Навчальна робота

Навчально-методична робота

Кафедра внутрішньої медицини №1 є базовою для ґрунтовного вивчення класики інтерністики. На кафедрі навчаються студенти 4 та 6 курсів медичного факультету. Успішна реалізація навчальної програми можлива завдяки потужній клінічній базі кафедри, яка включає обласні відділення (кардіологічне, гастроентерологічне, ендокринологічне). При необхідності використовуються ревматологічне, нефрологічне, пульмонологічне, гематологічні відділення. Стержнем навчального процесу є формування у студентів основ клінічного мислення. В навчальному процесі використовуються навчальнiпосiбники "Для аудиторноїроботи студентiв з факультетської терапiї", "Основи практичної електрокардiографiї"Клінічна ендокринологія в схемах і таблицях ", "Основи внутрішньої медицини".
На кафедрi студенти ІV курсу вивчають основи внутрішньої медицини (1 модуль), що включає ендокринологію, гастроентерологію, гематологію, пульмонологію. Навчання здiйснюється згiдно з програмами, затвердженими Центральним методичним кабiнетом МОЗ України. Викладачi використовують у навчальному процесi методичні розробки,  тематичних хворих, ситуацiйнiзадачi. Для кращого засвоєння предмету цiкавi в дiагностичному планi хворi обговорюються на клiнiчних обходах професорiв, доцентiв. Основна мета навчання студентів 6-го курсу - професiйнi вмiння. На кафедрі внутрішньої медицини №1 вони вивчають Модуль 3 «Сучасна практика внутрішньої медицини»