Колектив‎ > ‎

Ярема Надія ІванівнаПрофесор кафедри лікар-кардіолог вищої категорії
д.мед.н. Ярема Надія Іванівна

Освіта
    У 1982 році з відзнакою закінчила медичний факультет Тернопільського державного медичного інституту за спеціальністю «Лікувальна справа»
Наукова діяльність
    Кандидаську дисертацію захистила у Інституті кардіології ім. акад. М.Д.Стражеска у 1992 р. на тему «Перекисне окислення ліпідів та атерогенність ліпідів крові у хворих на гіпертонічну хворобу при лікуванні антагоністами кальцію і бета – адреноблокаторами» за спеціальністю 14.00.06-кардіологія
    Докторську дисертацію захистила у Національному науковому центрі «Інститут кардіології ім. акад. М.Д.Стражеска» у 2010 р. на тему «Особливості перебігу та лікування хворих на артеріальну гіпертензію жінок з порушеннями мінеральної щільності кісткової тканини та дисліпідемією в постменопаузальному періоді» за спеціальністю 14.01.11 -кардіологія
Автор скількох праць
    Автор 163 праць, в т.ч.:
    43 статті
    2 патенти України на корисну модель:
    Ярема Н.І. Патент України № 24268 UA, МПК А 61 К 33/06 Спосіб лікування жінок з гіпертонічною хворобою і постменопаузальним остеопорозом, 2007 р.
    2015 р. зареєстровано патент України на корисну модель.
    Співавтор монографії (2015 р.)
    3 посібники:
    Основи догляду в домашніх умовах: навчальний посібник для патронажних медичних сестер.// за ред.. І.Г. Усіченка, А.В. Царенка, С.А. Місяка. Співавтор Ярема Н.І. – Тернопіль: «Укрмедкнига» 2000.-372с.
    Рудик Б.І. Вибрані лекції з кардіології (Ярема Н.І. Розділ Аритмії - Тернопіль: ТДМУ, 2005. – 516 с.
    Алгоритми діагностики і лікування невідкладних станів у терапевтичній практиці // Під загальною редакцією проф. Стародуба Є.М. Співавтор Ярема Н.І.- Тернопіль: ТДМУ , 2008. – 196 с.
    1 інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я.
Наукові публікації
2011 р.. – грамота Тернопільської міської ради,
2012 р. - грамота Тернопільської обласної ради,
2013 Р. - Диплом Всеукраїнського проекту «Науково –освітній потенціал України»
Наукові інтереси
    Основні напрями наукової діяльності: діагностика та лікування хворих з кардіологічною патологією: хронічною серцевою недостатністю, артеріальною гіпертензією, ішемічною хворобою серця, аритміями та їх ускладненнями, діастолічною дисфункцією лівого шлуночка, з коморбідними станами.
Наукова робота
    Під моїм керівництвом захищена магістерська робота Припхан І.Б. «Особливості діастолічної дисфункції лівого шлуночка і вегетативної регуляції у хворих на ішемічну хворобу серця та гіпертонічну хворобу», 2013 р.
    Вивчення проблеми коморбідності в кардіології. Особливості перебігу кардіологічних захворювань у вагітних. Дослідження порушень вегетативної регуляції, кальцієвого та ліпідного обміну у пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями і цукровим діабетом, їх медикаментозна корекція.