Головним у діяльності гуртка є навчання студентів методології здійснення наукових досліджень і допомога молодим науковцям у їх проведенні, а також підготовка студентів для участі в олімпіадах.

Етапи проведення стедентської олімпіади з ендокринології (2018 рік)

Основними напрямами роботи студентського наукового гуртка є дослідження різних аспектів клінічної ендокринології, пульмонології, гастроентерології, гематології, кардіології у рамках кафедральної НДР «Коморбідні стани в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря: предиктори розвитку, рання діагностика, профілактика і лікування»

· дослідження клініко-ендоскопічних особливостей перебігу функціональної патології органів травлення, її впливу на якість життя та психологічний стан пацієнтів;

· захворювання щитоподібної залози:діагностика, лікування;

· сучасні аспекти діагностики та лікування цукрового діабету;

· розробка комплексних алгоритмів діагностики і лікування коморбідних станів при кардіоваскулярній патології (артеріальній гіпертензії, ішемічній хворобі серця та ін.).

ХХІ міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених,

24-26 квітня 2017 р., м. Тернопіль (2017 рік)

Тривалість засідань студентського наукового гуртка зазвичай складає 3 навчальні години, які проводяться 1-2 рази на місяць у приміщеннях кафедри та спеціалізованих відділенях ТУЛ. Тематичний напрям занять відомий заздалегідь, розклад на обидва семестри складається на початку навчального року. Враховуючи широкий профіль клініки, розгляду підлягають теоретичні і практичні аспекти усіх розділів внутрішньої медицини.

У роботі студентського наукового гуртка протягом усіх років роботи просліджуються дві основні форми діяльності студентів — теоретична і власні дослідження. Теоретична частина передбачає використання студентами сучасних можливостей здобуття інформації шляхом вивчення інтернет-ресурсів, монографій, періодичних видань. Власні дослідження проводяться при проведенні клінічних досліджень, роботі з архівними матеріалами, зборі анамнезу, різних видах анкетування. Позитивною особливістю засідань студентського наукового гуртка є свобода дискусій і обміну думками, з резюме співробітника кафедри, що завершує діалог. Часто бесіда виходить за рамки теми, яка обговорюється, супроводжуючись обговоренням загальноклінічних питань, проблем лікарської етики і деонтології.

Одним з принципових моментів в організації науково-дослідної роботи студентів є вибір теми наукового дослідження, яка часто на довгі роки визначає напрям наукових інтересів студента. У цьому йому допомагає науковий керівник, але і сам студент визначає для себе той обсяг тематичних інтересів, якими він хотів би займатися. Вибір теми уточнюється в процесі виконання наукової роботи. Вибрана тема має бути конкретною і досить вузькою, щоб її можна було завершити протягом навчального року.

Відкриття ХХІ міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених (2017р.)


Керівники секції «Внутрішня медицина» доц. Н. І. Корильчук, доц. Л. В. Радецька (2017 рік)


Презентації наукових робіт членами студентського наукового гуртка (2017 рік)


У весняному семестрі проводиться студентська наукова конференція, під час якої обговорюються результати, отримані при проведених дослідженнях. Кращі роботи представляються на загально-університетську, всеукраїнську і міжнародні студентські конференції, результати публікуються у фахових виданнях ДАК України і матеріалах науково-практичних конференцій. Досвід проведення наукових студентських конференцій показує, що з кожним роком підвищується загальний рівень робіт і якість доповідей, що вказує на умілу роботу наукових керівників. Покращується якість оформлення робіт, доповідей і презентацій з використанням сучасних технічних засобів.

доц. Л. В. Наумова з учасниками всеукраїнської олімпіади з ендокринології (2018 рік)

Неодноразово гуртківці ставали переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, Всеукраїнської студентської олімпіади, престижних наукових форумів.

Щороку кращі представники студентського наукового гуртка кафедри внутрішньої медицини №1 рекомендуються в інтернатуру, магістратуру, клінічну ординатуру і аспірантуру по спеціальностях «сімейна медицина» і «терапія».