Лікувальна робота

Працівники кафедри внутрішньої медицини №1 надають спеціалізовану терапевтичну допомогу кардіологічного, ендокринологічного, гастроентерологічного, пульмонологічного та гематологічного профілю в Тернопільській університетській лікарні та Тернопільському районному територіальному медичному об’єднанні. Всі працівники кафедри мають відповідну фахову спеціалізацію, 8 співробітників кафедри мають вищу кваліфікаційну лікарську категорію, 2 молодих спеціалістів – другу. Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує консультативний прийом хворих в обласному кардiодиспансерному центрi, обласному ендокринологiчному диспансерi; надає планову i ургентно-консультативну допомогу населенню мiста i областi; проводить огляд експертних та дiагностично складних хворих, вагітних та породіль. Працівниками оглядаються пацієнти, що підлягають призову, а також бійці із зони АТО, що лікувалися в стаціонарних умовах ТУЛ та амбулаторно.

Професори та доценти, як куратори вiддiлень, здiйснюють щотижневi плановi обходи в кардіологічному, ендокринологічному, пульмонологічному, гематологічному, гастроентерологічному відділеннях ТУЛ; ведуть консультативний прийом хворих в обласнiй та районній полiклiнiцi; регулярно проводять консиліуми і клінічні розбори. Асистенти курують хворих та здійснюють консультацiї в iнших вiддiленнях. Колектив кафедри завжди забезпечує організацію та проведення клінічних та патолого-анатомічних конференцій, організацію та проведення засідань обласного товариства терапевтів та переривчастих курсів для підвищення кваліфікації спеціалістів практичної медицини Також органiзовує i проводить науково-практичнi й клiнiко-морфологiчнi конференцiї.

Доценти (зліва направо) Гаврилюк М.Є. та Смачило І.В. на практичному занятті під час проведення PH-метрії шлунку.

Для надання кваліфікованої допомоги кардіологічним хворим впроваджені сучасні методики діагностики та лікування, а саме: визначення кальцій-скорингу за допомогою КТ-коронарографії, інтерпретація коронарограм, добове моніторування ЕКГ та артеріального тиску, 2-х вимірна та черезстравохідна ехокардіоскопія, черезстравохідна електрокардіостимуляція, пульсоксиметрія, визначення варіабельності серцевого ритму, тропоніновий тест, контроль згортальної системи крові з визначенням міжнародного нормалізованого індексу та активованого часткового тромбопластинового часу, визначення D-дімеру з метою ранньої діагностики тромбоемболій.

Доцент Смачило І.В. демонструє виконання УЗД органів черевної порожнини для студентів 4 курсу медичного факультету.

Доцент Наумова Л.В. в присутності професора Пасєчко Н.В. проводить пальпацію щитоподібної залози перед студентами.

Доцент Боб А.О. разом зі студентами 6 курсу на занятті проводять аускультативне обстеження пацієнта у пульмологічному відділенні

Доцент Боб А.О. демонструє оглядову рентген-плівку на практичному занятті для студентів медичного факультету

Ознайомлення студентів на занятті з циклу по кардіології із методикою виконання ехокардіоскопічного обстеження в присутності (зліва направо) доц. Савченко І.П., асист. Хоміцької, проф. Яреми Н.І. та доц. Радецької Л.В.

Проф. Ярема Н.І., доц. Савченко І.П., доц. Радецька Л.В. та асист. Хоміцька навчають студентів методиці проведення велоергометричного обстеження.

Доц. Савченко І.П., доц. Радецька Л.В., проф. Ярема Н.І. та асист. Хоміцька (зліва направо) разом зі студентами в палаті інтенсивної кардіореанімації.

Лікарі володіють методиками інтенсивної терапії: медикаментозної та електроімпульсної кардіоверсії, пункцією та катетеризацією підключичних вен, тимчасовою ендокардіальною стимуляцією в умовах палат інтенсивної терапії Тернопільської університетської лікарні і ТРТМО. Освоєні ургентна та діагностична пункції перикарду, вимірювання центрального венозного тиску.

У 2010 році впроваджено визначення рівня інсуліну та тестостерону в крові з метою вирішення тактики ведення хворих з ендокринною патологією. Хворим з лабільним перебігом цукрового діабету та вагітним є можливість проведення щогодинного моніторингу рівня глікемії за допомогою аппарату CGMS.

Стандарти спеціалізованої допомоги пацієнтам з гострим інфарктом міокарда включають своєчасне проведення тромболітичної терапії. Професорсько-викладацький склад кафедри внутрішньої медицини №1 спільно із ординаторами палати інтенсивної терапії не лише успішно впровадили дану методику в ТУЛ та ТРТМО, але і є координаторами впровадження тромболітичної терапії у лікувальних закладах області.

Забезпечення високотехнологічної допомоги пацієнтам з гострим коронарним синдромом здійснюється у співпраці співробітників палати інтенсивної терапії та рентген-хірургічного блоку, оснащеного пересувною цифровою рентгенівською системою з С-аркою і апаратом для штучної вентиляції легень “Бриз”. На базі даного підрозділу щорічно проводиться імплантація понад 70 одно- та двохкамерних постійних водіїв ритму, розпочато впровадження в діагностичний процес коронарографії.

Продовжується впровадження нових методик діагностики і лікування, запропонованих співробітниками кафедри: діагностика та сучасне лікування функціональних порушень печінки у хворих на дифузний токсичний зоб; стратифікація та корекція кардіоренальних факторів ризику з використанням прямого інгібітору реніну у хворих на цукровий діабет 2 типу та артеріальну гіпертензію; отримано патент на винахід «Застосування препарату «Расілез» для корекції кардіоренальних факторів ризику у хворих на артеріальну гіпертонію і цукровий діабет 2 типу»; впроваджено використання DPP4 блокаторів саксагліптинів (онгліза) в лікуванні хворих з цукровим діабетом 2 типу; визначення концентрації натрійуретичного пептиду (NT-proBNP) у хворих на ішемічну хворобу серця з артеріальною гіпертензією з метою ранньої діагностики діастолічної серцевої недостатності; визначення і аналіз варіабельності серцевого ритму у хворих на ішемічну хворобу серця з післяінфарктним кардіосклерозом; визначення показників периферичної гемодинаміки у хворих на гіпертонічну хворобу із супутнім атеросклеротичним ураженням магістральних артерій нижніх кінцівок.

Організовані та постійно діють студентські волонтерські групи, які щорічно у листопаді місяці проводять «День діабетика» для тернополян і жителів області, з визначенням рівня глікемії за допомогою глюкометра та пропагандою здорового способу життя. Крім того, студенти-волонтери разом з викладачами-ендокринологами беруть участь у проведенні «Школи здоров’я» для хворих на цукровий діабет.

Працівники кафедри були залучені до проведення навчально-практичних занять з основ домедичної допомоги для широких верств населення, і проводили навчання по наданню домедичної допомоги потерпілим в різних надзвичайних ситуаціях.