Наукові публікації Смачило І.В.

1. Швед М.І., Смачило І.В. Вплив кутикули шлуночків курей на моторно-евакуаторні порушення та кислотоутворюючу функцію кукси шлунка у хворих з дампінг-синдромом // Шпитальна хірургія. – 2003. – № 3. – С. 55-58.

2. Швед М.І., Смачило І.В., Максимлюк В.І. Вплив лікування із включенням кутикули шлуночків курей на мікробіоценоз та морфологічні зміни слизової оболонки кукси шлунка у хворих з дампінг-синдромом // Вісник наукових досліджень. – 2004. – № 1.– С. 35-36.

3. Швед М.І., Смачило І.В., Максимлюк В.І. Динаміка стану мікробіоценозу товстої кишки у хворих з дампінг-синдромом при застосуванні кутикули шлуночків курей // Інфекційні хвороби. – 2004. – № 2. – С. 70-73.

4. Швед М.І., Смачило І.В. Ферментативна активність кутикули шлуночків курей залежно від температури, рН, терміну зберігання і стерилізації // Вісник наукових досліджень. – 2000. – № 2. – С. 85-87.

5. Швед М.І., Смачило І.В. Антимікробна дія кутикули шлуночків курей // Інфекційні хвороби. – 2001. – № 1. – С. 69-71.

6. Швед М.І., Смачило І.В., Гаврилюк М.Є., Гевко О.В., Усинська О.С. Корекція кишкового дисбіозу у хворих після резекції шлунка // Вісник наукових досліджень. – 2006. – № 4. – С. 110-111.

7. Швед М.І., Гевко О.В., Бідюк І.І., Смачило І.В. Вплив хламідій на клінічний перебіг та провідні патогенетичні ланки хронічного пієлонефриту// Вісник наукових досліджень. – 2007. - №2. – С. 31-33.

8. Ковальчук Л.Я., Дзюбановський І.Я., Максимлюк В.І., Смачило І.В., Смачило І.І. Ішемічні та постдекомпресійні зрушення в печінці у хворих на обтураційну жовтяницю// Український журнал хірургії. - 2008. - № 2. – С. 7-12. (фахове видання)

9. Швед М.І., Пасєчко Н.В., Лихацька Г.В., Лихацька Т.В., Смачило І.В. Шляхи оптимізації викладання предмету на кафедрі внутрішньої медицини // Медична освіта. – 2008.- № 2. – С. 21-24.

10. Фосфорно-кальцієвий баланс і кальциноз клапанів серця у хворих на хронічному гемодіалізі / І.Р. Мисула, О.Б. Сусла, І.В. Смачило, А.І. Гоженко // Вісник наукових досліджень. – 2009. – № 1. – С. 16-18.

12. Швед М.І., Паламар Т.О., Смачило І.В., Наумова Л.В., Лихацька Т.В., Мазур Л.П., Лихацька Г.В., Боб А.О., Смачило І.І. Смачило Корекція порушень кишкового мікробіоценозу у хворих з цукровим діабетом типу 2// Вісник наукових досліджень. – 2009. - № 4. – С.33-34.

13. Пасєчко Н.В., Наумова Л.В., Геряк С.М., Мартинюк Л.П., Смачило І.В., Мазур Л.П., Голик І.В., Швед Л.В., Сидоренко О.В., Сов’як І.В. Патологія щитоподібної залози та вагітність// Вісник наукових досліджень. – 2009. - № 4. – С.54-56.

14. Швед М.І., Смачило І.В., Наумова Л.В., Лихацька Т.В. Динаміка клініко-біохімічних показників мінеральної щільності кісткової тканини та їх корекція у хворих на хронічний гастродуоденіт та виразкову хворобу в поеднанні з реактивним гепатитом //Вісник наукових досліджень. - 2009. - №4.-С. 49-51.

15. Швед М.І., Боб А.О. , Наумова Л.В. Смачило І.В., Прокопович О.І. Перебіг та лікування вірусно-бактеріальних пневмоній у пацієнтів із супутніми серцево-судинними захворюваннями //Вісник наукових досліджень. - 2010.-№4.-С.31-33

16. Ковальчук Л.Я., Максимлюк В.І., Смачило І.І., Доброродній В.Б., Смачило І.В., Дзюбановський О.І. Ішемічно-реперфузійне пошкодження печінки та його корекція берлітіоном // Шпитальна хірургія. – 2010. – № 1. – С. 5-8.

17. Швед М.І., Лихацька Г.В., Лихацька Т.В., Смачило І.В., Лихацька В.О., Смачило І.І. Вплив комплексного лікування з застосуванням тіотриазоліну на динаміку клініко-біохімічних, імунологічних показників у хворих на хронічний гастродуоденіт і виразкову хворобу в поєднанні з неспецифічним реактивним гепатитом//Запорожский медицинский журнал. – 2010. –Т.12, №5. – С. 77-79.

18. Швед М.І., Лихацька Г.В., Лихацька Т.В., Смачило І.В. Вплив комплексного лікування з застосуванням тіотриазоліну на динаміку клініко-біохімічних, імунологічних показників у хворих на хронічний гастродуоденіт і виразкову хворобу в поєднанні з неспецифічним реактивним гепатитом / Запорожский медицинский журнал. – 2010. – Т.12, №5. – С. 77-79.

19. Швед М.І, Лихацька Г.В., Смачило І.В., Фуртель В.О. Зміни мінеральної щільності кісткової тканини та їх корекція у хворих на хронічні запальні захворювання гастродуоденопанкреатичної зони на тлі хронічних гепатитів // Міжвідомчий збірник “Гастроентерологія”. – 2010. – Вип. 44. – С. 448 – 451.

20. Василюк В.В., Сидоренко О.Л., Василюк В.М., Смачило І.В. (та інші, всього 10 осіб) / Побічні ефекти антибактеріальної терапії у хворих на пептичну виразку шлунка та дванадцятипалої кишки в поєднанні з гепатобіліарною патологією // Вісник наукових досліджень. – 2011. – № 2. – С.56-59.

21. М. І. Швед, Н. В. Пасєчко, Л. П. Мартинюк, Л. П. Мазур, Л. П. Боднар, І. В. Смачило, А. О. Боб, Л. В. Наумова,Л. В. Радецька, Т. В. Лихацька, О. Л. Сидоренко. Шляхи оптимізації викладання лекцій з “Основ внутрішньої медицини” в світлі засад болонської декларації //Медична освіта .-2011.-C. 44-47.

22. Смачило І.В., Гаврилюк М.Є., Боб А.О. Корекція порушень кишкової мікрофлори у хворих на хронічний панкреатит // Вісник наукових досліджень. – 2012. – № 2. – С.140-141.

23. Смачило І.В., Куліш В.В., Лихацька Г.В. Розлади випорожнень в осіб похилого віку / Медсестринство. – 2013. – № 1. – С. 41 – 42.

24. Vitamin d and diabetes mellitus type 2 /N. V. Pasyechko, V. M. Kulchinska, L. V. Radetska, L. V. Naumova, I. V. Smachylo, A. O. Bob, I. P. Savchenko, N. I. Yarema, M. Y. Havryliuk, A. I. Balaban, O. O. Bob, M. A. Dzhula, T. I. Krytskyi International Journal of Medicine and Medical Research. - № 2. – 2016.

25. N. V. Pasyechko, I. I. Kuleshko, V. M. Kulchinska, L. V. Naumova, I. V. Smachylo, A O. Bob, L. V. Radetska, M.E.Havryliuk, O. M. Sopel, L.P. Mazur. Ultrastructural liver changes in the experimental thyrotoxicosis // Polish Journal of Pathology 2017; 68 (2): 144-147с

26.Peculiarities of left ventricular diastolic dysfunction and oxygen supply of the lower extremities in patients with stable ischemic heart disease and type 2 diabetes mellitus / Pasechko N.V. Khomitska A.I.Savchenko I.PSmachylo I.V.Naumova L.V.Radetska L.VBob A.O. Havryliuk M.Y.Bob O.O.Havryliuk N.M.Kotsyuba O.I. / International Journal of internal Medicine and medical Research. - № 2. – 2017.

27. Досвід організації самостійної роботи студентів IV курсу у процесі вивчення внутрішньої медицини/ Н.В. Пасєчко,Л. В. Радецька, А. О. Боб, Н. І. Ярема, І. В. Смачило, І. П. Савченко, Л. В. Наумова, М. Є. Гаврилюк.А. І. Хоміцька Т.І. Крицький //Медична освіта 2017.- №4. - C.99-101.

28. Krynytska IMarushchak MMikolenko ABob ASmachylo IRadetska L Sopel O. Differential diagnosis of hepatopulmonary syndrome (HPS): Portopulmonary hypertension (PPH) and hereditary hemorrhagic telangiectasia (HHT) // Bosnian Journal of Basic Medical Sciences 2017 20;17(4): 276-285.

29. Патент 32908 A Україна, МКИ А61К35/12, А61К35/20, А61К35/38. Спосіб отримання препарату для тканинно-ферментної терапії / Л.Я. Ковальчук, В.П. Захаров, В.І. Максимлюк, П.В. Захаров, І.В. Максимлюк-Смачило, В.І. Захарова. – № 98073881; Заявл. 17.07.1998; Опубл. 15.02.2001; Бюл. № 1. 28. 

Comments