Продовжується впровадження нових методик діагностики і лікування, запропонованих співробітниками кафедри: діагностика та сучасне лікування функціональних порушень печінки у хворих на дифузний токсичний зоб та цукровий діабет 2 типу; стратифікація та корекція кардіоренальних факторів ризику з використанням прямого інгібітору реніну у хворих на цукровий діабет 2 типу та артеріальну гіпертензію; отримано патент на винахід «Застосування препарату «Расілез» для корекції кардіоренальних факторів ризику у хворих на артеріальну гіпертензію і цукровий діабет 2 типу»; впроваджено використання DPP4 блокаторів саксагліптинів (онгліза) в лікуванні хворих з цукровим діабетом 2 типу; визначення концентрації натрійуретичного пептиду (NT-proBNP) у хворих на ішемічну хворобу серця з артеріальною гіпертензією з метою ранньої діагностики діастолічної серцевої недостатності; визначення і аналіз варіабельності серцевого ритму у хворих на ішемічну хворобу серця з післяінфарктним кардіосклерозом; визначення показників периферичної гемодинаміки у хворих на гіпертонічну хворобу із супутнім атеросклеротичним ураженням магістральних артерій нижніх кінцівок.

Доцент Л. В. Наумова в присутності професора Н. В. Пасєчко проводить пальпацію щитоподібної залози перед студентами  (2017 рік)

Доцент  А. О. Боб  разом зі студентами 6 курсу на занятті проводять аускультативне обстеження пацієнта у пульмологічному відділенні (2018 рік) 

Доцент  А. О. Боб  демонструє оглядову рентген-плівку на практичному занятті для студентів медичного факультету (2018 рік)

Лікарі володіють методиками інтенсивної терапії: медикаментозної та електроімпульсної кардіоверсії, пункцією та катетеризацією підключичних вен, тимчасовою ендокардіальною стимуляцією в умовах палат інтенсивної терапії КНП «Тернопільська університетська лікарня» ТОР і КНП ТРР «Тернопільська центральна районна лікарня». Освоєні ургентна та діагностична пункції перикарду, вимірювання центрального венозного тиску. Забезпечення високотехнологічної допомоги пацієнтам з гострим коронарним синдромом здійснюється у співпраці з співробітниками палати інтенсивної терапії та рентген-хірургічного блоку, оснащеного пересувною цифровою рентгенівською системою з С-аркою і апаратом для штучної вентиляції легень “Бриз”. На базі даного підрозділу щорічно проводиться імплантація понад 70 одно- та двохкамерних постійних водіїв ритму, активно впроваджено в діагностичний процес коронарографію та інвазивні методики реваскуляризації. Професорсько-викладацький склад кафедри внутрішньої медицини №1 спільно із ординаторами палати інтенсивної терапії не лише пропагують та призначають дану методику в Тернопільській університетській лікарні, але і є координаторами впровадження тромболітичної терапії у Тернопільській центральній районній лікарні та лікувальних закладах області.

Ознайомлення студентів  із методикою виконання ехокардіоскопічного обстеження  (2017 рік)

Проф.Н. І. Ярема, доц. І. П. Савченко, доц. Л. В. Радецька та асист. А. І. Хоміцька навчають студентів методиці проведення велоергометричного обстеження (2018 рік)

Доц. І. П. Савченко, доц. Л. В. Радецька, проф. Н. І. Ярема та асист.  А. І. Хоміцька (зліва направо) разом зі студентами в палаті інтенсивної кардіореанімації (2019 рік)

Доц. Л.В.Радецька на обході в палаті інтенсивної терапії разом зі студентами (2020 рік)

З 2010 року впроваджено визначення рівня інсуліну та тестостерону в крові з метою вирішення тактики ведення хворих з ендокринною патологією. Хворим з лабільним перебігом цукрового діабету та вагітним є можливість проведення щогодинного моніторингу рівня глікемії за допомогою аппарату CGMS.

Опановано нове вирішення актуального завдання внутрішньої медицини – встановлення взаємозв’язків андрогенного дефіциту, недостатності вітаміну D і структурно-функціонального стану кісткової тканини у чоловіків з гіпотиреозом із розробкою нової концепції комплексної профілактики дефіциту вітаміну D, андрогенного дефіциту та зниження ризику порушень мінеральної щільності кісткової тканини. 

Започатковано використання ін’єкційного тестостерону ундеканоату тривалої дії, що сприяє нормалізації рівнів загального тестостерону в крові чоловіків із гіпотиреозом та андрогенним дефіцитом. 

Хворим з лабільним перебігом цукрового діабету та вагітним є можливість проведення щогодинного моніторингу рівня глікемії за допомогою апарату CGMS.

Доц. Л.В. Наумова під час обстеження пацієнта  в ендокринологічному відділенні  (2022 рік)

Доц. Л.В.Наумова демонструє студентам техніку обстеження пацієнта (2022 рік)

Доц. І.П. Савченко демонструє методику проведення ехокардіографії (2022 рік)

Проведення консиліуму працівниками кафедри  внутрішньої медицини №1 (2023 рік)