Науково-дослідні роботи

Кафедра бере активну участь у міжкафедральній НДР «Коморбідні стани в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря: предиктори розвитку, рання діагностика, профілактика і лікування». 

Comments