Кафедра


Вас вітає кафедра внутрішньої медицини №1


Колектив кафедри внутрішньої медицини  №1
зліва направо: Радецька Л.В., Смачило І.В., Наумова Л.В., Пасєчко Н.В., Ярема Н.І., Гаврилюк М.Є., Савченко І.П., Боб А.О.,  
Хоміцька А.І., Щур Н.М.

Штат кафедри:
 2  професорів, 
6 доцентів,
 2 асистенти,    
1    лаборант.
Дисципліни, що викладаються на кафедрі:
,,Внутрішня медицина" -  IV курс
,,Внутрішня медицина з інфекційними хворобами та фтизіатрією" -VI курс

На кафедрі  навчаються студенти

 медичного факультету

 За спеціальністю

лікувальна справа (IV та VI курс)

    За формою навчання
 очна
Comments