Виховна робота кафедри полягає у наступному: формуванні професійних якостей сучасного спеціаліста як людини, особистості; проведенні професійно орієнтаційної, інформаційно-просвітницької, культурно-виховної роботи серед студентів, розвиток їх творчих та інтелектуальних здібностей, залучення до різноманітної діяльності за інтересами, участі в культурно-освітній, спортивно-оздоровчій та інших видах діяльності; сприяння роботі рад студентського самоврядування, гуртожитків; навчального закладу в цілому; безпосередня участь у реалізації заходів, що проводяться ректоратом, на факультетах, у гуртожитках; організація роботи наставників академічних груп студентів (участь у навчально-виховних і громадських, культурно-освітніх і культурно-виховних заходах у групі; індивідуальна виховна робота зі студентами групи; студентами, які проживають у гуртожитках та ін.).

Колектив кафедри внутрішньої медицини № 1 із студентами кураторських груп під час екскурсії до театру (2016 рік).

Професор Н. І. Ярема із студентами 5 групи IV курсу відвідали музей політв’язнів (2017 рік).

Професорсько-викладацький склад кафедри внутрішньої медицини №1 із студентами кураторських груп обговорювали головні аспекти підготовки до Великого Посту (2017 рік).

Організація виховного процесу вимагає особливої уваги при формуванні духовної сфери випускника вищої школи. Сьогодні, як ніколи, вимагається створення умов для прояву вільної, творчої і моральної особистості, яка володіє інтелігентністю у повному об'ємі її класичних якостей.

Професорсько-викладацький склад кафедри внутрішньої медицини №1 намагаються створювати таку систему психологічного та педагогічного впливу на особистість студента, яка б виховувала б у нього прагнення до патріотизму, відповідального батьківства, безпечного материнства, здатності протистояти асоціальним явищам. Завдання виховної роботи, її організаційні принципи, плануються відповідно до концептуальних засад гуманітарної освіти в Україні, Концепцією виховання дітей і молоді в національній системі освіти, Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті, іншими нормативними документами з актуальних проблем виховання студентської молоді, враховуючи запити і потреби студентів.

Доцент кафедри А. О. Боб із кураторською групою під час відвідали театральну виставу «Гуцулка Ксеня» (листопад 2018 року).

Куратор – це наставник і організатор, вихователь і консультант для студентів групи. Він спрямовує виховну роботу групи, розвивати у студентів активність, самостійність, ініціативу, почуття відповідальності та зацікавленості в навчанні. Метою виховної роботи куратора є створення колективу в групі. Головним у його роботі є забезпечення систематичності навчально-виховної роботи в академічній групі, чіткої організації високого рівня всього навчального процесу, планомірного і продуманого спілкування зі студентами. Результатом виховної діяльності куратора має бути достатній рівень вихованості студентів. Також, куратор проводить у групі різноманітні заходи, в організації яких повинні брати участь усі студенти.

Куратори відвідують гуртожиток згідно з графіком виховної роботи кафедри. Під час занять куратор може отримати інформацію щодо стану справ у гуртожитку від своїх студентів, старост кімнат та ін.

  • Ас. А. І. Хоміцька із студентами 9 групи при відвідуванні вистави «Майська ніч» (листопад 2018 рік)

Доц. Л.В. Наумова із кураторською групою під час проведення масового заходу по вимірюванні

(2019 рік)

Доц. І.В.Смачило із студентами 8 групи під час відвідування вистави «У всьому винен гороскоп»

(2019 рік)

Доц. Л.В.Наумова зі студентами 6 курсу (2019рік)

Доц. А. О. Боб із студентами 6 групи при відвідуванні вистави «Сватання на Гончарівці» (2019 р.)

Доцент Л.В. Наумова зі студентами 4 та 6 курсів на благодійній акції ,,від серця до серця"з метою виміроювання глікемії пацієнтам похилого віку (2019 рік)

Доцент І.П.Савченко з кураторською групою після завершення іспитів (2019 рік)

Доценти Л.В.Наумова та І.П. Савченко зі студентами 4 курсу на день вишиванки (2019 рік)