Продовжується впровадження нових методик діагностики і лікування, запропонованих співробітниками кафедри: діагностика та сучасне лікування функціональних порушень печінки у хворих на дифузний токсичний зоб; стратифікація та корекція кардіоренальних факторів ризику з використанням прямого інгібітору реніну у хворих на цукровий діабет 2 типу та артеріальну гіпертензію; отримано патент на винахід «Застосування препарату «Расілез» для корекції кардіоренальних факторів ризику у хворих на артеріальну гіпертонію і цукровий діабет 2 типу»; впроваджено використання DPP4 блокаторів саксагліптинів (онгліза) в лікуванні хворих з цукровим діабетом 2 типу; визначення концентрації натрійуретичного пептиду (NT-proBNP) у хворих на ішемічну хворобу серця з артеріальною гіпертензією з метою ранньої діагностики діастолічної серцевої недостатності; визначення і аналіз варіабельності серцевого ритму у хворих на ішемічну хворобу серця з післяінфарктним кардіосклерозом; визначення показників периферичної гемодинаміки у хворих на гіпертонічну хворобу із супутнім атеросклеротичним ураженням магістральних артерій нижніх кінцівок.

Доцент Л. В. Наумова в присутності професора Н. В. Пасєчко проводить пальпацію щитоподібної залози перед студентами (2017 рік)

Доцент А. О. Боб разом зі студентами 6 курсу на занятті проводять аускультативне обстеження пацієнта у пульмологічному відділенні (2018 рік)

Доцент А. О. Боб демонструє оглядову рентген-плівку на практичному занятті для студентів медичного факультету (2018 рік)

Лікарі володіють методиками інтенсивної терапії: медикаментозної та електроімпульсної кардіоверсії, пункцією та катетеризацією підключичних вен, тимчасовою ендокардіальною стимуляцією в умовах палат інтенсивної терапії Тернопільської університетської лікарні і ТРТМО. Освоєні ургентна та діагностична пункції перикарду, вимірювання центрального венозного тиску. Забезпечення високотехнологічної допомоги пацієнтам з гострим коронарним синдромом здійснюється у співпраці співробітників палати інтенсивної терапії та рентген-хірургічного блоку, оснащеного пересувною цифровою рентгенівською системою з С-аркою і апаратом для штучної вентиляції легень “Бриз”. На базі даного підрозділу щорічно проводиться імплантація понад 70 одно- та двохкамерних постійних водіїв ритму, розпочато впровадження в діагностичний процес коронарографії.

Ознайомлення студентів із методикою виконання ехокардіоскопічного обстеження (2017 рік)

Проф.Н. І. Ярема, доц. І. П. Савченко, доц. Л. В. Радецька та асист. А. І. Хоміцька навчають студентів методиці проведення велоергометричного обстеження (2018 рік)

Доц. І. П. Савченко, доц. Л. В. Радецька, проф. Н. І. Ярема та асист. А. І. Хоміцька (зліва направо) разом зі студентами в палаті інтенсивної кардіореанімації (2019 рік)

Доц. Л.В.Радецька на обході в палаті інтенсивної терапії разом зі студентами (2020 рік)

З 2010 року впроваджено визначення рівня інсуліну та тестостерону в крові з метою вирішення тактики ведення хворих з ендокринною патологією. Хворим з лабільним перебігом цукрового діабету та вагітним є можливість проведення щогодинного моніторингу рівня глікемії за допомогою аппарату CGMS. Стандарти спеціалізованої допомоги пацієнтам з гострим інфарктом міокарда включають своєчасне проведення тромболітичної терапії. Професорсько-викладацький склад кафедри внутрішньої медицини №1 спільно із ординаторами палати інтенсивної терапії не лише успішно впровадили дану методику в ТУЛ та ТРТМО, але і є координаторами впровадження тромболітичної терапії у лікувальних закладах області.