Колектив‎ > ‎

Хоміцька Алла ІванівнаАсистент кафедри, лікар – гематолог.

Освіта
    Закінчила з відзнакою Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського у 2008 р. У 2010 р. захистила магістерську роботу «Клініко – патогенетичне обґрунтування лікування периферичної полінейропатії у хворих на цукровий діабет». У 2012 р. закінчила навчання у клінічній ординатурі на кафедрі внутрішньої медицини №1 ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України». У 2015 р. закінчила навчання в аспірантурі на кафедрі внутрішньої медицини №1 ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України».

Наукова діяльність
    В жовтні 2016 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Діастолічна дисфункція і кисневе забезпечення тканин та їх корекція при стабільній стенокардії напруги із супутнім цукровим діабетом 2 типу».
    Автор 32 наукових праць, співавтор 7 патентів на корисну модель. У 2014 р. видано патент на корисну модель «Спосіб медикаментозної корекції функцій організму у хворих на ішемічну хворобу серця із супутнім цукровим діабетом 2 типу». Співавтор практичних посібників «Хірургічні ускладнення цукрового діабету» (2012 р.), «Амбулаторне лікування трофічних венозних виразок» (2015 р.).

Наукові інтереси
    Вивчення сучасних методів діагностики та лікування стабільної ішемічної хвороби серця в умовах коморбідного цукрового діабету 2 типу, зміни кисневого забезпечення тканин у хворих із діастолічною серцевою недостатністю.

Наукова робота
    Дослідження діастолічної функції лівого шлуночка, варіабельності ритму серця, натрійуретичного пептиду, ліпідного спектра та ліпопероксидації, а також показників оксигенації артеріальної і венозної крові при ішемічній хворобі серця у хворих на стенокардію напруги із супутнім цукровим діабетом 2 типу.