтичної терапії у хворих на ішемічну хворобу серця Галицький лікарський вісник. – 2000. – №3. – С. 62-64. (фахове видання)

3.      Радецька Л.В. Вплив розвантажувально-дієтичної терапії на морфо-функціональний стан тромбоцитів у хворих на ішемічну хворобу серця. Вісник наукових досліджень. – 2000. – №3 – С. 30-32. (фахове видання)

4.      Радецька Л.В., Сливка Ю.І. Динаміка загальноклінічних та біохімічних показників у хворих на ІХС в процесі розвантажувально-дієтичної терапії. Медична хімія.—2000.— №3.— С. 62-64. (фахове видання)

5.      Кузів П.П., Сливка Ю.І., Ярема Н.З., та ін. (всього 8 осіб). Динаміка синдрому ендогеннї інтоксикації в процесі розвантажувально-дієтичної терапії.  Медична хімія. – 2000. – №2. – С. 53 –55. (фахове видання)

6.      М. І. Швед, Н. В. Пасєчко, Мартинюк Л.П., Радецька Л.В.,  та ін. (всього 6 осіб) Шляхи оптимізації викладення лекцій з «Основ внутрішньої медицини" у світлі засад Болонської декларації. Медична освіта .-  2011. - №  C. 44-47 (фахове видання)

7.      Кузив П.П., Бакалюк О.И., Кузив О.Е., Радецька Л.В. Разгрузочно-диетическа ятерапия в комплексе мероприятий первичной профилактики и в лечении неинфекционных заболеваний внутренних органов – есть ли альтернатива? Медицинская наука и образованиеУрала. №3. – 2011. – С. 125-127 (закордонне видання)

8.      Ярема Н.І., Пасєчко Н.В., Боб А.О., Смачило І.В., Савченко І.П., Наумова Л.В., Гаврилюк М.Є., Радецька Л.В., Балабан А.І. Удосконалення системи навчання студентів 4 курсу на кафедрі внутрішньої медицини №1 в умовах кредитно- модульної системи. Науково-практичний журнал «Медична освіта» Тернопіль. №3 (додаток), 2012 р. – С. 217-219. (фахове видання)

9.      А.І. Балабан, Радецька Л.В., А.О. Боб, О.О. Боб Вплив комбінованої антигіпертензивної терапії із застосуванням кандесартану або лізиноприлу на діастолічну функцію лівого шлуночка у хворих на стабільну ІХС із супутнім цукровим діабетом 2 типу. Вісник наукових досліджень.-№1 (82).-2016.-С.52-54. (фахове видання)

10.  Радецька Л.В. Вплив синдрому обструктивного апное-гіпопное сну на стан гемодинаміки у пацієнтів з аліментарно-конституційним ожирінням. Вісник наукових досліджень.-№4 (82).-2016.-С. 20-22(фахове видання)

11.  Л.Радецька, K. Павлова, Ю. Кушнір Поширення Н.Рylori-асоційованих захворювань у сучасному студентському середовищі України. Медсестринство №4.-2016.-С. 18-19 (фахове видання)

12.  N.V. Pasyechko, V.M. Kulchinska,L.V. Naumova (усього 13 осіб) Vitamin D and diabetes mellitus type 2. TheJournalisindexedbyGoogleScholar, IndexCopernicus, Ulrich'sPeriodicals Directory, JournalTOCs, ROAD, DOAJ, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), OAJI ICV Index Copernicus 2015 -73.32

13.  Н.В. Пасєчко,  М.А. Джула, Л.В. Наумова (усього 13 осіб) Вплив дезінтоксикаційної терапії на порушення водно-електролітного обміну при кетоацидотичних станах у пацієнтів із цукровим діабетом 1 типу. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. №2 (58) 2017(фахове видання)

14.  А.І. Балабан, Л.В. Радецька, О.О. Боб, А.О. Боб Вплив комбінованої антигіпертензивної терапії із застосуванням кандесартану або лізиноприлу на діастолічну функцію лівого шлуночка у хворих на стабільну ІХС із супутнім цукровим діабетом 2 типу. Вісник наукових досліджень. 2016. No1 с.18-20. (фахове видання)

15.  СамогальськаО.Є., Мандзій З.П., КорнагаС.І.(усього 6 осіб) Використання комбінованого гепатопротектора "Гепадиф" для комплексного лікування та профілактики токсичного гепатиту у хворих з гемобластозами. Вісник наукових досліджень.2017 №3 с.30-34. (фахове видання)

16.  Л.В. Радецька, Н.В. Пасечко, А. О. Боб,  Н. І. Ярема (усього 13 осіб) Досвід організації самостійної роботи студентів IV курсу у процесі вивчення внутрішньої медицини Медична освіта 2017 №4 С.99-101(фахове видання)

17.  YaremaN.I., PasechkoN.V., KhomitskaA.I. Radetska L.W. (усього 12 осіб) Peculiarities of left ventricular diastolic dysfunction and oxygen supply of the lower extremities in patients with stable ischemic heart disease and type 2 diabetes mellitus. International Jornal of internal Medicine and medical Research№ 2 2017

18.  Hryshchuk I,Okusok O, Boiko T, Lykhatska H, Radetska L Liver function disorders in patients with first diagnosed pulmonary tuberculosis Georgian medical news№10 (271) 2017; 49-55 с. Scopus

19.  Nadiya Vasylivna Pasyechko, Iryna IhorivnaKuleshko, VeronikaMykolaiivnaKulchinska, LiudmylaValeriivnaNaumova, IrynaVolodymyrivnaSmachylo, AnzhelaOlehivnaBob, LiudmylaVolodymyrivnaRadetska, MykhailoYevhenovychHavryliuk, OlhaMykolaiivnaSopel, LiudmylaPetrivnaMazur. Ultrastructural liver changes in the experimental thyrotoxicosis Polish Journal of Pathology  2017; 68 (2): 144-147с Scopus

20.  Krynytska IMarushchak MMikolenko ABob ASmachylo IRadetska LSopel O Differential diagnosis of hepatopulmonary syndrome (HPS): Portopulmonary hypertension (PPH) and hereditary hemorrhagic telangiectasia (HHT). Bosnian Journal of Basic Medical Sciences 2017 20;17(4) 276-285 Scopus

Comments