Наукові публікаціїї Крицький Т.І.

1.                Пасєчко Н.В., Сучасні погляди на алгоритм ведення пацієнтів з цукровим діабетом та еректильною дисфункцією.// Пасєчко Н.В., Крицький Т.І., Наумова Л.В., Джула М.А., Кульчінська В.М.  //Міжнародний ендокринологічний журнал 8 (80) 2016 р. – С. 80-87

2.                І.О. Крицький,. Використання сучасних технологій у діагностиці та лікуванні природженого пілоростенозу в дітей. // І.О. Крицький,.  Т. І. Крицький, М. І. Кінаш. ”Вісник наукових досліджень” науково-практичний журнал, 2016. 3(84) – С. 75

3.                Г.А. Крицька,. Перспективи та труднощі ефективного використання інноваційних технологій для забезпечення професійної підготовки студентів-медиків при вивченні клінічних дисциплін//. Г.А. Крицька , І.О. Крицький, Г.Я. Загричук, ТІ Крицький// Медична освіта 2017.

4.                Пасєчко Н. В., Оцінка впливу концентрації  вітаміну D на ступінь компенсації цукрового діабету та рівень якості життя пацієнтів// Пасєчко Н. В., Кульчінська В. М., Наумова Л. В., Голик І. В., Ремезюк О.М., Сов’як І. В., Шумська О. А., Джула М. А., Крицький Т. І. // Проблеми ендокринної патології №4, 2017

5.                N. V. Pasyechko, VITAMIN D AND DIABETES MELLITUS TYPE 2// N. V. Pasyechko, V. M. Kulchinska, L. V. Radetska, L. V. Naumova, I. V. Smachylo, A. O. Bob, I. P. Savchenko, N. I. Yarema, M. Y. Havryliuk, A. I. Balaban, O. O. Bob, M. A. Dzhula, T. I. Krytskyi. //The Journal is indexed by Google Scholar, Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory, JournalTOCs, ROAD, DOAJ, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), OAJI ICV Index Copernicus 2015 -73.32

6.                Н. В. Пасєчко,. Вплив дезінтоксикаційної терапії на порушення водно-електролітного обміну при  кетоацидотичних станах у  пацієнтів із цукровим  діабетом 2 типу // Н. В. Пасєчко, Л. В. Наумова, Н. С. Стасюк, М. А. Джула, І. В. Голик, В. М. Кульчінська, Т. І. Крицький. ISSN 1681-276X.  Вісник наукових досліджень. 2017. No 1 – С. 38-42

7.                Н.В. Пасєчко  Вплив дезінтоксикаційної терапії на порушення водно-електролітного обміну при  кетоацидотичних станах у  пацієнтів із цукровим  діабетом 1 типу // Пасєчко Н. В., М.А. Джула, Л.В. Радецька, Л.В. Наумова, В.М. Кульчінська, Т.І. Крицький// Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія 2 (58) 2017

8.                L. V. Radetska, Досвід організації самостійної роботи студентів IV курсу у процесі вивчення внутрішньої медицини  // L. V. Radetska,   N. I. Yarema, A. O. Bob, I. V. Smachylo, I. P. Savchenko, M. E. Gavrylyuk, L. V. Naumova, A. I. Chomicka, T. I. Krytskyy, Z. P. Mandziy//медична освіта № 4 (2017)

Comments