Наукова робота

На базі кафедри внутрішньої медицини №1 активно ведеться науково-дослідна робота. З 2011 р. на кафедрі захищена 1 докторська дисертація з кардіології (Ярема Н.І.), 2 кандидатських дисертації з внутрішніх хвороб (Свистун І.І., Балабан А.І.), 24 магістерських роботи, виконується 1 кандидатська дисертаційна робота (Крицький Т.І.), а також фрагмент планової міжкафедральної наукової роботи університету. На кафедрі отримано 15 патентів на винахід, опубліковано понад 900 наукових праць, включаючи статті, видані з індексом Scopus та Web of Science (4 за 2016-2017 роки). У клініці проведено комплексний системний аналіз порушень обміну кальцію, характеру змін мінеральної щільності кісткової тканини і ліпідного обміну та встановлено особливості прогресування атеросклерозу і постменопаузального остеопорозу у жінок з есенціальною артеріальною гіпертензією. Впроваджено використання альфа-ліпоєвої кислоти при лікуванні хворих важким дифузним токсичним зобом в умовах йододефіцитного регіону. У клініці використано прямий інгібітор реніну аліскірен у лікуванні хворих на цукровий діабет 2 типу з артеріальною гіпертензією.

В даний час науковими інтересами кафедри є:

·Діагностика і лікування хворих з ендокринною патологією та їх ускладнень, особливості перебігу захворювань у вагітних, пацієнтів різних вікових груп (проф.Пасєчко Н.В.; доц Наумова Л.В.)

· Вивчення патогенезу, діагностики та сучасних методів лікування у хворих на цукровий діабет, патологію щитоподібної залози та поліендокринну патологію (проф.Пасєчко Н.В., Гнат С.В.)

·Вивчення взаємозв’язку андрогенного дефіциту, недостатності вітаміну D і структурно-функціонального стану кісткової тканини у чоловіків з патологією щитоподібної залози (проф.Пасєчко Н.В.; Крицький Т.І.)

·Вивчення проблеми коморбідності в кардіології. Особливості перебігу кардіологічних захворювань у вагітних. Дослідження порушень вегетативної регуляції, варіабельності ритму серця, діастолічної та систолічної дисфункції, кальцієвого та ліпідного обміну у пацієнтів із гіпертонічною хворобою, серцевою недостатністю, їх медикаментозна корекція (проф. Ярема Н.І., доц Радецька Л.В.);

· Вивчення сучасних методів діагностики та лікування стабільної ішемічної хвороби серця в умовах коморбідного цукрового діабету 2 типу, зміни кисневого забезпечення тканин у хворих на ІХС при діастолічній серцевій недостатності (проф. Ярема Н.І.,к.м.н. Хоміцька А.І., доц Савченко І.П.);

· Вивчення змін якісного і кількісного складу кишкової мікрофлори та їх корекції у хворих з поєднаною гастроентерологічною патологією, оптимізації діагностики та лікування виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки, хронічних гастритів, гастроезофагеальнорефлюксної хвороби, хронічних гепатитів і цирозів печінки, захворювань кишечника, у тому числі неспецифічного виразкового коліту, хвороби Крона, синдрому подразненого кишечника, проблемам постхолецистектомічного синдрому, післярезекційних синдромів (доц Смачило І.В; доц. Гаврилюк М.Є.)

·Імплементація в практику сучасних методів діагностики та лікування хворих із хронічними захворюваннями органів дихання: ХОЗЛ, бронхіальною астмою, інтерстиціальними захворюваннями легень (доц Боб А.О.).

Основними напрямками подальшого вдосконалення надання висококваліфікованої спеціалізованої діагностично-лікувальної допомоги хворим є впровадження в практику наступних методик діагностики та лікування:

при ендокринологічних захворюваннях: використання інсулінових помп у хворих з лабільним цукровим діабетом та у вагітних, впровадження КТ діагностики патології гіпоталамо-гіпофізарної ділянки;

при серцево-судинних захворюваннях: коронарографії, первинної ангіопластики, планового та ургентного стентування коронарних судин, сучасних неінвазивних та інвазивних методик діагностики та лікування складних порушень ритму та провідності серця; вивчення особливостей діагностики і клінічного перебігу Лайм-кардиту;

при гастроентерологічних захворюваннях: визначення панкреатичної еластази-1 в калі для оцінки екзокринної дисфункції підшлункової залози, визначення ступеня фіброзу печінки методом еластографії, дослідження антимітохондріальних антитіл в діагностиці первинного біліарного цирозу печінки.

Працівники кафедри внутрішньої медицини беруть активну участь і є активними організаторами конференцій. у 2017 році кафедра організувала міжнародну конференцію, присвячену 60 річчю нашогоуніверситету.

Учасники та організатори міжнародної конференції, присвяченої 60-річчю університету

Зліва направо:асю Крицький Т.І., доц.Наумова Л.В., доц.Савченко І.П.,доц.Смачило І.В., проф.Пасєчко Н.В., доц.Радецька Л.В., доц.Боб доц.А.О.. Гаврилюк М.Є. (2017 р.)

Калоритні фотомиті конференції, присвяченої 60-річчю університету (2017р.)

Організатори та почесні гості міжнародної конференції, присвяченої 60-річчю університету (2017 р.)

Впродовж 2015-2017 років співробітники кафедри брали участь у закордонних та вітчизняних конференціях:

- проф. Пасєчко Н.В. - участь у «Діабетологічному саміті» у квітні 2015 р. у Стамбулі (Турція);

-проф. Ярема Н.І. – участь у XXV Європейському конгресі з артеріальної гіпертензії і профілактики серцево-судинних захворювань у червні 2015 р. у Мілані (Італія);

Проф. Ярема Н.І. разом з зав. відділення гіпертонічної хвороби ННЦ ,,Інституту кардіології ім. М.Д.Стражеска) проф. Свіщенко Є.П. серед учасників XXV Європейського конгресу з Артеріальної гіпертензії, Мілан (2015 р.)

- проф. Ярема Н.І. - участь у міжнародній конференції з гострого коронарного синдрому у жовтні 2015 р. у Амстердамі (Нідерланди)

- проф. Пасєчко Н.В. - участь у міжнародній конференції з вивчення діабету

проф. Пасєчко Н.В. 12-16 вересня 2016р. EASD Annual meetіng Munich(Німеччина). (2016р.)

- проф. Ярема Н.І.- участь в кардіологічному семінарі 12-14 вересня 2016р. Німеччина (Берлін).

- проф. Ярема Н.І. - участь в XVII національному конгресі кардіологів України. 21-23 вересня 2016р. Україна (Київ).

проф. Ярема Н.І. на національному конгресі кардіологів (2016р.)

Активні учасники та організатори конференції, м. Тернопіль

зліва направо: доц.Радецька Л.В., доц.Смачило І.В., доц.Наумова Л.В., проф. Пасєчко Н.В., доц. Боб А.О.,

ас.Хоміцька А.І., доц.Савченко І.П. (2016 р.)

Учасниці міжнародної конференції проф. Пасєчко Н.В. та проф. Комісаренко Ю.І., Шанхай, 2017 р.

Професор Пасєчко Н.В. серед учасників щорічного мітингу Європейської тиреоїдної асоціації ( Ньюкастл, Англія , 2018)

Професор Пасєчко Н.В. серед учасників мітингу Європейської асоціації по вивченню цукрового діабету. ( Берлін, 2018р.)

Доповідь проф. Яреми Н.І. на конференції ,,Міждисциплінарний підхід у діагностиці та лікуванні серцево-судинних захваорювань, згідно використання рекомендацій та протоколів європейського рівня"

(2018 рік)

Доповідь проф. Яреми Н.І. на всеукраїнській конференції ,,Мистецтво лікування" (20.11.2018р.)