Наукові публікаціїї Хоміцка А.І.

1.     Чонка И.И. Опыт лечения ран активным кислородом по принципу фотопотенционной терапии  / И.И. Чонка, В.О. Шидловский, А.И. Балабан // Проблемы достижения и перспективы развития медико-биологических наук. – 2005. –№ 3.–С. 106–109.

2.     Чонка І.І. Використання повязок на основі суспензії для лікування гнійно-некротичних ран в амбулаторній флебології  / І.І. Чонка, Ф.М. Ільченко, А.І. Чонка // Клінічна хірургія. – 2007.  – № 11–12. – С. 69 –73.

3.     Ковальчук Л.Я. До питання ліподермопластики у хворих на ожиріння / Л. Я. Ковальчук, І. І. Чонка, А. І. Балабан // Шпитальна хірургія. – 2012. – № 3. – С. 133–135.

4.     Балабан А. І. Зміни діастолічної функції лівого шлуночка та кисневого забезпечення нижніх кінцівок при коморбідних станах / А. І. Балабан, Н. І. Ярема, О. І. Коцюба // Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 1 (78). – С. 29–32.

5.     Балабан А. І. Ефективність гіпербаричної оксигенації у хворих на ішемічну хворобу серця та цукровий діабет 2 типу / А. І. Балабан, Н. І. Ярема, І. П. Савченко // Ліки України плюс. – 2015. – № 2 (23).– С. 56–58.

6.     Балабан А. І. Корекція метаболічних порушень та кисневого забезпечення нижніх кінцівок при коморбідних станах / А. І. Балабан // Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 3 (80). – С. 50–52.

7.     Ярема Н. И. Влияние гипербарической оксигенации на диастолическую функцию левого желудочка и кислородное обеспечение нижних конечностей у больных сахарным диабетом 2 типа с синдромом диабетической стопы и ишемической болезнью сердца / Н. И. Ярема, А. И. Балабан, И. И. Чонка // Medicus. – 2015. – № 2 (2). – С. 104–107.

8.     Балабан А. І. Вплив комбінованої антигіпертензивної терапії із застосуванням кандесартану або лізиноприлу на діастолічну функцію лівого шлуночка у хворих на стабільну ІХС із супутнім цукровим діабетом 2 типу / А. І. Балабан, Л. В. Радецька, А. О. Боб // Вісник наукових досліджень. – № 1 (82). – 2016. – С. 52–54.

9.     Pasyechko N.V. Vitamin D and diabetes mellitus type 2 / N.V. Pasechko, V.M. Kulchinska, L.V. Radetska // International Journal of Medicine and Medical Research. – № 2. – 2016. – P1013.

10.                        Yarema N.I. Left ventricular diastolic dysfunction and oxygen supply of lower extremities in patients with stable ischemic heart disease and concomitant type 2 diabetes mellitus / N.I. Yarema, N.V. Pasechko, A.I. Khomitska // International Journal of Medicine and Medical Research. – № 2. – 2017. – p913.

11.                        Ярема Н.І. Ефективність комплексної стандартної терапії із застосуванням альфа-ліпоєвої кислоти у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця з супутнім цукровим діабетом 2 типу / Н. І. Ярема, А.І. Хоміцька, І.П. Савченко // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – № 3. – 2017. – С. 181–185.

12.                        Радецька Л. В. Досвід організації самостійної роботи студентів IV курсу у процесі вивчення внутрішньої медицини / Л. В. Радецька, Н.В. Пасєчко, Н.І. Ярема // Медична освіта. – № 4. – 2017. – С. 95–98.

Comments