Наукові публікаціїї Ярема Н.І.

1.   Рудык Б.И. Применение антагонистов кальция для лечения гипертонической болезни / Б.И. Рудык, Н.И. Ярема  // Фельдшер и акушерка. – 1989. – № 9. – С. 33–36.

2.    Rudyk B.I. Lipoproteins and Lipid Peroxidation in Essential Hypertension – the Effects of Hypotensive Treatment / В.І. Rudyk, N.I. Yarema // Soviet Archives of Internal Medicine. – 1991. – V. 63, № 2. – P. 154 – 157.

3.   Рудык Б.И. Липопротеиды и перекисное окисление липидов при гипертонической болезни и проведении гипотензивной терапии / Б.И. Рудык, Н.И. Ярема // Терапевтический архив. – 1991. – Т. 63, № 8. – С.144-147.

4.  Ланкин В.З. Изменение активности антиоксидантных ферментов у больных гипертонической болезнью / В.З. Ланкин, Г.Г. Коновалова, Н.И. Ярема // Кардиология. – 1992. – Т. 32,  № 3. – С. 46 – 48.

5.  Ярема Н.И. Влияние коринфара и анаприлина на состояние перекисного окисления липидов и антиоксидантной системы у больных гипертонической болезнью / Н.И. Ярема // Врачебное дело. – 1992. – № 6. – С. 101–103.

6.     Барна О.М. Гіпертонічний криз як криз ліпопероксидації / О.М. Барна, Н.І. Ярема  // Український  кардіологічний журнал. – 1994. – № 4. – С. 101.

7.  Рудик Б.І. Стан перекисного окислення ліпідів у хворих на есенціальну гіпертензію з кризовим перебігом і різним ступенем гіпертрофії лівого шлуночка / Б.І. Рудик, О.М. Барна, Н.І. Ярема //  Український кардіологічний журнал. – 1994. – № 5 –6. – С. 27–32.

8.  Рудык Б.И. Показатели липопероксидации у больных гипертонической болезнью при комплексной терапии анаприлином, коринфаром и гипотиазидом. / Б.И. Рудык, Н.И. Ярема  // Терапевтический архив. – 1995. – № 8. – С. 28 – 30.

9.     Рудик Б.І. Стан перекисного окислення ліпідів і антиоксидантний захист у хворих на гіпертонічну хворобу при лікуванні пропранололом і лазерним опроміненням крові / Б.І. Рудик, Н.І. Ярема // Український кардіологічний журнал. – 1995. – № 1. – С. 58 – 60.

10. Рудик Б.І. Застосування лазеротерапії у комплексі лікування хворих артеріальною гіпертензією / Б.І. Рудик, Н.І. Ярема // Український кардіологічний журнал. – 1996. – № 2. – С. 34–37.

11.  Рудик Б.І.  Вплив лазеротерапії у комплексі з монікором на процеси перекисного окислення ліпідів у хворих з стабільною стенокардією напруження / Б.І. Рудик, Л.В. Шведова, Н.І. Ярема // Український кардіологічний журнал. – 1996. – № 3. – Додаток. – С. 61.

12.  Кіт О.М. Впровадження медсестринського діагнозу в практичну діяльність медичної сестри / О.М. Кіт, Н.В. Пасєчко, Н.І. Ярема // Медсестринство України. – 2000. – № 1. – С. 28–34.

13.  Кіт О.М. Медсестринський діагноз – новий підхід до викладання в світлі реформування сестринської освіти / О.М. Кіт, Н.В. Пасєчко, Дячан Н.І. Ярема  // Медична освіта. – 2000. – № 2. С. 30–37.

14.  Швед М.І. Клінічна гетерогенність хворих на інфаркт міокарда: проблеми діагностикти / М.І. Швед, М.В. Гребеник, Н.І. Ярема // Вісник наукових досліджень. – 2001. – № 1. – С. 15–17.

15.   Пасєчко Н.В.  Напрямки і шляхи розвитку вищої сестринської освіти в Тернопільській медичній академії / Н.В. Пасєчко, Н.І. Ярема // Медична освіта. – 2001. – № 3. – С. 11–14.

16.   Ярема Н.І. Показники мінеральної щільності кісткової тканини і ліпопероксидації крові при гіпертонічній хворобі / Н.І. Ярема // Проблеми остеології. – 2002. – Т.5, № 2–3. – С. 157–159.

17.  Чарторинський В.Ю. Мінеральна щільність кісткової тканини у хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію / В.Ю. Чарторинський, Н.В. Гульовська, Н.І. Ярема // Експериментальна і клінічна медицина. – 2002. - № 4. – С. 61–64.

18.  Ярема Н.І. Мінеральна щільність кісткової тканини та показники ліпідограми і ліпопероксидації у хворих жінок з есенціальною артеріальною гіпертензією в постменопаузальному періоді / Н.І. Ярема // Проблеми остеології. – 2003. – Т.6, № 1–2. – С. 132–134.

19.  Рудик Б.І. Мінеральна щільність кісткової тканини і атерогенність ліпідів у хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію / Б.І. Рудик, Н.І. Ярема // Український  кардіологічний журнал – 2004. – № 5. – С. 42–45.

20.   Ярема Н.І. Особливості порушення кальцієвого і ліпідного обміну у хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію / Н.І. Ярема // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2004. – № 1. – С. 55–58.

21. Стародуб Є.М. Окисно-відновний гомеостаз при алкогольному цирозі печінки з проявами печінкової остеопатії / Є.М. Стародуб, О.Є. Самогальська, Н.І. Ярема // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2004. – № 3. – С.51–53.

22.  Ярема Н.І. Порушення регуляції кальцієвого обміну і ліпідного спектру у хворих з гіпертонічною хворобою / Н.І. Ярема // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2005. – № 1 (5). – С. 68–71.

23.  Ярема Н.І. Вплив бісопрололу на мінеральну щільність кісток у хворих жінок на есенціальну гіпертензію в пост менопаузі / Н.І. Ярема // Галицький лікарський вісник. – 2005. – № 2. – С. 63–65.

24.  Стародуб Є.М. Про підготовку та перспективу укомплектування сімейними лікарями лікувально-профілактичних закладів сільської місцевості області випускниками Тернопільського медичного університету / Є.М. Стародуб, О.Є. Самогальська, Н.І. Ярема // Медична освіта. – 2005. – № 1–2. – С. 27–30.

25. Ярема Н.І. Варіабельність серцевого ритму у хворих з есенціальною гіпертензією і остеопорозом при лікуванні бісопрололом та лізиноприлом / Н.І. Ярема  // Український терапевтичний журнал – 2006. – № 2. – С. 17 – 20.

26.   Ярема Н.І. Вплив лізиноприлу на мінеральну щільність кісток і вегетативну регуляцію у жінок з есенціальною гіпертензією у період пост менопаузи / Н.І. Ярема // Український кардіологічний журнал – 2006. – № 2. – С. 86 – 89.

27.   Yarema N.I. Atherogenecy of Lipids and Bone Mineral Density at Patients with Essential Arterial Hypertension / N.І. Yarema // Journal of Hypertension. – 2006. - V.24, suppl. 6. – P. 349-350.

28.   Рудик Б.І. Блокатори ß-адренорецепторів у лікуванні хворих із хронічною серцевою недостатністю / Б.І. Рудик, Н.І. Ярема // Ліки України. – 2007. – № 110. – С. 71–73.

29.   Ярема Н.І. Динаміка денситометричних показників у хворих з есенціальною гіпертензією при комбінованій терапії лізиноприлом і індапамідом / Н.І. Ярема // Вісник наукових досліджень. – 2007. - № 1. – С. 56-57.

30.   Барна О.М. Біль у грудній клітці: етіологічні, диференційно-діагностично та гендерні аспекти / О.М. Барна , Н.І. Ярема // Сімейна медицина. – 2007.- № 1 (19). – С.48-55

31.  Волошин О.С. Оцінка автономної регуляції на основі показників варіаційного аналізу ритмів серця / О.С. Волошин, В.О. Яковлєв, Н.І. Ярема  // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2008. – № 2. – С. 35–39.

32.   Рудик Б.І Предиктори прогресування остеопорозу у жінок з есенціальною артеріальною гіпертензією в постменопаузі / Б.І. Рудик, Л.А. Грищук, Н.І. Ярема // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2008. – № 1. – С. 100-103.

33.   Ярема Н.І. Есенціальна гіпертензія у жінок у період постменопаузи: особливості кальцієвого обміну та стану мінеральної щільності кісткової тканини / Н.І. Ярема // Український кардіологічний журнал. – 2008. –  № 4. – С. 53– 56.

34.   Мисула І.Р. Ефекти валкіонтерапії у хворих на ішемічну хворобу серця з гіперліпідемією / І.Р. Мисула, Л.В. Левицька, Н.І. Ярема // Вісник наукових досліджень. – 2008. - № 4. – С. 46-47.

35.  Грищук Л.А. Лікування остеопенічного синдрому у хворих зі специфічним ураженням легень / Л.А. Грищук, І.Я. Господарський, Н.І. Ярема // Інфекційні хвороби. – 2008. - № 3. – С. 41-44.

36. Скрипець Я.Д. Вплив тривалої комбінованої антигіпертензивної терапії на мінеральну щільність кісткової тканини у пацієнток з есенціальною гіпертензією в постменопаузі / Я.Д. Скрипець, О.І. Ярема, Н.І. Ярема // Ліки України. – 2009. – № 6 (132). – С. 90–92.

37.  Ярема Н.І. Особливості динаміки денситометричних показників при лікуванні індапамідом і амлодипіном у пацієнток з гіпертонічною хворобою в постменопаузальному періоді / Н.І. Ярема // Вісник наукових досліджень. – 2009. - № 2. – С. 31-34.

38.    Барна О.М. Патофізіологічні та клінічні паралелі ІХС та остеопорозу / О.М. Барна, А.Я. Бадилевич, Н.І. Ярема // Ліки України. – 2009. – № 3 (129). – С. 43–46.

39.  Ярема Н.І. Дисліпідемія і зниження мінеральної щільності кісткової тканини у жінок з есенціальною артеріальною гіпертензією в постменопаузі / Н.І. Ярема // Ліки України. – 2009. – № 6 . – С. 39–41.

40.   Гребеник М.В. Особливості лікування хворих та гіпертонічну хворобу з діастолічною серцевою недостатністю із супутнім остеопорозом / М.В. Гребеник М.В., О.І. Ярема, Н.І. Ярема // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2010. – №1 (12). – С. 148 –151.

41.   Ярема Н.И. Трибестан в лечении бесплодия и половой дисфункции у мужчин и женщин: универсальность растительного препарата / Н.И. Ярема // Мистецтво лікування. – 2011. –№ 9 (85). – С. 47– 49.

42.  Корнага С.І. Серцево-судинна система у хворих на мультирезистентний туберкульоз легень / С.І. Корнага, І.Т. П’ятночка, Н.І. Ярема // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2011. – №2. – С. 56 – 60.

43.  Пасєчко Н.В. Взаємозв’язок між комп’ютерною адикцією та підвищеною масою тіла у ранньому підлітковому віці / Н.В. Пасєчко, Л.В. Наумова, Н.І. Ярема // Вісник наукових досліджень. – 2011. –№4 (65). – С. 149–151.

44.  Барна О.М. Сучасні рекомендації щодо ведення пацієнтів з артеріальною гіпертензією: жінки в період перименопаузи / О.М. Барна, М.П. П’ятківська, Н.І. Ярема // Ліки України плюс. – 2011. – №2 (6). – С. 17–20.

45.    Коцюба О.І. Особливості впливу вальсартану на варіабельність ритму серця і добовий профіль артеріального тиску у хворих на гіпертонічу  хворобу з діастолічною  дисфункцією лівого шлуночка / О.І. Коцюба, Б.І. Рудик, Н.І. Ярема // Клінічна та експериментальна патологія. – 2011. – Т. 10, Ч. 2., № 2 (36). – С. 52–55.

46. Гребеник М.В. Досвід навчання лікарів-інтернів на базі навчально-практичних центрів первинної медико-санітарної допомоги / М.В. Гребеник, Н.І. Ярема, С.Є. Шостак // Сімейна медицина. – 2011. – №3 (38). (спецвипуск). – С. 54.

47.   Гребеник М.В. Дистанційна форма навчання в післядипломній освіті: реалії і перспективи / М.В. Гребеник, Н.І. Ярема, О.М. Масик // Медична освіта. – 2011. – №3. – С. 15–19.

48. Коцюба О.І. Особливості впливу вальсартану і  лізиноприлу на вегетативну та діастолічну дисфункцію у пацієнтів із гіпертонічною хворобою / О.І. Коцюба, М.В. Гребеник, Н.І.Ярема // Вісник наукових досліджень. – 2012. – №2. – С. 132–134.

49.  Марущак М.І. Каспазний механізм активації апоптозу в патогенезі НСІ-індукованого гострого ураження легень в експерименті / М.І. Марущак, Л.А., Н.І. Ярема // Експериментальна і клінічна медицина. – 2012. – № 2 (55). – С. 9–13.

50.  Марущак М.І. Ультраструктурні зміни респіраторного відділу легень щурів на ранніх стадіях гострого ураження легень / М.І. Марущак, К.С. Волков, Н.І. Ярема // Вісник проблем біології і медицини. – 2012. – Вип. 2, том 2 (93). – С. 202–205.

51.   Банадига Н.В. Прогностичні критерії ризику формування хронічної ревматичної хвороби серця у дітей / Н.В. Банадига, О.Р. Боярчук, Н.І. Ярема // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2012. – № 2 (450). –– С. 14–18.

52. Пасєчко Н.В. Динаміка гліколізованого гемоглобіну в пацієнтів із цукровим діабетом у Тернопільській області / Н.В. Пасєчко,  Л.В. Наумова, Н.І. Ярема // Вісник наукових досліджень. – 2012. – № 2. – С. 119–120.

53.   Ярема Н.І.  Удосконалення системи навчання студентів 4 курсу на кафедрі внутрішньої медицини №1 в умовах кредитно-модульної системи / Н.І. Ярема, Н.В. Пасєчко, А.О. Боб // Медична освіта. – 2012. – № 3 (додаток). – С. 217–219.

54.  Ярема Н.І. Нові технології додипломної підготовки майбутніх лікарів в клініці внутрішньої медицини Тернопільської університетської лікарні / Н.І. Ярема, Н.В. Пасєчко, В.М. Василюк // Медична освіта. – 2012. – №3 (додаток).  – С. 220–222.

55.    Ярема Н.І. Сучасні підходи до призначення комбінованої антигіпертензивної терапії у жінок з есенціальною артеріальною гіпертензією та остеопорозом у постменопаузальний період / Н.І. Ярема// Ліки України плюс. – 2013. – №1 (14). – С. 46–48.

56.  Ярема Н.І. Комбіноване лікування хворих на гіпертонічну хворобу жінок з діастолічною серцевою недостатністю із зниженням мінеральної щільності кісткової тканини в постменопаузальному періоді / Н.І. Ярема // Вісник наукових досліджень. – 2013. – № 3. – С. 12–15.

57.   Ярема Н.І. Зміни мінеральної щільності кісток і вегетативної регуляції у жінок з есенціальною гіпертензією у постменопаузі під впливом комбінованої терапії моексиприлом та індапамідом / Н.І. Ярема // Вісник наукових досліджень. – 2013. – № 2. – С. 9–12.

58. Ярема Н.І. Інгібітор АПФ з діуретиком – препарати вибору при лікуванні пацієнток з гіпертонічною хворобою і постменопаузальним остеопорозом / Н.І. Ярема // Ліки України. – 2013. – № 6 (172). – С. 62–65.

59.  Ярема Н.І. Діастолічна дисфункція лівого шлуночка, вегетативні та метаболічні порушення у хворих на ІХС у поєднанні з гіпертонічною хворобою / Н.І. Ярема // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2013. – №1 (18). – С. 145–149.

60. Ярема Н.І. Хронічна серцева недостатність зі збереженою систолічною функцією у пацієнток з есенціальною артеріальною гіпертензією у постменопаузальний період / Н.І. Ярема // Сімейна медицина. – 2013. - № 4 (48). – С. 85–89.

61. Ярема Н.І. Роль навчально-практичних центрів первинної медико-санітарної допомоги в підготовці студентів та інтернів до роботи в первинній ланці охорони здоров’я / Н.І. Ярема // Медична освіта. – 2013. – № 1. – С. 95 –97.

62.  Yarema N., Bilochytska V. Combined telmisartan / hydrochlorthiazide therapy of the patients with essential hypertеnsion and associated atherosclerosis of the lower extremities’ main arteries / N. Yarema, V. Bilochytska  // European Scientific Institute. – 2013. –Vol. 3. – P. 281–285.

63.  Балабан А. І. Зміни діастолічної функції лівого шлуночка та кисневого забезпечення нижніх кінцівок при коморбідних станах / А. І. Балабан, Н. І. Ярема, О. І. Коцюба // Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 1 (78). – С. 29–32.

64.  Балабан А. І. Ефективність гіпербаричної оксигенації у хворих на ішемічну хворобу серця та цукровий діабет 2 типу / А. І. Балабан, Н. І. Ярема, І. П. Савченко // Ліки України плюс. – 2015. – № 2 (23).– С. 56–58.

65.  Ярема Н. И. Влияние гипербарической оксигенации на диастолическую функцию левого желудочка и кислородное обеспечение нижних конечностей у больных сахарным диабетом 2 типа с синдромом диабетической стопы и ишемической болезнью сердца / Н. И. Ярема, А. И. Балабан, И. И. Чонка // Medicus. – 2015. – № 2 (2). – С. 104–107.

66.  Pasyechko N.V. Vitamin D and diabetes mellitus type 2 / N.V. Pasechko, V.M. Kulchinska, L.V. Radetska // International Journal of Medicine and Medical Research. – № 2. – 2016. – P. 10–13.

67.   Yarema N.I. Left ventricular diastolic dysfunction and oxygen supply of lower extremities in patients with stable ischemic heart disease and concomitant type 2 diabetes mellitus / N.I. Yarema, N.V. Pasechko, A.I. Khomitska // International Journal of Medicine and Medical Research. – № 2. – 2017. – p. 9–13.

68.   Ярема Н.І. Ефективність комплексної стандартної терапії із застосуванням альфа-ліпоєвої кислоти у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця з супутнім цукровим діабетом 2 типу / Н. І. Ярема, А.І. Хоміцька, І.П. Савченко // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – № 3. – 2017. – С. 181–185.

69.   Радецька Л. В. Досвід організації самостійної роботи студентів IV курсу у процесі вивчення внутрішньої медицини / Л. В. Радецька, Н.В. Пасєчко, Н.І. Ярема // Медична освіта. – № 4. – 2017. – С. 95–98.

Comments