Інститут кураторів     Організація виховного процесу вимагає особливої уваги при формуванні духовної сфери випускника вищої школи. Сьогодні, як ніколи, вимагається створення умов для прояву вільної, творчої і моральної особистості, яка володіє інтелігентністю у повному об'ємі її класичних якостей. Становлення такої особистості можливе тільки при збереженні і відродженні духовно-історичних цінностей своєї країни, пріорітетного розвитку культури, науки і освіти як необхідних джерел прогресу суспільства з гарантованим майбутнім.
    Професорсько-викладацький склад (куратори) кафедри внутрішньої медицини №1 намагаються створювати таку систему психологічного та педагогічного впливу на особистість студента, яка б виховувала б у нього прагнення до патріотизму, відповідального батьківства, безпечного материнства, здатності протистояти асоціальним явищам.
    Завдання виховної роботи, її організаційні принципи, плануються відповідно до концептуальних засадами гуманітарної освіти в Україні, Концепцією виховання дітей і молоді в національній системі освіти, Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті, іншими нормативними документами з актуальних проблем виховання студентської молоді, враховуючи запити і потреби студентів.


 
  

   

Виховна робота кафедри полягає у наступному: формуванні професійних якостей сучасного спеціаліста як людини, особистості; проведенні професійно орієнтаційної, інформаційно-просвітницької, культурно-виховної роботи серед студентів, розвиток їх творчих та інтелектуальних здібностей, залучення до різноманітної діяльності за інтересами, участі в культурно-освітній, спортивно-оздоровчій та інших видах діяльності; сприяння роботі рад студентського самоврядування, гуртожитків; навчального закладу в цілому; безпосередня участь у реалізації заходів, що проводяться ректоратом, на факультетах, у гуртожитках; організація роботи наставників академічних груп студентів (участь у навчально-виховних і громадських, культурно-освітніх і культурно-виховних заходах у групі; індивідуальна виховна робота зі студентами групи; студентами, які проживають у гуртожитках та ін.).
    Студентське самоврядування - це діяльність, за допомогою якої максимально виявляються і реалізуються творчі здібності студентів, формуються моральні якості, ініціатива, підвищується відповідальність кожного за результати своєї праці. Водночас студентське самоврядування є дієвою формою самовиховання. Згідно зі ст. 38 Закону України “Про вищу освіту”, основними завданнями органів студентського самоврядування є: забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема, стосовно організації навчально-виховного процесу; забезпечення виконання студентами своїх обов’язків; сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; сприяння створенню відповідних умов для проживання та відпочинку студентів; сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами; організація співробітництва зі студентами інших навчальних закладів і молодіжними організаціями; сприяння працевлаштуванню студентів; участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами. Реалізація виховної роботи у студентських групах здійснюється через інститут кураторів.
    Куратор – це наставник і організатор, вихователь і консультант для студентів групи. Він спрямовує виховну роботу групи, розвивати у студентів активність, самостійність, ініціативу, почуття відповідальності та зацікавленості в навчанні. Метою виховної роботи куратора є створення колективу в групі. Головним у його роботі є забезпечення систематичності навчально-виховної роботи в академічній групі, чіткої організації високого рівня всього навчального процесу, планомірного і продуманого спілкування зі студентами. Результатом виховної діяльності куратора має бути достатній рівень вихованості студентів.
Також, куратор проводить у групі різноманітні заходи, в організації яких повинні брати участь усі студенти.
    Куратори відвідують гуртожиток згідно з графіком виховної роботи кафедри. Під час занять куратор може отримати інформацію щодо стану справ у гуртожитку від своїх студентів, старост кімнат та ін..
    Також, на кафедрі викладачі активно працюють щодо планування кар’єри випускників та працевлаштування студентів.
 

Розподіл кураторських груп на кафедрі внутрішньої медицини № 1

1 група IV курсу медичного факультету – куратор асист. Крицький Т.І.

2 група IV курсу медичного факультету – куратор доц. Наумова Л.В.

3 група IV курсу медичного факультету – куратор доц. Гаврилюк М.Є.

4 група IV курсу медичного факультету – куратор доц. Савченко І.П.

26 група IV курсу медичного факультету – куратор асист. Хоміцька А.І.

28 група IV курсу медичного факультету – куратор доц. Радецька Л.В.

4 група V курсу медичного факультету – куратор проф. Ярема Н.І.

 

ПЛАН

виховної роботи кафедри внутрішньої медицини № 1

з кураторськими групами

на 2017–2018 роки

№ п/п

Заходи

Терміни виконання

1.

Ознайомлення студентів 4 курсу з планом виховної роботи на кафедрі.

3–4 тиждень вересня

2.

Підсумки успішності та дисципліни студентів у групах та взаємообмін інформацією.

2 рази в місяць

3.

Огляд та обговорення місцевої та центральної преси «Медична академія», «Наше здоров’я», «Університетська лікарня», «Українське слово», наказів ректора університету проф. М. М. Корди.

 

Щотижня

4.

Вивчення законів та Конституції України.

Впродовж року

5.

Обмін інформацією про найважливіші події в Україні та світі.

Щотижня

6.

Участь студентів у загальноуніверситетських заходах.

Протягом року

7.

Екскурсія в Тернопільський краєзнавчий музей.

Жовтень 2017 р.

8.

Відвідування художніх виставок, картинної галереї, музеїв.

Впродовж року

9.

Екскурсія в музей-садибу І.Я. Горбачевського.

Листопад 2017 р.

10.

Відвідування Тернопільського драмтеатру ім. Т.Г. Шевченка .

Грудень 2017 р.

11.

Проведення круглого столу на тему «Здоровий спосіб життя».

Січень 2018 р.

12.

Екскурсія в Тернопільський музей політв’язнів.

Лютий 2018 р.

13.

Творчий вечір до дня народженя Т. Г. Шевченка.

Березень 2018 р.

14.

Туристична подорож замками Львівщини.

Квітень 2018 р.

15.

Подорож до с. Зарваниця.

Травень 2018 р.

16.

Участь студентів у благодійних акціях для дітей-сиріт, людей похилого віку.

2 рази в рік