Колектив


Професорсько-викладацький склад кафедри: штат  кафедри: 2 професори, 5 доцентів, 
2 асистентів, 1 лаборант.

https://sites.google.com/a/tdmu.edu.ua/kafedra-vnutrisnoie-medicini-1/home/struktura/pasech.jpg
 
Завідувач кафедри — Пасєчко Надія Василівна
Науковий ступiнь — д.м.н.
Вчене звання — професор
Посада— завідувач кафедри
E-mail — pasyechko@tdmu.edu.ua
Наукові публікації: Автор 260 друкованих наукових праць, за останні 10 років – 116; з них:  44 статті,  2 монографії:  4 підручники,8 посібників,  2 методичні рекомендації: https://scholar.google.com.ua/citations?user=J1currcAAAAJ&hl=en
https://www.researchgate.net/profile/paseychko
https://ua.linkedin.com/in/pasyechko-nadiya-31802a113

 http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=9235727600 http://www.researcherid.com/rid/J-8665-2014  orcid.org/0000-0002-2081-4269
 https://sites.google.com/a/tdmu.edu.ua/kafedra-vnutrisnoie-medicini-1/home/struktura/yarem.jpg


Професор кафедри — Ярема Надія Іванівна
Науковий ступiнь — д.м.н.
Вчене звання — професор
Посада— професор кафедри
E-mail — yaremani@tdmu.edu.ua
Сторінка викладача
Наукові публікації:Автор 163 праць, в т.ч.:43 статті,2 патенти України на корисну модель,співавтор монографії (2015 р.),3 посібники,1 інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=On4gJjcAAAAJ&hl=en&authuser=3
https://www.researchgate.net/profile/Roman_Komorovsky
https://www.linkedin.com/in/nadiya-jarema-000273113?trk=hp-identity-headline

 http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=9235727600 http://www.researcherid.com/rid/J-8665-2014 orcid.org/0000-0002-4913-286X

https://sites.google.com/a/tdmu.edu.ua/kafedra-vnutrisnoie-medicini-1/home/struktura/IMG_9938%D0%BE.jpg
 

Доцент кафедри —  Боб Анжела Олегівна 
Науковий ступiнь — к.м.н.
Вчене звання — доцент
Посада— доцент кафедри
E-mail —bob@tdmu.edu.ua
Сторінка викладача
Наукові публікації:62 праці, 4 підручників, 1 посібника, 1 монографії
https://scholar.google.com.ua/citations?user=D8mkKjgAAAAJ&hl=en
https://www.researchgate.net/profile/Roman_Komorovsky
https://www.linkedin.com/in/andjella-bob-932274113?trk=hp-identity-photo

 http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=9235727600 http://www.researcherid.com/rid/J-8665-2014 orcid.org/0000-0003-1435-8233
 


Доцент кафедри — Смачило Ірина Володимирівна
Науковий ступiнь — к.м.н.
Вчене звання — доцент
Посада— доцент кафедриE-mail — smachylo@tdmu.edu.ua
Наукові публікації:74 публікації - 64 наукових та 10 навчально-методичного характеру, з них -  20 статей, 1 посібник, 1 підручник, 51 праця у матеріалах з’їздів та конференцій,  1 патент на винахід.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=VV3QUpEAAAAJ&hl=en
https://www.researchgate.net/profile/Roman_Komorovsky
https://ua.linkedin.com/in/irina-smachulo-632274113

 http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=9235727600 http://www.researcherid.com/rid/J-8665-2014 orcid.org/0000-0003-4323-8628
 
https://sites.google.com/a/tdmu.edu.ua/kafedra-vnutrisnoie-medicini-1/home/struktura/naum.jpg


Доцент кафедри — Наумова Людмила Валеріївна
Науковий ступiнь — к.м.н.
Вчене звання — доцент
Посада— доцент кафедри
E-mail — naumova@tdmu.edu.ua
Сторінка викладача
Наукові публікації:97  публікацій - 90 наукових та навчально-методичного характеру, з них -  35 статей, 2 посібники, 1 підручник, 1 монографія, 58 праць у матеріалах зїздів та конференцій,  3 патенти на винахід
https://scholar.google.com.ua/citations?user=WKG0yZQAAAAJ&hl=uk
https://www.researchgate.net/profile/Roman_Komorovsky
https://www.linkedin.com/in/liudmyla-naumova-296184113?trk=hp-identity-name

 http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=9235727600 http://www.researcherid.com/rid/J-8665-2014 orcid.org/0000-0002-3135-3509

https://sites.google.com/a/tdmu.edu.ua/kafedra-vnutrisnoie-medicini-1/home/struktura/gavr.jpg

Доцент кафедри — Гаврилюк Михайло Євгенович

Науковий ступiнь — к.м.н.
Вчене звання — доцент
Посада— доцент кафедри
E-mail — havrylyuk@tdmu.edu.ua
Сторінка викладача
Наукові публікації:Співавтор більше 60 наукових 

праць, 2 патенів, за останні 5 років опублікував 7 робіт.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=WKG0yZQAAAAJ&hl=uk
https://www.researchgate.net/profile/Roman_Komorovsky
https://www.linkedin.com/in/michail-havrylyuk-584276113?trk=hp-identity-headline

 http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=9235727600 http://www.researcherid.com/rid/J-8665-2014 orcid.org/0000-0003-4692-552X
 

 

Доцент кафедри — Савченко Ірина Петрівна
Науковий ступiнь — к.м.н.
Вчене звання — доцент
Посада— доцент кафедри
E-mail — savchenkoip@tdmu.edu.ua
Наукові публікації:автор 53 праць, з них - 13 статей у фахових виданнях. Співавтор 1 посібника, 1 підручника, 1 інформаційного листа про нововведення в системі охорони здоров’я
https://scholar.google.com.ua/citations?user=WKG0yZQAAAAJ&hl=uk
https://www.researchgate.net/profile/Roman_Komorovsky
https://www.linkedin.com/in/irina-savchenko-1934b6113

 http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=9235727600 http://www.researcherid.com/rid/J-8665-2014 orcid.org/0000-0002-9687-1219

     

       https://sites.google.com/a/tdmu.edu.ua/kafedra-vnutrisnoie-medicini-1/home/struktura/rad.jpg
 

Доцент кафедри — Радецька Людмила Володимирівна
Науковий ступiнь — к.м.н.
Посада— доцент кафедри
E-mail — radetska@tdmu.edu.ua
Наукові публікації:Автор 64 праць, одного патента на винахід, одного підручника
https://scholar.google.com.ua/citations?user=WKG0yZQAAAAJ&hl=uk
https://www.researchgate.net/profile/Roman_Komorovsky
https://ua.linkedin.com/in/liudmyla-radetska-5424b5113

 http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=9235727600 http://www.researcherid.com/rid/J-8665-2014 orcid.org/0000-0002-2916-1831
 
Асистент кафедри — Хоміцька Алла Іванівна
Науковий ступiнь — к. м. н.
Посада— асистент кафедри
E-mail — balabanai@tdmu.edu.ua
Наукові публікації:Автор 30 наукових праць, співавтор 7 патентів на корисну модель. 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=en&user=OLPTZD8AAAAJ&view_op=list_works
https://www.researchgate.net/profile/Roman_Komorovsky
https://ua.linkedin.com/in/alla-balaban-1b24b6113

 http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=9235727600 http://www.researcherid.com/rid/J-8665-2014 orcid.org/0000-0002-2916-1831
 
Лаборант кафедри — Щур Наталя Михайлівна
Науковий ступiнь — 
Посада— лаборант кафедри
E-mail — chyrnm@tdmu.edu.ua
Наукові публікації:


https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=HCjCuBIAAAAJ&view_op=list_works
https://www.researchgate.net/profile/Roman_Komorovsky
https://ua.linkedin.com/in/natalia-schur-a094b5113

 
http://www.researcherid.com/rid/J-8665-2014 orcid.org/0000-0002-2973-6498