Патенти та монографії працівників кафедри

Монографії, видані працівниками кафедри:

1. Структурні основи ентеросорбції при опіковій хворобі. Пасєчко Н.В Тернопіль: « Поліграфіст », 1997.-225с.

2. Ентеросорбция при ожоговой болезни. Г.П. Козинец, А.М. Боярская, О.И. Осадчая, Н.В. Пасечко. - К.: « Богдана »,2009.-264с.

3.Народна медицина 16 століття. Наумова Л.В. Тернопіль- 2011 .-45 с.

4. Хірургічні ускладнення цукрового діабету. І.І. Чонка, А.Д. Беденюк, В.В. Гнатів, Н.В. Пасєчко, А.І.Балабан, Ю.М. Футуйма та ін.- Тернопіль: ТДМУ, 2012.-136 с.

5.Амбулаторне лікування венозних трофічних виразок / Н.І. Ярема, А.І. Балабан, О.І. Коцюба – Тернопіль: «Укрмедкнига». – 2015 р. – С. 13 - 24.3.

6. Синдром тиреотоксикозу в клінічній практиці. Паньків В.І., Пашковська Н.В., Пасєчко Н.В. – К.- 2016. – 117 с.

Патенти

1.Стародуб Є.М., Гаврилюк М.Є.. “Спосіб лікування і профілактики приступу жовчнокам¢яної хвороби”/.- Держ.патент України № 30177А від 2000 р

2. Пат. 71224 Україна, МПК 7 А61К3/775, А61К33/30, А61К35/78, А61К37/40, А61К47/42 (2003.12). Суспензія для лікування гнійно-некротичних ран і трофічних виразок / Чонка І.І., Шідловський В.О., Чонка А.І.; заявник і патентовласник Тернопільська державна медична академія імені І. Я. Горбачевського. – № 2003121067; заявл. 05.12.2003; опубл. 15.11.2004, Бюл. № 11.

3. Пат. 26887 Україна, МПК А61В 17/322 (2007.10). Дерматом з плоским коливальним ножем / Коптюх В.В., Перепелиця М.П., Балабан А.І.; заявник і патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України». – № u200705901; заявл. 29.05.2007; опубл. 10.10.2007, Бюл. № 19.

4. Пат. 26416 Україна, МПК А61L 15/00 (2007.03). Спосіб лікування хворих згнійно-некротичними ранами і трофічними виразками/ Чонка І.І., Демяненко В.В., Чонка А.І.; заявник і патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України». – № u200702203; заявл. 01.03.2007; опубл. 25.09.2007, Бюл. № 15.

5. Пат. 33565 Україна, МПК А61В 17/00 (2008.03). Спосіб трансплантації рельєфного автоклаптя / Коптюх В.В., Чонка І.І., Балабан А.І.; заявник і патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України». – № u200803099; заявл. 11.03.2008; опубл. 25.06.2008, Бюл. № 12.

6. Пат. 63747 Україна, МПК А61L 15/00 (2011.01). Перфорована пов’язка для лікування гнійно-некротичних ран у хворих на цукровий діабет / Чонка І.І., Умеров Е.Е., Балабан А.І.; заявник і патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України». – № u2011100777; заявл. 24.01.2011; опубл. 25.10.2011, Бюл. № 11.

7.У 2011 р. зареєстровано патент на корисну модель №65525 «Спосіб лікування хворих на ішемічну хворобу серця». 65525Україна. МПК (2011.01) А61Р9-00. Зареєстровано в державному реєстрі патентів України на корисні моделі. 12. 12. 2011. Кузів П.П., Бакалюк О.Й., Радецька Л.В.

8. Пат. 72755 Україна, МПК А61В 17/00 (2012.08). Позв’язка для лікування гнійно-некротичних ран та трофічних виразок / Чонка І.І., Ільченко Ф.М., Балабан А.І.; заявник і патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України». – № u201202251; заявл. 27.02.2012; опубл. 27.08.2012, Бюл. № 16.

9.Стародуб Е.М., Гонский Я.И., Мацак В.В., Гаврилюк М.Е. Способ лечения хронического первичного гастродуоденита и язвенной болезни.- Положительное решение №4934630/38893

10. Пат. 95160 Україна, МПК А61В 5/00, А61В 8/00 (2014.01). Спосіб медикаментозної корекції функцій організму у хворих на ішемічну хворобу серця із супутнім цукровим діабетом 2 типу / Ярема Н. І., Балабан А. І., Чонка І. І., Коцюба О. І.; заявник і патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України». – № U2014 07514; заявл. 04.07.2014; опубл. 10.12.2014, Бюл. № 23.

11. Пат. 24268 Україна, МПК А61К 5/00, А61В 33/06. Спосіб лікування жінок з гіпертонічною хворобою і постменопаузальним остеопорозом / Ярема Н. І.; заявник і патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

12. Пат. 95160 Україна, МПК А61В 5/00, А61В 8/00 (2014.01). Спосіб медикаментозної корекції функцій організму у хворих на ішемічну хворобу серця із супутнім цукровим діабетом 2 типу / Ярема Н. І., Балабан А. І., Чонка І. І., Коцюба О. І.; заявник і патентовласник ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України». – № U2014 07514; заявл. 04.07.2014; опубл. 10.12.2014, Бюл. № 23.

Інформаційні листи про нововведення в системі охорони здоров’я.

- Особливості застосування антигіпертензивних препаратів для лікування хворих на гіпертонічну хворобу жінок з постменопаузальним остеопорозом. Інформаційний лист (№ 86 – 2007, 2007 р.) - Корекція кардіо-ренальних факторів ризику у хворих на артеріальну гіпертензію і цукровий діабет 2 типу / М.І. Швед, Н.В. Пасєчко, І.В. Паньків // Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я.-№ 114-2010. – Київ: МОЗ України, Укрпатентінформ, 2010 – 6 с.

- Сучасне лікування функціональних порушень печінки у хворих на дифузний токсичний зоб./ М.І. Швед, Н.В. Пасєчко, І.І. Свистун // Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я.-№ 115-2010. – Київ: МОЗ України, Укрпатентінформ, 2010 – 6 с.