Інститут кураторів

Організація виховного процесу вимагає особливої уваги при формуванні духовної сфери випускника вищої школи. Сьогодні, як ніколи, вимагається створення умов для прояву вільної, творчої і моральної особистості, яка володіє інтелігентністю у повному об'ємі її класичних якостей. Становлення такої особистості можливе тільки при збереженні і відродженні духовно-історичних цінностей своєї країни, пріорітетного розвитку культури, науки і освіти як необхідних джерел прогресу суспільства з гарантованим майбутнім.

Професорсько-викладацький склад (куратори) кафедри внутрішньої медицини №1 намагаються створювати таку систему психологічного та педагогічного впливу на особистість студента, яка б виховувала б у нього прагнення до патріотизму, відповідального батьківства, безпечного материнства, здатності протистояти асоціальним явищам.

Завдання виховної роботи, її організаційні принципи, плануються відповідно до концептуальних засадами гуманітарної освіти в Україні, Концепцією виховання дітей і молоді в національній системі освіти, Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті, іншими нормативними документами з актуальних проблем виховання студентської молоді, враховуючи запити і потреби студентів.

Доцент кафедри Боб А.О. із кураторською групою під час відвідали театральну виставу «Гуцулка Ксеня» (листопад 2018 року).

Колектив кафедри внутрішньої медицини № 1 із студентами кураторських груп під час екскурсії до театру (2016 рік).

Професор Ярема Н.І. із студентами 5 групи IV курсу відвідали музей політв’язнів (2017 рік).

Професорсько-викладацький склад кафедри внутрішньої медицини №1 із студентами кураторських груп обговорювали головні аспекти підготовки до Великого Посту (2017 рік).

Виховна робота кафедри полягає у наступному: формуванні професійних якостей сучасного спеціаліста як людини, особистості; проведенні професійно орієнтаційної, інформаційно-просвітницької, культурно-виховної роботи серед студентів, розвиток їх творчих та інтелектуальних здібностей, залучення до різноманітної діяльності за інтересами, участі в культурно-освітній, спортивно-оздоровчій та інших видах діяльності; сприяння роботі рад студентського самоврядування, гуртожитків; навчального закладу в цілому; безпосередня участь у реалізації заходів, що проводяться ректоратом, на факультетах, у гуртожитках; організація роботи наставників академічних груп студентів (участь у навчально-виховних і громадських, культурно-освітніх і культурно-виховних заходах у групі; індивідуальна виховна робота зі студентами групи; студентами, які проживають у гуртожитках та ін.).

Студентське самоврядування - це діяльність, за допомогою якої максимально виявляються і реалізуються творчі здібності студентів, формуються моральні якості, ініціатива, підвищується відповідальність кожного за результати своєї праці. Водночас студентське самоврядування є дієвою формою самовиховання. Згідно зі ст. 38 Закону України “Про вищу освіту”, основними завданнями органів студентського самоврядування є: забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема, стосовно організації навчально-виховного процесу; забезпечення виконання студентами своїх обов’язків; сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; сприяння створенню відповідних умов для проживання та відпочинку студентів; сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами; організація співробітництва зі студентами інших навчальних закладів і молодіжними організаціями; сприяння працевлаштуванню студентів; участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами. Реалізація виховної роботи у студентських групах здійснюється через інститут кураторів.

Куратор – це наставник і організатор, вихователь і консультант для студентів групи. Він спрямовує виховну роботу групи, розвивати у студентів активність, самостійність, ініціативу, почуття відповідальності та зацікавленості в навчанні. Метою виховної роботи куратора є створення колективу в групі. Головним у його роботі є забезпечення систематичності навчально-виховної роботи в академічній групі, чіткої організації високого рівня всього навчального процесу, планомірного і продуманого спілкування зі студентами. Результатом виховної діяльності куратора має бути достатній рівень вихованості студентів.

Також, куратор проводить у групі різноманітні заходи, в організації яких повинні брати участь усі студенти.

Куратори відвідують гуртожиток згідно з графіком виховної роботи кафедри. Під час занять куратор може отримати інформацію щодо стану справ у гуртожитку від своїх студентів, старост кімнат та ін..

Також, на кафедрі викладачі активно працюють щодо планування кар’єри випускників та працевлаштування студентів.

Розподіл кураторських груп на кафедрі внутрішньої медицини № 1

4 група IV курсу медичного факультету – куратор доц. Боб А.О.

6 група IV курсу медичного факультету – куратор доц. Наумова Л.В.

7 група IV курсу медичного факультету – куратор доц. Гаврилюк М.Є.

5 група IV курсу медичного факультету – куратор доц. Савченко І.П.

9 група IV курсу медичного факультету – куратор асист. Хоміцька А.І.

8 група V курсу медичного факультету – куратор доц. Смачило І.В.