Колектив‎ > ‎

Радецька Людмила Володимирівна

Доцент кафедри, лікар -кардіолог, лікар вищої категорії
к.мед.н., Радецька Людмила Влодимирівна,

Освіта: У 1989 році закінчила Тернопільський державний медичний інститут за спеціальністю "Лікувальна справа".
 Кандидат медичних наук з 200
1 року.
 Кандидатська дисертація на тему: «
Ефективність розвантажувально-дієтичної терапії у поєднанні з гірудотерапією у хворих на ішемічну хворобу серця» за спеціальністю терапія (ДК №010666).
    Вчене звання доцента присвоєно у 20
18 році.

    Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • вплив фактора множинності ураження коронарних артерій на загально-клінічні біохімічні показники, систему згортання кровіліпідний спектр крові у хворих на ішемічну хворобу серця (стабільна стенокардія  2, 3 ФК).
  • зміни морфологічних, функціональних характеристик тромбоцитів у хворих на ІХС
  • стандарти лікування та немедикаментозні методи лікування ІХС

    Автор і співавтор 82 навчально-методичних і наукових публікацій, серед яких патент на корисну модель, посібник, 4 рацпропозиції. 21 праця опублікована у фахових виданнях, 3 статті - у журналах, які індексуються у науковометричній базі  Scopus.

    
Є науковим керівником трьох магістерських робіт на здобуття магістра сестринської справи.