Колектив‎ > ‎

Ярема Надія Іванівна

Професор кафедри внутрішньої медицини № 1

лікар-кардіолог вищої категорії,

д.мед.н., проф. Ярема Надія Іванівна 

Освіта

У 1982 році з відзнакою закінчила медичний факультет Тернопільського державного медичного інституту за спеціальністю «Лікувальна справа».                                          

Наукова діяльність

У 1992 році захистила у Інституті кардіології ім. акад. М.Д.Стражеска кандидаську дисертацію «Перекисне окислення ліпідів та атерогенність ліпідів крові у хворих на гіпертонічну хворобу при лікуванні антагоністами кальцію і бета–адреноблокаторами» за спеціальністю 14.00.06–кардіологія.

У 2010 році захистила у Національному науковому центрі «Інститут кардіології ім. акад. М.Д.Стражеска» докторську дисертацію «Особливості перебігу та лікування хворих на артеріальну гіпертензію жінок з порушеннями мінеральної щільності кісткової тканини та дисліпідемією в постменопаузальному періоді» за спеціальністю 14.01.11–кардіологія.

Автор скількох праць

Автор 192 друкованих праць, з них: 69 статей, 1 монографія, 2 патенти України на корисну модель, інформаційний лист.

Нагородження

- 2011 р. – Грамота Тернопільської міської ради;

- 2012 р. – Грамота Тернопільської обласної ради;

- 2013 р. – Диплом Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти - Всеукраїнського проекту «Науково-освітній потенціал України»;

- 2017 р. – Подяка Міністерства освіти і науки України.

Наукові інтереси

Вивчення проблеми коморбідності в кардіології. Особливості перебігу кардіологічних захворювань у вагітних. Дослідження порушень вегетативної регуляції, варіабельності ритму серця, гемодинаміки, кальцієвого та ліпідного обміну у пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, їх медикаментозна корекція.

Наукова робота

Під моїм керівництвом захищено:

- Кандидатська дисертація Балабан Алли Іванівни «Діастолічна дисфункція і кисневе забезпечення тканин та їх корекція при стабільній стенокардії напруги із супутнім цукровим діабетом 2 типу», 2016 р.;

- 2 магістерські роботи:

 - Припхан Ірини Богданівни «Особливості діастолічної дисфункції лівого шлуночка і вегетативної регуляції у хворих на ішемічну хворобу серця та гіпертонічну хворобу», 2013 р.;

- Слободи Мар’яни Володимирівни «Діагностичне значення С-реактивного протеїну при діастолічній дисфункції лівого шлуночка у пацієнтів на ІХС з фібриляцією передсердь», 2016 р.