Колектив

Професорсько-викладацький склад кафедри: 2 професори, 6 доцентів, 1 асистент, 1 лаборант.


https://sites.google.com/a/tdmu.edu.ua/kafedra-vnutrisnoie-medicini-1/home/struktura/pasech.jpg
Завідувач кафедри — Пасєчко Надія Василівна
Науковий ступiнь — д.м.н.
Вчене звання — професор
Посада — завідувач кафедри
E-mail — pasyechko@tdmu.edu.ua
Наукові публікації: Автор біля 300 друкованих наукових праць, за останні 10 років – 116; з них: 44 статті, 2 монографії: 4 підручники,8 посібників, 2 методичні рекомендації:

http://www.researcherid.com/rid/B-5341-2016
http://orcid.org/
https://www.linkedin.com/in/%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9-%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B7-063566113?trk=hp-identity-name
  https://www.researchgate.net/profile/Nadiya_Pasyechkohttps://scholar.google.com.ua/citations?user=2czxLaoAAAAJ&hl=uk

https://sites.google.com/a/tdmu.edu.ua/kafedra-vnutrisnoie-medicini-1/home/struktura/yarem.jpg
Професор кафедри — Ярема Надія Іванівна
Науковий ступiнь — д.м.н.
Вчене звання — професор
Посада — професор кафедри
E-mail — yaremani@tdmu.edu.ua
Наукові публікації:Автор 163 праць, в т.ч.:43 статті,2 патенти України на корисну модель,співавтор монографії (2015 р.),3 посібники,1 інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я.

http://www.researcherid.com/rid/B-5341-2016
http://orcid.org/
https://www.linkedin.com/in/nadiya-jarema-000273113/
 https://www.researchgate.net/profile/Yarema_Nadiyahttps://scholar.google.com.ua/citations?user=2czxLaoAAAAJ&hl=uk

https://sites.google.com/a/tdmu.edu.ua/kafedra-vnutrisnoie-medicini-1/home/struktura/IMG_9938%D0%BE.jpg
Доцент кафедри — Боб Анжела Олегівна 
Науковий ступiнь — к.м.н.
Вчене звання — доцент
Посада — доцент кафедри
E-mail — bob@tdmu.edu.ua
Наукові публікації: Автор     62 праць, 4 підручників, 1 посібника, 1 монографії

http://www.researcherid.com/rid/B-5341-2016
http://orcid.org/
https://www.linkedin.com/in/%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9-%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B7-063566113?trk=hp-identity-name
  https://www.researchgate.net/profile/Anhela_Bobhttps://scholar.google.com.ua/citations?user=2czxLaoAAAAJ&hl=uk


Доцент кафедри — Смачило Ірина Володимирівна
Науковий ступiнь — к.м.н.
Вчене звання — доцент
Посада — доцент кафедри
E-mail — smachylo@tdmu.edu.ua
Наукові публікації:74 публікації - 64 наукових та 10 навчально-методичного характеру, з них - 20 статей, 1 посібник, 1 підручник, 51 праця у матеріалах з’їздів та конференцій, 1 патент на винахід.

http://www.researcherid.com/rid/B-5341-2016
http://orcid.org/
https://www.linkedin.com/in/%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9-%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B7-063566113?trk=hp-identity-name
  https://www.researchgate.net/profile/Iryna_Smachylohttps://scholar.google.com.ua/citations?user=2czxLaoAAAAJ&hl=uk

https://sites.google.com/a/tdmu.edu.ua/kafedra-vnutrisnoie-medicini-1/home/struktura/naum.jpg
Доцент кафедри — Наумова Людмила Валеріївна
Науковий ступiнь — к.м.н.
Вчене звання — доцент
Посада — доцент кафедри
E-mail — naumova@tdmu.edu.ua
Наукові публікації:97 публікацій - 90 наукових та 7 навчально-методичного характеру, з них - 35 статей, 2 посібники, 1 підручник, 1 монографія, 58 праць у матеріалах з’їздів та конференцій, 3 патенти на винахід

http://www.researcherid.com/rid/B-5341-2016
http://orcid.org/
https://www.linkedin.com/in/%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9-%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B7-063566113?trk=hp-identity-name
  https://www.researchgate.net/profile/Liudmyla_Naumovahttps://scholar.google.com.ua/citations?user=2czxLaoAAAAJ&hl=uk

https://sites.google.com/a/tdmu.edu.ua/kafedra-vnutrisnoie-medicini-1/home/struktura/gavr.jpg
Доцент кафедри — Гаврилюк Михайло Євгенович
Науковий ступiнь — к.м.н.
Вчене звання — доцент
Посада — доцент кафедри
E-mail — havrylyuk@tdmu.edu.ua
Наукові публікації:Співавтор більше 60 наукових 
праць, 2 патенів, за останні 5 років опублікував 7 робіт.

http://www.researcherid.com/rid/B-5341-2016
http://orcid.org/
https://www.linkedin.com/in/%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9-%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B7-063566113?trk=hp-identity-name
  https://www.researchgate.net/profile/Michail_Havryluykhttps://scholar.google.com.ua/citations?user=2czxLaoAAAAJ&hl=uk


Доцент кафедри — Савченко Ірина Петрівна
Науковий ступiнь — к.м.н.
Вчене звання — доцент
Посада — доцент кафедри
E-mail — savchenkoip@tdmu.edu.ua

Наукові публікації:автор 81 праць, з них - 14 статей у фахових виданнях. Співавтор 1 посібника, 1 підручника, 1 інформаційного листа про нововведення в системі охорони здоров’я, 1 галузевого нововведення.


http://www.researcherid.com/rid/B-5341-2016
http://orcid.org/
https://www.linkedin.com/in/%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9-%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B7-063566113?trk=hp-identity-name
  https://www.researchgate.net/profile/Iryna_Savchenkohttps://scholar.google.com.ua/citations?user=2czxLaoAAAAJ&hl=uk

https://sites.google.com/a/tdmu.edu.ua/kafedra-vnutrisnoie-medicini-1/home/struktura/rad.jpg
Асистент кафедри — Радецька Людмила Володимирівна
Науковий ступiнь — к.м.н.
Посада — доцент кафедри
E-mail — radetska@tdmu.edu.ua
Наукові публікації:Автор 64 праць, одного патента на винахід, одного підручника

http://www.researcherid.com/rid/B-5341-2016
http://orcid.org/
https://www.linkedin.com/in/%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9-%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B7-063566113?trk=hp-identity-name
  https://www.researchgate.net/profile/Liydmyla_Radetskahttps://scholar.google.com.ua/citations?user=2czxLaoAAAAJ&hl=uk

Асистент кафедри — Хоміцька Алла Іванівна
Науковий ступiнь — к.м.н.
Посада — асистент кафедри
E-mail — balabanai@tdmu.edu.ua
Наукові публікації:Автор 30 наукових праць, співавтор 7 патентів на корисну модель.
http://www.researcherid.com/rid/B-5341-2016
http://orcid.org/
 https://www.linkedin.com/in/alla-balaban-1b24b6113/
 https://www.researchgate.net/profile/Oleksandra_Oleshchuk2https://scholar.google.com.ua/citations?user=2czxLaoAAAAJ&hl=ukАсистент кафедри — Крицький Тарас Ігорович
Науковий ступiнь —  
Посада — асистент кафедри
E-mail —  krytskyy_ti@tdmu.edu.ua
Наукові публікації:Автор 20 наукових праць
http://www.researcherid.com/rid/O-4182-2017
http://orcid.org/
https://www.linkedin.com/in/тарас-крицький-3b9a2a14a/
 https://www.researchgate.net/profile/Taras_Krytskyyhttps://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=en&user=yeBVyfkAAAAJ

Лаборант кафедри — Щур Наталя Михайлівна
Науковий ступiнь — 
Посада — лаборант кафедри
E-mail — chyrnm@tdmu.edu.ua