Наукові публікаціїї Пасєчко Н.В.

1.       Пасєчко Н.В. Изменения структурной системы органов мембранного пищеварения в тонкой кишке при тяжелых термических ожгах / Н.В.  Пасєчко, С.А.Сморщок // ВИНИТИ. – №4767-888. - 1987. – с. 3-5.

2.       Пасєчко Н.В. Морфометрическая характеристика слизистой оболочки тонкой кишки в ранние сроки ожговой болезни  / Н.В.  Пасєчко , С.А.Сморщок // Клиническая хірургія  - № 3. – 1988. – с. 42-43.                 

3.       Пасєчко Н.В. Значение гипероксидации в развитии деструктивных процессов в некоторых внутренних органах при ожоговой травм  / Н.В.  Пасєчко, С.А.Сморщок,  К.С.Волков,  А.В.Царенко // Сборник статей. Морфология.  - К. - 1988. с. 96-97.       

4.       Пасєчко Н.В. Морфологічні зміни в структурі кишки при опіковій хворобі  / Н.В. Пасєчко // Вісник наукових досліджень Міжнародний науковий журнал -  №2. – 1994. – с. 23-25.        

5.       Пасєчко Н.В. Інтоксикаційний синдром і його значення в патогенезі опікової хвороби  / Н.В. Пасєчко // Вісник наукових досліджень  Міжнародний науковий журнал -  №1. – 1995. – с. 39-42.

6.       Пасєчко Н.В. Ентеросорбенти,їх роль в детоксикації хворих з важкими термічними опіками / Н.В. Пасєчко //  Мжнародний науковий журнал журнал. -  №2. – 1995. –  11-13 с.

7.       Пасєчко Н.В. Динаміка змін стерео логічних  параметрів епітеліоцитів тонкої кишки морських свинок з важкою опіковою травмою після введення ентеросгелю / Н.В. Пасєчко // Стаття деп.. ДНТБ України. – №236. - 1995. – 21 с.

8.       Пасєчко Н.В. Ультраструктурная и морфометрическая характеристика столбчатых епителиоцитов при тяжелой ожоговой травме в стадии токсемии и применение ентеросорбента “Веста” / Н.В. Пасєчко // Весник проблем современной медицины.  - №6. – 1995. – с. 33-35.          

9.       Пасєчко Н.В. Особливості структурної організації стінки кишки морських свинок з важкою опіковою травмою після введення ентеросорбента “Веста” / Н.В. Пасєчко //  Стаття деп. ДНТБ України. - №2364. – 1995. – 13 с.        

10.  Пасєчко Н.В. Ультраструктурні зміни між епітеліальних лімфоцитів тонкої кишки в динаміці розвитку опікової хвороби в експериментальних тварин / Н.В. Пасєчко // Стаття деп. ДНТБ України. - №398. – 1996. – 6 с.

11.  Пасєчко Н.В. Реакція лімфатичних фолікулів кишки на важку термічну травму / Н.В. Пасєчко // Стаття деп. ДНТБ України. - №397. – 1996. – 11 с.           

12.  Пасєчко Н.В. Морфологія тонкої кишки при важких термічних опіках/ Н.В. Пасєчко // Рук.деп. в ДНТБ України. - №1559. – 1996. – 11 с.

13.  Пасєчко Н.В. Ефективність використання ентеросорбента “Веста” як детоксикаційного засобу при лікуванні експериментальних тварин з важкою термічної травмою / Н.В. Пасєчко //  Галицький лікарський вісник.  - №1.- 1996. – с. 26-29.

14.  Пасєчко Н.В. Ефективність використання ентеросгелю, як детоксикаційного засобу при лікуванні опікової хвороби  /  Н.В. Пасєчко // Клінічна хірургія. - №5. – 1996. – с. 34-38.

15.  Пасєчко Н.В. Стабілізуючий вплив ентеросгелю на морфологію кишки при опіковій хворобі в стадії токсемії / Н.В. Пасєчко // Клінічна хірургія. - №5. – 1996. – с. 27-29.

16.  Пасєчко Н.В. Стабілізуючий вплив ентеросгелю на структурні основи мембранного травлення і всмоктування в тонкій кишці при важких термічних опіках / Н.В. Пасєчко // Фізіологічний журнал. - №5-6. – 1996. – с. 31-33.  

17.  Пасєчко Н.В. Ультраструктурні основи деструктивних і регенераторних процесів у внутрішніх органах при важких термічних опіках шкіри в умовах сорбційної детоксикації організму  / Н.В. Пасєчко,  К.С. Волков, О.П.  Андріїшин // Вісник наукових досліджень. -  №2-3. - 1997. – с. 42-45.

18.  Pasechko N. The ultrastructural changes of intestinal intramural ganglia neurocytes in case of burns / Pasechko N // Universiti of Medicine and Pharmacy, Timisoara, Faculty of Medicine and Stomatology, Institute of Anatomy. - №4. – 1998. – с. 21-24.                  

19.  Пасєчко Н.В. Електронно-мікроскопічні зміни гемо капілярів міокарда в динаміці розвитку опікової хвороби  / Н.В. Пасєчко, С.А. Антонюк, К.С. Волков,  Н.В. Бігуняк //  Шпитальна хірургія. -  № 4. - 1999. – с. 88-91.

20.  Пасєчко Н.В. Вплив ентеросорбції на структурні зміни нейроцитів кори великого мозку при термічній травмі / Н.В. Пасєчко, Т.І. Чернишенко,  К.С. Волков  // Вісник Вінницького медичного університету. - Т.4 № 1. – 2000. – с. 15-19.

21.  Пасєчко Н.В. Значення інтоксикації організму в розвитку ультраструктурних змін в органах нервової системи і серці при експериментальній термічній травмі  / Н.В. Пасєчко, О.П. Андріїшин,  Т.І. Чернишенко,  С.А. Антонюк //  Вісник наукових досліджень. - № 2. -  2000. – с. 74-76.

22.  Пасєчко Н.В. Ультраструктурний стан тріади гемо капіляр-нейроглія-ней-роцит в корі великого мозку при термічній травмі / Н.В. Пасєчко, Т.І. Чернишенк, К.С.Волков  // Вісник морфології. - Т.6 № 1.- 2000. – с. 29-30.

23.  Пасєчко Н.В. Регенераційні процеси в кардіоміоцитах при важких опіках і сорбційній детоксикації / Н.В. Пасєчко,  С.А. Антонюк, К.С.Волков  // Вісник Вінницького медичного університету. - № 2. – 2000. – с. 7-9.     

24.  Пасєчко Н.В. Репаративні процеси в тканинах і органах при термічній травмі в умовах ентеросорбції / Н.В. Пасєчко, К.С.Волков,  Т.І.Чернишенко,  С.А. Антонюк // Український медичний альманах . - Т.3 № 1. -  2000. - С. 11-14.

25.  Пасєчко Н.В. Особливості репаративної регенерації внутрішніх органів при важких опіках в умовах сорбційної детоксикації / Н.В. Пасєчко, К.С.Волков , Т.І.Чернишенко,  С.А. Антонюк та інші. // Український медичний альманах.– № 3. – 2000. – с. 35-38.

26.  Пасєчко Н.В. Медсестринський діагноз-новий підхід до викладання в світлі реформування сестринської освіти / Н.В. Пасєчко, Л.П.Дячан, Г.Т.  Пустовойт,  О.М. Кіт // “Медична освіта”. - №2. – 2000. – с. 42-45.

27.  Пасєчко Н.В. Впровадження медсестринського діагнозу в практичну діяльність медичної сестри / Н.В. Пасєчко, С.М. Бутвин,  Л.П. Дячан,  О.М. Кіт // Медсестринство України. -  №1. – 2000. – с. 33-38.

28.  Пасєчко Н.В. Напрямки і шляхи розвитку вищої сестринської освіти в Тернопільській медичній академії /  Н.В.  Пасєчко, Н.І. Ярема, М.О Лемке,  О.І. Криськів // “Медична освіта”. -   № 3. – 2001. – с. 12-16.

29.  Пасєчко Н.В. Шляхи оптимізації викладання факультетської терапії для іноземних студентів / Н.В. Пасєчко, М.І. Швед, А.В.Зоря,   М.В.Гребеник, Л.П.Мартинюк  // Медична освіта.-  №3. – 2002. – с. 18-20.                

30.  Пасєчко Н.В. Клінічна інтерпритація метаболічного синдрому Х: сучасні наукові концепції / Н.В. Пасєчко, М.І. Швед, С.І Зелінська, Л.П.Мартинюк  та ін. // Вісник наукових досліджень. -  №2. -  2002. – с. 13-17.      

31.  Пасєчко Н.В. Корекція клімактеричних порушень клімаденолом / Н.В. Пасєчко,  М.М. Франчук, О.А. Франчук, Н.Я.Гулька  // Вісник Вінницького державного медичного університету. - 2003. - с. 392-393.

32.  Пасєчко Н.В. Прогнозування перебігу інфаркту міокарда у хворих на ЦД / Н.В. Пасєчко, М.І.Швед, М.В.Гребеник // Вісник Вінницького державного медичного університету. - 2003. – с. 393-394.

33.  Pasechko N. Diabetic pephropathy frequency in patients in the Ternopil Region of the Ukraine  / Pasechko N,  Sheved M, Martynyuk l, Gulko N // Dіabetes metabolism aclinical and biological journal. - №5. – 2003. – с. 31-33.

34.  Пасєчко Н.В. Порушення мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на ЦД /  Н.В. Пасєчко, М.І. Швед, Л.П.Мартинюк , Л.В.Мазур  // Вісник наукових досліджень. -  №4. -  2004. -  с. 71-73.                  

35.  Пасєчко Н.В. Ефективність використання селективних β-адреноблокаторів у комплексному лікуванні хворих на дифузний токсичний зоб та цукровий діабет – аутоімунний полігландулярний синдром / Н.В. Пасєчко, М.І Швед, Л.П. Мазур, Тон Тхі Мі Нгок // Здобутки клінічної та експериментальної медицини.  - №1. - 2005. - с. 17-22.

36.  Пасєчко Н.В. Порівняльна ефективність різних груп гіпотензивних препаратів у хворих на цукровий діабет, ускладнений початковою нефропатією / Н.В. Пасєчко, Тон Тхі Мі Нгок, Л.П.  Мазур, О.В. Вербицька, Н.Я. Гулько  //  Міжнародний ендокринологічний журнал. -  №2. - 2005. – с. 17-22.      ,

37.  Пасєчко Н.В. Результати застосування генно-інженерних інсулінів ЗАТ «Індар» / Н.В. Пасєчко,  Ю.І. Караченцев, Д.Д.  Дунаєва //  Міжнародний ендокринологічний журнал. -  №1. -  2005. – с.55-64.

38.  Пасєчко Н.В.Особливості порушень гемодинаміки, перекисного окислення ліпідів та імунного статусу у хворих на дифузний токсичний зоб у похилому віці / Н.В. Пасєчко, Л.П. Мартинюк,  М.І. Швед,  І.Г.Гарач  // Міжнародний ендокринологічний журнал. - №1 (3). -  2006. -  с. 12-14.

39.  Пасєчко Н.В.Корекція порушень кальцієвого обміну та мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на гіпотиреоз, які проживають в йододефіцитному регіоні  / Н.В. Пасєчко, Л.П. Мартинюк,  М.І. Швед,  І.Г.Гарач  // Міжнародний ендокринологічний журнал. -   №2 (4). - 2006. - С.65-75      

40.  Пасєчко Н.В.Ефективність застосування генно-інженерних інсулінів ЗАТ «Індар» у Тернопільській області / Н.В. Пасєчко, Л.В.Наумова, Л.П.Мартинюк , Л.П.Мазур // Вісник наукових досліджень. - №4. - 2006. - с. 70-73.

41.  Пасєчко Н.В. Клініко-патогенетичні та морфофункціональні особливості ішемічної хвороби серця при супутньому хронічному бронхіті, цукровому діабеті, гастродуоденальних виразках та їх диференційована терапія  / Н.В.Пасєчко, М.І. Швед,  Гребеник  //  Вісник наукових досліджень. -  №4. - 2006. - с. 77-78.  

42.  Пасєчко Н.В. Ефективність впливу антагоністів рецепторів ангіотензину ІІ у хворих на цукровий діабет 2 типу з початковими стадіями нефропатії  / Н.В. Пасєчко , В.І. Паньків, // Український науково-медичний молодіжний журнал.-№3.  - 2007. - с. 94-95.

43.  Пасєчко Н.В. Ренопротекторний ефект антагоніста ангіотензинових рецепторів кондесару в лікуванні пацієнтів з нефропатією, що розвинулась на фоні цукрового діабету 2 типу / Н.В. Пасєчко, О.Л.Сидоренко,  А.М.Швед , О.В.Гевко // Вісник наукових досліджень. -  №1. - 2007. - с. 47-49.     

44.  Пасєчко Н.В. Частота і клінічне значення мікроальбумінурії в різних популяціях / Н.В. Пасєчко, В.І. Паньків // Міжнародний ендокринологічний журнал.-  №6(18). -  2008. - с. 77-85.  

45.  Пасєчко Н.В. Паньків І.В. Епідеміологічні аспекти мікроальбумінурії у хворих на цукровий діабет 2-го типу та артеріальну гіпертензію /  І.В.Паньків, Н.В. Пасєчко  // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. -  №1 (22). -  2008. - с. 51-57.

46.  Пасєчко Н.В. Комплексна оцінка показників імунного статусу, прооксидантної та антиоксидантної систем у хворих на дифузний токсичний зоб за умов йододефіциту / Н.В. Пасєчко, Л.В. Швед, І.І. Свистун / Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- №2 (23). – 2008. – с. 14-17.

47.  Пасєчко Н.В. Роль і місце комбінованої терапії в лікуванні цукрового діабету 2 типу / Н.В. Пасєчко, А.І.Балабан // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія . - №3. - 2009. - с. 27-31. 

48.  Пасєчко Н.В. Патологія щитовидної залози і вагітність / Н.В. Пасєчко, Л.В. Наумова, С.М. Геряк, О.Л. Сидоренко // Вісник наукових досліджень. - №4. - 2009. - с. 54-56.

49.  Пасєчко Н.В. Ефективність використання цукрознижуючого препарату Олтар у хворих на цукровий діабет 2 типу / Н.В. Пасєчко,  І.І. Свистун // Міжнародний ендокринологічний журнал. –   №5(23). -2009. – с. 53-56.

50.  Пасєчко Н.В Деякі аспекти лікування хворих  на ожиріння / Н.В. Пасєчко,  Л. В.Наумова, І. І.Свистун // Сімейна медицина. — № 4. — 2009 — с. 118-120.

51.  Пасєчко Н.В. Стан компенсації цукрового діабету у хворих у Тернопільській області / Н.В. Пасєчко,  Л. В. Наумова, Л. П. Мартинюк  // Клінічна ендокринологія та  ендокринна хірургія.  - N 2. -  2011 - с. 51- 53.

52.  Пасєчко Н.В. Клінічне значення наявності мікроальбумінурії у хворих на артеріальну гіпертензію і цукровий діабет / Н.В. Пасєчко, В.І. Паньків, Л.М.Вацик //  Міжнародний ендокринологічний журнал. -N4. -  2011. - с. 59-62.        

53.  Пасєчко Н.В. Взаємозв’язок між комп’ютерною аддикцією та підвищеною масою тіла у ранньому підлітковому віці / Н.В. Пасєчко, Н.І. Ярема, В.О.Наумов, Л.В.Наумова, З.Б. Дідух // Вісник наукових досліджень. -  № 4. - 2011. - с. 149-151.

54.  Пасєчко Н.В. Шляхи оптимізації викладання лекцій з «Основ внутрішньої медицини» в світлі засад Болонської декларації / Н.В. Пасєчко, М.І. Швед, Л.П. Мазур // Медична освіта. - №4. – 2011. – с. 44-46.

55.  Пасєчко Н.В. До проблеми духовного виховання студентів медичних вузів /  Н.В.Скрипник, П.Ф. Дудій, Н.В. Пасєчко // Медична освіта .-№2. – 2012. - с.94-97.

56.  Пасєчко Н.В. Гуманітарний аспект підготовки лікарів у  вищих медичних закладах освіти / Н.В. Пасєчко, Н.В. Скрипник, // Медична освіта .-№1. – 2012. – с. 65-67.       

57.  Пасєчко Н.В. Ефективність використання Сіофору у хворих з ожирінням та гіперінсулінізмом на стадії переддіабету / Н.В. Пасєчко, Л.В. Наумова, Н.В Скрипник,  І.І.Свистун, І.В.Голик  // Міжнародний ендокринологічний журнал. –   № 2. -  2012. - с. 83-86.

58.  Пасєчко Н.В. Ультраструктурні зміни печінки при експериментальному тиреотоксикозі /  І.І. Свистун, Н.В. Пасєчко, К.С.Волков // Вісник морфології. -  №2. -  2011. -  с. 278-281.

59.  Пасєчко Н.В. Зміни показників вуглеводневого і ліпідного обміну у хворих із синдромом гіпотиреозу  / Н.В. Пасєчко, О.П.Кіхтяк, Н.В. Скрипник // Вісник наукових досліджень.  - №2. - 2012. -  с. 27-29.    

60.  Пасєчко Н.В. Йод і функціональна здатність щитоподібної залози у хворих на дифузний токсичний зоб  / Н.В. Пасєчко,  І.І.Свистун // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. - №2 (39). – 2012. – с. 50-53.

61.  Пасєчко Н.В. Удосконалення системи навчання студентів 4 курсу на кафедрі внутрішньої медицини №1 в умовах кредито-модульної системи / Н.В. Пасєчко,  Н.І. Ярема, А.О.Боб,  Л.В. Наумова та ін. // Медична освіта. - 3 (додаток). - 2012 – с. 217-219.     

62.  Пасєчко Н.В. Нові технології додипломної підготовки майбутніх лікарів в клініці внутрішньої медицини Тернопільської університетської лікарні / Н.В. Пасєчко, Н.І.Ярема,  В.М.Василюк // Медична освіта. - №3 (додаток). – 2012. - с. 220-222.        

63.  Пасєчко Н.В. Профілактика йододефіцитних захворювань в Тернопільському регіоні / Н.В. Пасєчко,  Г.В.  Петрик // Медсестринство. - Тернопіль. - N 4. -  2013.  - с. 11-13.

64.  Пасєчко Н.В. Правова діяльність лікаря на етапі надання первинної медико-санітарної допомоги(ПМСД) /  Н.В. Пасєчко,  О.В. Юрчик  // Міжнародний ендокринологічний журнал. - № 3 . – 2014. -  с. 108-113

65.  Пасєчко Н.В. Порушення репродуктивної функції жінки на фоні дисфункції щитоподібної залози. Огляд проблеми  / Н.В. Пасєчко,  С.В.  Гнат //  Міжнародний ендокринологічний журнал. - № 4. – 2014. - с. 97-102.

66.  Пасєчко Н.В. Лой Г.Я. Вплив препарату Гуарем на масу тіла та основні показники вуглеводневого та ліпідного обмінів / Н.В. Пасєчко, Г.Я. Лой, І.І.Свистун // Міжнародний ендокринологічний журнал. - № 5(61). –2014. - с. 31-36.

67.  Пасєчко Н.В. Порівняльна ефективність різних груп препаратів у лікуванні морфо-функціональних змін щитоподібної залози жінок репродуктивного віку в йододефіцитному регіоні / Н.В. Пасєчко,  Г.В.Петрик //  «Медсестринство». -  №2. – 2014. – с. 24-26.

68.  Пасєчко Н.В. Лой Г.Я. Ефективність використання інгібіторів І-глюкозидази у хворих на цукровий діабет 2-го типу та ожиріння / Г.Я. Лой, Н.В. Пасєчко,  Л.П. Мазур, І.П. Савченко // Міжнародний ендокринологічний журнал. -  №2(66). - 2015. - с. 75-81.

69.  Пасєчко Н.В.. Вплив субклінічного гіпотиреозу на репродуктивну функцію жінки та ефективність його корекції  / С.В.Гнат,  Н.В. Пасєчко, І.І. Свистун,  Л.В.Наумова // Міжнародний ендокринологічний журнал. - №1(65). - 2015. - с. 98-102.   

70.  Пасєчко Н.В. Особливості антитиреоїдної терапії хворих на дифузний токсичний зоб. Досвід використання карбімазолу / Н.В. Пасєчко, Л.В.Наумова, В.М. Кульчінська, М.А.Джула  // Міжнародний ендокринологічний журнал. -  3(67). - 2015. - с. 112-117.

71.  Пасєчко Н.В.  Вплив вітаміну D на показники компенсації цукрового діабету 2-го типу  / Н.В.Пасєчко, В.М.Кульчінська,  Л.В.Наумова, Н.Я. Гулько,  М.А.Джула,  Т.І Крицький  // Міжнародний ендокринологічний журнал. -  №6(78). - 2016. – с. 20-23.

72.  Пасєчко Н.В. Фармакогенетичні аспекти дії метформіну у хворих на цукровий діабет 2-го типу /  Н.В. Пасєчко, Г.Я Лой, О.М. Олещук  // Міжнародний ендокринологічний журнал. -  №8(80). - 2016. - с. 66-72.     

73.  Пасєчко Н.В. Сучасні погляди на алгоритм ведення пацієнтів з цукровим діабетом та еректильною дисфункцією /  Н.В. Пасєчко, Т.І.  Крицький, Л.В Наумова // Міжнародний ендокринологічний журнал. -  №8(80). - 2016. -  с. 80-87.

74.  Pasechko N. VITAMIN D AND DIABETES MELLITUS TYPE 2 / N. V. Pasyechko, V. M. Kulchinska,  L. V. Radetska,  L. V. Naumova,  I. V. Smachylo, A. O. Bob, I. P. Savchenko, N. I. Yarema, M. Y. Havryliuk, A. I. Balaban, O. O. Bob, M. A. Dzhula, T. I. Krytskyi  // International Journal of Medicine and Medical Research. - № 2. -  2016.

75.  Пасєчко Н.В. Вплив дезінтоксикаційної терапії на порушення водно-електролітного обміну при кетоацидотичних станах у пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу /  Н. В. Пасєчко, М. А. Джула, Л. В. Наумова / Вісник наукових досліджень. - № 1-  2017.  – с. 38-42.

76.  Пасєчко Н.В. Вплив дезінтоксикаційної терапії на порушення водно-електролітного обміну при кетоацидотичних станах у пацієнтів із цукровим діабетом 1 типу / Н. В. Пасєчко, М. А. Джула,   Л. В. Радецька , Л. В. Наумова,  В.М.Кульчінська,  Т. І. Крицький // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія . - №2(58). -  2017. – с. 38-42.

77.  Pasechko N. Ultrastructural liver changes in the experimental thyrotoxicosis / N. V. Pasyechko, L. V Kulchinska, I. I. Kuleshko, V. M. Kulchinska, L. V. Naumova, I. V. Smachylo, A O. Bob, L. V. Radetska, M.E.Havryliuk, O. M. Sopel, L.P. Mazur // Polish Journal of Pathology. -  68 (2). - 2017. - с. 144-147

78.  Пасєчко Н.В. Оцінка впливу концентрації вітаміну d на ступінь компенсації цукрового діабету та рівень якості життя пацієнтів / Н.В.  Пасєчко, В. М.Кульчінська,  Л. В. Наумова // Проблеми ендокринної патології . - № 4. - 2017. - с.12-20

79.  Пасєчко Н.В. Радецька Л. В. Досвід організації самостійної роботи студентів IV курсу у процесі вивчення внутрішньої медицини Л. В. Радецька,  Н.В. Пасечко, А. О. Боб,  Н. І. Ярема, І. В. Смачило, І. П. Савченко, Л. В. Наумова, М. Є. Гаврилюк, А. І. Хоміцька, Т.І. Крицький // Медична освіта 4(76)2017. – с. 95-97. 

80.  Pasechko N. Peculiarities of left ventricular diastolic dysfunction and oxygen supply of the lower extremities in patients with stable ischemic heart disease and type 2 diabetes mellitus /  N.I.Yarema,  N.V.Pasechko A.I.Khomitska , I.P .Savchenko , I.V.Smachylo,  L.V.Naumova, L.V .Radetska, O.A. Bob , M.Y.Havryliuk,  O.O.Bob,  N.M Havryliuk,  O.I. Kotsyuba //  International Jornal of internal Medicine and medical Research. - № 2. -  2017.       

 

Comments