Виховна робота кафедри полягає у наступному: формуванні професійних якостей сучасного спеціаліста як людини, особистості; проведенні професійно орієнтаційної, інформаційно-просвітницької, культурно-виховної роботи серед студентів, розвиток їх творчих та інтелектуальних здібностей, залучення до різноманітної діяльності за інтересами, участі в культурно-освітній, спортивно-оздоровчій та інших видах діяльності; сприяння роботі рад студентського самоврядування, гуртожитків; навчального закладу в цілому; безпосередня участь у реалізації заходів, що проводяться ректоратом, на факультетах, у гуртожитках; організація роботи наставників академічних груп студентів (участь у навчально-виховних і громадських, культурно-освітніх і культурно-виховних заходах у групі; індивідуальна виховна робота зі студентами групи; студентами, які проживають у гуртожитках ).

Колектив кафедри внутрішньої медицини № 1 із студентами під час екскурсії до театру (2015 рік)

Проф. Н. І. Ярема із студентами 5 групи IV курсу відвідали музей політв’язнів (2016 рік)

Професорсько-викладацький склад кафедри внутрішньої медицини №1 із студентами кураторських груп обговорювали головні аспекти підготовки до Великого Посту (2017 рік)

Куратор – це наставник і організатор, вихователь і консультант для студентів групи. Він спрямовує виховну роботу групи, розвивати у студентів активність, самостійність, ініціативу, почуття відповідальності та зацікавленості в навчанні. Метою виховної роботи куратора є створення колективу в групі. Головним у його роботі є забезпечення систематичності навчально-виховної роботи в академічній групі, чіткої організації високого рівня всього навчального процесу, планомірного і продуманого спілкування зі студентами.

Ас. А. І. Хоміцька із студентами 9 групи при відвідуванні вистави «Майська ніч» (листопад 2018 рік)

Студенти кураторських груп активно беруть участь як в розважальних заходах, так і в суспільно-корисних. Традиційно вже, впродовж останніх років студенти є активними учасниками благодійної акції ,,Єднання поколінь", організовують безкоштовні вимірювання глікемічного профілю, артеріального тиску, проводять бесіди на медичні теми для населення.

Доц. Л.В. Наумова із кураторською групою під час проведення масового заходу по вимірюванні глікемії у населення (2019 рік)

Доц. І.В.Смачило із студентами кураторської групи під час відвідування вистави «У всьому винен гороскоп» (2019 рік)

Результатом виховної діяльності куратора має бути достатній рівень вихованості студентів. Також, куратор проводить у групі різноманітні заходи, в організації яких повинні брати участь усі студенти. У вільний від занять час студенти беруть активну участь в різноманітних гуртках, музичних групах, є учасниками театральних студій та танцювальних гуртків.

Доц. Л.В.Наумова зі студентами 6 курсу (2019рік)

Доц. А. О. Боб із студентами 6 групи при відвідуванні вистави «Сватання на Гончарівці» (2019 р.)

Доц. Л.В. Наумова зі студентами 4 та 6 курсів на благодійній акції ,,Від серця до серця" (2019 рік)

Куратори відвідують гуртожиток згідно з графіком виховної роботи кафедри. Під час занять куратор може отримати інформацію щодо стану справ у гуртожитку від своїх студентів, старост кімнат. Куратор це не наглядач, це в першу чергу надійний порадник і помічник, який допомагає студентам адаптуватися до студентського життя, вчить знаходити баланс між навчанням і відпочинком, який завжди радий надати руку допомоги.

Доц. І. П. Савченко з кураторською групою після завершення іспиту з терапії (2019 рік)

Доц. Л.В.Наумова та доц. І.П. Савченко зі студентами 4 курсу на день вишиванки (2019 рік)