Наукова робота

Наукова робота на кафедрі


Кафедра бере активну участь у міжкафедральній НДР «Коморбідні стани в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря: предиктори розвитку, рання діагностика, профілактика і лікування». 

Інформація про діяльність студентського гуртка на кафедрі внутрішньої медицини №1 за -2015 рік

Здобутки, участь в конференціях: ХІХ міжнародний конгрес студентів і молодих вчених. Травень 2015 р. м. Тернопіль
    
Студенти-гуртківці активно працюють над тематикою наукової роботи та беруть активну участь в конференціях

Староста гуртка Боб Оксана Олександрівна студентка 6 курсу 10