Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує консультативний прийом хворих в обласному кардіодиспансерному центрі, обласному ендокринологічному диспансері; надає планову і ургентно-консультативну допомогу населенню міста і області; проводить огляд експертних та діагностично складних хворих, вагітних та породіль. Працівниками оглядаються пацієнти, що підлягають призову, а також бійці із зони АТО, що лікувалися в стаціонарних умовах ТУЛ та амбулаторно. Всі працівники кафедри мають відповідну фахову спеціалізацію, 8 співробітників кафедри мають вищу кваліфікаційну лікарську категорію, 2 молодих спеціалістів – другу.

Професори та доценти, як куратори відділень, здійснюють щотижневі планові обходи в кардіологічному, ендокринологічному, пульмонологічному, гематологічному, гастроентерологічному відділеннях ТУЛ; ведуть консультативний прийом хворих в обласній та районній поліклініці; регулярно проводять консиліуми і клінічні розбори.

Доценти (зліва направо) М. Є. Гаврилюк та І. В. Смачило на практичному занятті під час проведення PH-метрії шлунку (2018 рік)

Для надання кваліфікованої допомоги кардіологічним хворим впроваджені сучасні методики діагностики та лікування, а саме: визначення кальцій-скорингу за допомогою КТ-коронарографії, інтерпретація коронарограм, добове моніторування ЕКГ та артеріального тиску, 2-х вимірна та черезстравохідна ехокардіоскопія, черезстравохідна електрокардіостимуляція, пульсоксиметрія, визначення варіабельності серцевого ритму, тропоніновий тест, контроль згортальної системи крові з визначенням міжнародного нормалізованого індексу та активованого часткового тромбопластинового часу, визначення D-дімеру з метою ранньої діагностики тромбоемболій.

Доцент І. В. Смачило демонструє виконання УЗД органів черевної порожнини для студентів 4 курсу медичного факультету (2018рік)

Продовжується впровадження нових методик діагностики і лікування, запропонованих співробітниками кафедри: діагностика та сучасне лікування функціональних порушень печінки у хворих на дифузний токсичний зоб; стратифікація та корекція кардіоренальних факторів ризику з використанням прямого інгібітору реніну у хворих на цукровий діабет 2 типу та артеріальну гіпертензію; отримано патент на винахід «Застосування препарату «Расілез» для корекції кардіоренальних факторів ризику у хворих на артеріальну гіпертонію і цукровий діабет 2 типу»; впроваджено використання DPP4 блокаторів саксагліптинів (онгліза) в лікуванні хворих з цукровим діабетом 2 типу; визначення концентрації натрійуретичного пептиду (NT-proBNP) у хворих на ішемічну хворобу серця з артеріальною гіпертензією з метою ранньої діагностики діастолічної серцевої недостатності; визначення і аналіз варіабельності серцевого ритму у хворих на ішемічну хворобу серця з післяінфарктним кардіосклерозом; визначення показників периферичної гемодинаміки у хворих на гіпертонічну хворобу із супутнім атеросклеротичним ураженням магістральних артерій нижніх кінцівок.

Доцент Л. В. Наумова в присутності професора Н. В. Пасєчко проводить пальпацію щитоподібної залози перед студентами (2017 рік)

Доцент А. О. Боб разом зі студентами 6 курсу на занятті проводять аускультативне обстеження пацієнта у пульмологічному відділенні (2018 рік)

Доцент А. О. Боб демонструє оглядову рентген-плівку на практичному занятті для студентів медичного факультету (2018 рік)

Лікарі володіють методиками інтенсивної терапії: медикаментозної та електроімпульсної кардіоверсії, пункцією та катетеризацією підключичних вен, тимчасовою ендокардіальною стимуляцією в умовах палат інтенсивної терапії Тернопільської університетської лікарні і ТРТМО. Освоєні ургентна та діагностична пункції перикарду, вимірювання центрального венозного тиску.

У 2010 році впроваджено визначення рівня інсуліну та тестостерону в крові з метою вирішення тактики ведення хворих з ендокринною патологією. Хворим з лабільним перебігом цукрового діабету та вагітним є можливість проведення щогодинного моніторингу рівня глікемії за допомогою аппарату CGMS.

Стандарти спеціалізованої допомоги пацієнтам з гострим інфарктом міокарда включають своєчасне проведення тромболітичної терапії. Професорсько-викладацький склад кафедри внутрішньої медицини №1 спільно із ординаторами палати інтенсивної терапії не лише успішно впровадили дану методику в ТУЛ та ТРТМО, але і є координаторами впровадження тромболітичної терапії у лікувальних закладах області.

Забезпечення високотехнологічної допомоги пацієнтам з гострим коронарним синдромом здійснюється у співпраці співробітників палати інтенсивної терапії та рентген-хірургічного блоку, оснащеного пересувною цифровою рентгенівською системою з С-аркою і апаратом для штучної вентиляції легень “Бриз”. На базі даного підрозділу щорічно проводиться імплантація понад 70 одно- та двохкамерних постійних водіїв ритму, розпочато впровадження в діагностичний процес коронарографії.

Ознайомлення студентів на занятті з циклу по кардіології із методикою виконання ехокардіоскопічного обстеження в присутності (зліва направо) доц. І. П. Савченко, асист. А. І. Хоміцької, проф. Н. І. Яреми та доц. Л. В. Радецької (2017 рік)

Проф. Н. І. Ярема, доц. І. П. Савченко, доц. Л. В. Радецька та асист. А. І. Хоміцька навчають студентів методиці проведення велоергометричного обстеження (2018 рік)

Доц. І. П. Савченко, доц. Л. В. Радецька, проф. Н. І. Ярема та асист. А. І. Хоміцька (зліва направо) разом зі студентами в палаті інтенсивної кардіореанімації (2017 рік)

Організовані та постійно діють студентські волонтерські групи, які щорічно у листопаді місяці проводять «День діабетика» для тернополян і жителів області, з визначенням рівня глікемії за допомогою глюкометра та пропагандою здорового способу життя. Крім того, студенти-волонтери разом з викладачами-ендокринологами беруть участь у проведенні «Школи здоров’я» для хворих на цукровий діабет.

Працівники кафедри були залучені до проведення навчально-практичних занять з основ домедичної допомоги для широких верств населення, і проводили навчання по наданню домедичної допомоги потерпілим в різних надзвичайних ситуаціях.