Виховна робота кафедри полягає у наступному: формуванні професійних якостей сучасного спеціаліста як людини, особистості; проведенні професійно орієнтаційної, інформаційно-просвітницької, культурно-виховної роботи серед студентів, розвиток їх творчих та інтелектуальних здібностей, залучення до різноманітної діяльності за інтересами, участі в культурно-освітній, спортивно-оздоровчій та інших видах діяльності; сприяння роботі рад студентського самоврядування, гуртожитків; навчального закладу в цілому; безпосередня участь у реалізації заходів, що проводяться ректоратом, на факультетах, у гуртожитках; організація роботи наставників академічних груп студентів (участь у навчально-виховних і громадських, культурно-освітніх і культурно-виховних заходах у групі; індивідуальна виховна робота зі студентами групи; студентами, які проживають у гуртожитках ).

  Колектив кафедри внутрішньої медицини № 1 із студентами під час екскурсії до театру (2015 рік)

Проф. Н. І. Ярема із студентами 5 групи IV курсу відвідали музей політв’язнів (2016 рік)

Інтелектуально-духовне виховання студентів-медиків базується на процесі опанування і присвоєння особистістю системи духовно-моральних, загальнолюдських і національних цінностей, накопиченні та передачі знань, уміння використовувати знання на практиці, які є інтегруючим компонентом в структурі смисложиттєвої побудови власного «Я». З метою духовного виховання у студентів наставники груп проводяться бесіди, дискусії, присвячені духовному зростанню праці та відпочинку, а ткож виховні заходи, спрямовані на питання створення сімейних стосунків, здоров’я, а також приурочені до видатних та знаменних дат.

Професорсько-викладацький склад кафедри внутрішньої медицини №1 із студентами кураторських груп обговорювали головні аспекти підготовки до Великого Посту (2017 рік)

Куратор – це наставник і організатор, вихователь і консультант для студентів групи. Він спрямовує виховну роботу групи, розвивати у студентів активність, самостійність, ініціативу, почуття відповідальності та зацікавленості в навчанні. Метою виховної роботи куратора є створення колективу в групі. Головним у його роботі є забезпечення систематичності навчально-виховної роботи в академічній групі, чіткої організації високого рівня всього навчального процесу, планомірного і продуманого спілкування зі студентами. 

Ас.  А. І. Хоміцька із студентами 9 групи при відвідуванні вистави «Майська ніч» (листопад 2018 рік) 

Доц. І. В. Смачило та асп. В. М. Кульчинська зі студентами кураторських груп на науково-розважальному дійства “День знань” (2019 рік)

Студенти кураторських груп активно беруть участь як в розважальних заходах, так і в суспільно-корисних. Традиційно вже, впродовж останніх років студенти є активними учасниками благодійної акції ,,Єднання поколінь", організовують безкоштовні вимірювання глікемічного профілю, артеріального тиску, проводять бесіди на медичні теми для населення.

Доц. Л.В. Наумова із кураторською групою під час проведення масового заходу по вимірюванні глікемії у населення  (2019 рік)  

Доц. І.В.Смачило із студентами кураторської  групи під час відвідування вистави «У всьому винен гороскоп»  (2019 рік)

Результатом виховної діяльності куратора має бути достатній рівень вихованості студентів. Також, куратор проводить у групі різноманітні заходи, в організації яких повинні брати участь усі студенти. У вільний від занять час студенти беруть активну участь в різноманітних гуртках, музичних групах, є учасниками театральних студій та танцювальних гуртків. Студенти беруть участь у фестивалях художньої самодіяльності, що проходять в університеті, та залучаються до культурно-масових заходів міста. 

Доц. Л.В.Наумова зі студентами 6 курсу  (2019рік)

Доц. А. О. Боб із студентами 6 групи при відвідуванні вистави «Сватання на Гончарівці» (2019 рік) 

Доц. Л.В. Наумова зі студентами 4 та 6 курсів на благодійній акції  ,,Від серця до серця"  (2019 рік)

Куратори відвідують гуртожиток згідно з графіком виховної роботи кафедри. Під час занять куратор може отримати інформацію щодо стану справ у гуртожитку від своїх студентів, старост кімнат. Куратор це не  наглядач, це в першу чергу надійний порадник і помічник, який допомагає студентам адаптуватися до студентського життя, вчить знаходити баланс між навчанням і відпочинком, який завжди радий надати руку допомоги.

Доц. І. П. Савченко з кураторською групою після завершення іспиту з терапії  (2019 рік)

Доц.  Л.В.Наумова та доц. І.П. Савченко зі студентами 4 курсу на день вишиванки  (2019 рік)

Виховання на основі моральних цінностей – це основний шлях формування особистості студента, його моралі й культури. Лише за умови реалізації гуманістичної мети їх професійної підготовки, яка виступає визначальною характеристикою поєднання духовного та екстремально-психофізичного середовищ у навчально-виховному процесі, можливо закласти потенціал морального виховання студентів. В умовах сучасних викликів трансформація ставлення суспільства до благодійності стала важливим чинником національної єдності у подоланні кризових явищ в політичній, економічній, військовій, соціальній, медичній галузях.

За сприяння кафедри внутрішньої медицини № 1 Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України, очолюваної  професором Пасєчко Н. В., студенти  4 курсу медичного факультету  Жемела Аліна, Теренда Олександр, студентка 5 курсу Смачило Анастасія і доцент кафедри Смачило Ірина ознайомили з умовами вступу до ТНМУ і провели курс домедичної допомоги для школярів 9-х, 10-х і 11-х  класів Тернопільського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – медичний ліцей №15».

Доц. І.В. Смачило серед студетнів та учнів 15 школи-ліцею під час проведення тренінгу по невідкладній тераії (2021 рік)

Під час багатьох невідкладних станів до приїзду бригади екстреної медичної допомоги людина може померти (гостра затримка кровообігу, масивна кровотеча, непрохідність дихальних шляхів та ін.). Тому важливе місце в системі екстреної медичної допомоги відводиться свідкам події, які не мають медичної освіти.

Курс навчання базувався на сучасному американському протоколі домедичної допомоги. Показано основні аспекти виконання серцево-легеневої реанімації та методи тимчасової зупинки кровотечі. «На жаль, сьогодні є дуже мало людей, які вміють і знають як правильно надавати домедичну допомогу, не наражаючи себе на небезпеку і не погіршуючи стан потерпілого, тому ми, як майбутні лікарі, вирішили допомогти у подоланні цієї соціально-медичної проблеми», – зазначили організатори.

Також було продемонстровано проморолик про Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України. Майбутні абітурієнти мали змогу ознайомитися з навчальним процесом, особливостями студентського життя та отримати вичерпні відповіді на запитання.

Під час зустрічі з громадскістю (2021 рік)

Студенти кураторських груп не лише беруть участь в різних благодійних акціях, таких як збір коштів для допомоги нужденним, відвідування сиротинців, а й організовують науково-просвітницькі акції для населення. При проведенні акції ,,Єднання поколінь” студенти разом з кураторами  активно долучилися до вимірювання рівня артеріального тиску та визначення глікемії за допомогою глюкометра . В рамках проєкту було порчитано серію лекцій для населення на такі актуальні теми як ,,Цукровий діабет", ,,Проблема йододефіциту" та ,,Як вберегтися під час пандемії COVID-19".

Студенти та викладачі радо відповіли на всі поставлені запитання від насалення і домовилися про нові зустрічі.

Викладачі кафедри внутрішньої медицини №1 разом зі студентами кураторських груп відвідали Будинок Милосердя Святої Верноніки.  Шефство над будинком милосердя було взято 2021 року і з того часу відвідини даного закладу стали регулярними. Викладачі і студенти активно долучаються до допомоги одиноким людям, всіма силами стараючись урізнобарвити їхнє життя.

Доц І.П.Савченко та доц. І.В.Смачило  під час відвідування Будинку Милосердя Святої Вероніки (2021 рік)

Доц І.П.Савченко та доц. І.В.Смачило  серед мешканців Будинку Милосердя Святої Вероніки (2021 рік)

Доц. І.В.Смачило, доц. Л.В.Наумова, доц. Т.І. Крицький  з групами студентів  під час традиційного відвідування Будинку Милосердя (2022 рік)

Доц. І.В.Смачило, доц. Л.В.Наумова, доц. Т.І. Крицький  з студентами-волонтерами  під час відвідування Будинку Милосердя напередодні Різдвяних свят  (2022 рік)

Доц. А.О.Боб з кураторською групою під час проведення національно-патріотичних заходів (2022рік)

Студенти залучають до активного способу життя мешканців Дому милосердя (2022 рік)

Розважальні дійства у Будинку милосердя Св.Вероніки в селі Петриків (2022 рік)

Доц. Л.В.Наумова зі студентами кураторської групи перед врученням дипломів (2022 рік)

Старенькі люди,-це контингент, як правило,  соціально незахищений. саме тому вони, як ніхто , насьогодні потребують підтримки, розради і доброго слова. Працівники кафедри врутрішньої медицини №1 вже не перший рік опікуються мешканками будинку милосердя Святої Вероніки., що знаходиться в селі Петриків. Не лише в свята, але й в будні стараються допомогти як матеріально так і морально. Працівники кафедри своїм прикладом надихають молоде покоління студентів до активних дій в плані волонтерства та милосердя.

Доц. І.В.Смачило з мешканками Будинку Милосердя Святої Вероніки  (2022 рік)

Доц. І.В.Смачило  з  студентами  під час відвідування Будинку Милосердя (2022 рік)

Доц. Л.В.Наумова та доц. І.П. Савченко з  студентами кураторських груп на майстер класі з декорування (2022 рік)

Студенти кураторських груп активно беруть участь у майстер класах по осінньому декоруванні (2022 рік)

27 вересня 2022 року  в Тернопільському національному медичному університеті було проведено благодійну ярмарку з метою зоу коштів на підтримку ЗСУ. Кафедра внутрішньої медицини №1 з кураторськими групам  4 курсу активно долучилися до дійства.  Два дні старанної підготовки  з приготування смаколиків та декорування столу принесли естетичну і смакову насолоду всім відвідувачам ярмарки.  Особлива подяка всім кураторським групам які  активно допомагали в підготовці та реалізації цього дійства. Всі зібрані кошти передано Руденко Марті Ігорівні, а нам залишилися яскраві спогади , фото і тепла думка про те, що ми зробили малесенький вклад для наближення ПЕРЕМОГИ.

Благодійну ярмарку відвідали  ректор, проректори , декани,  викладачі,  студенти та чисельний персонал університету. Багато з них залишилося поза кадром, але без їхньої участі ми не зібрали такої суми. Безмежна подяка всім, хто долучився.

Ректор , проф.М.М. Корда на благодійному ярмарку (2022 рік)

Проректор, проф.  І.М.Кліщ  на благодійному ярмарку (2022 рік)


Доц.  Л.В.Радецька  активно донатить на ярмарку (2022 рік)

Далеко не всі учасники, які взяли участь у підготовці та проведенні благодійної ярмарки (2022 рік)

Проф. Н. І. Ярема зі  студентами кураторської групи  готує окопні свічки (2023 рік)

Студенти кураторських груп під час закупівлі продуктових наборів для потребуючих (2023 рік)

Виховання на основі моральних цінностей – це основний шлях формування особистості студента, його моралі й культури. Лише за умови реалізації гуманістичної мети їх професійної підготовки, яка виступає визначальною характеристикою поєднання духовного та екстремально-психофізичного середовищ у навчально-виховному процесі, можливо закласти потенціал морального виховання студентів.

В умовах сучасних викликів трансформація ставлення суспільства до благодійності стала важливим чинником національної єдності у подоланні кризових явищ в політичній, економічній, військовій, соціальній, медичній галузях. Представники кафедри активно долучаються до волонтерської діяльності і роблять фінансові пожертви для ЗСУ.

Студенти кураторських груп на лекції ,,Єднання поколінь" (2023)

Доц. Л.В.Наумова та І.П.Савченко з кураторськими групами (2023)

Студенти активно долучилися до читання лекцій для осіб старшого віку (2023)

Впродовж вересня 2023 року викладачами кафедри внутрішньої медицини № 1 було ознайомлено студентів кураторських груп із планом виховної роботи на 2023-2024 рр. Щомісяця куратори академічних груп проводили підсумки успішності та дисципліни студентів. Разом із студентами було проведено огляди місцевої та центральної преси: «Медична академія», «Наше здоров’я», «Університетська лікарня», наказів ректора університету проф. М.М. Корди. Проводився обмін інформацією про найважливіші події в Україні та світі.

Доц. І.В. Смачило зі студентами в будинку  милосердя Св. Вероніки (2024)

Доц. А.О.Боб з кураторською групою на природі  (2024)

Доц. Л.В. Наумова з кураторською групою на природі  (2024)