Кафедра


Вас вітає кафедра внутрішньої медицини №1


Штат кафедри:
 2  професорів, 
6 доцентів,
 2 асистенти,    
1    лаборант.
Дисципліни, що викладаються на кафедрі:
- внутрішня медицина 
- внутрішня медицина з інфекційними хворобами та фтизіатрією

На кафедрі  навчаються студенти

 медичного факультету

 За спеціальністю

лікувальна справа (4 та 6 курс)


    За формою навчання
 очна
Comments