Кафедра факультетської терапії заснована в 1958 р. на базі Тернопільської обласної лікарні. Фундатором і першим засновником кафедри був д-р мед. наук, проф. І.О.Мельник, який очолював кафедру з 1958 по 1965 та з 1979 по 1989 рр. Кафедра госпітальної терапії була створена в серпні 1959 р. Клінічною базою для неї стало терапевтичне відділення Тернопільської обласної лікарні. Засновником і першим завідувачем кафедри був проф. А.Г.Лепявко. З 1985 р. кафедра госпітальної терапії знаходилась на базі Тернопільської міської лікарні № 2. З 1997 р. на базі обласної клінічної лікарні було засновано кафедру госпітальної терапії № 2, яку очолила проф. С.І.Сміян. Із січня 2004 р. до кафедри було приєднано курс клінічної імунології та алергології.

Кафедра внутрішньої медицини № 1 була створена у 2005 р. Новостворений структурний підрозділ об’єднав існуючі  кафедри терапевтичного профілю: факультетську терапію з ендокринологією, госпітальну терапію № 1 з професійними хворобами, госпітальну терапію № 2 з клінічною імунологією та алергологією.

У 2009 р. кафедру внутрішньої медицини № 1 було реорганізовано і на її базі створено кафедру внутрішньої медицини № 2, а в 2011 р.–кафедру внутрішньої медицини № 3. Кафедру внутрішньої медицини №1 очолила д.мед. наук, проф. Н.І.Ярема. 

З 2014 р. завідувачем кафедри було призначено д.мед. наук, проф. М.І.Шведа. З 2015 р. завідувачем кафедри внутрішньої медицини № 1  було обрано  д.мед. наук, проф. Пасєчко Н.В.

Засновник кафедри факультетської терапії проф. Мельник Іван Олександрович народився 21.01.1921р. на Хмельниччині. Учасник 2-ої світової війни.  Закінчив Одеський медичний інститут. З 1958 по 1965 рр. та з 1979 по 1989 рр. очолював кафедру. Автор 126 друкованих робіт, з них 3 монографії. Нагороджений Боткінською бронзовою медаллю. Підготував 17 кандидатів та 3 докторів медичних наук. Був нагороджений орденом Червоної зірки, орденом Вітчизняної Війни і 8 медалями за участь у  ВВВ.

 проф. Мельник Іван Олександрович (завідувач кафедри з 1958 по 1965 роки, та з 1979 по 1989 роки)

Засновник та завідувач кафедри госпітальної терапії (з 1959 по 1978 рр.) проф. А.Г.Лепявко народився у 1924 р. Закінчив Одеський медичний інститут. Автор більше 100 наукових праць, під його керівництвом було захищено 5 кандидатських дисертацій.

Наступником І.О.Мельника став д-р мед. наук, проф. М.Г.Масик-учень академіка М.Д. Стражеска, завідував кафедрою з 1965 по 1974 рр. Є автором 102 наукових праць. Під керівництвом М.Г.Масика виконано 11 кандидатських та 1 докторську дисертацію.

проф. Масик Михайло Григорович (завідувач  кафедри з 1965 по 1974 роки)

З 1975 по 1978 рр. кафедрою завідував д-р мед. наук, проф. П.Григор’єв, який закінчив Хабаровський медичний інститут. Ним опубліковано близько 150-ти робіт. Автор 16 збірників. Під його керівництвом виконано більше 20-ти докторських і кандидатських дисертацій.

проф. Григор’єв Петро Якович (завідувач кафедри з 1975 по 1978 роки)

З 1989 по 2011 рр. кафедру факультетської терапії очолював проф. М.І.Швед, який є автором понад 300 друкованих праць, 8 монографій, 6 винаходів, отримав 4 патенти. Підготував 24 кандидати та 1 доктора медичних наук.

доктор мед.наук, професор М. І. Швед  ( завідувач кафедри з 1989 по 2011 роки)

Так виглядав колектив кафедри з 2005 до 2007 року  (зліва направо): 1 ряд: асист. І. Я.  Якубишина, асист. О. Л.  Сидоренко, проф. В. М.  Василюк, проф. Н. В. Пасєчко, проф. М. І.  Швед, проф Л. П.  Мартинюк, асист. Л. П. Мазур, доц. Л. П. Боднар; 2 ряд: асист. О. І. Зарудна, асист. Л .В. Радецька, асист. Г. В.  Лихацька, асист. І. П.  Савченко, доц. Л. В. Наумова, доц. А. О. Боб, доц. Л. П. Мартинюк; 3 ряд: доц. У. С. Слаба, доц. І. В. Смачило,доц. М. Є. Гаврилюк, доц. І. М. Бутвин,  доц. М. В. Гребеник  (2007 рік )

З 1979 по 1995 рр. кафедру госпітальної терапії очолив проф. І.Г.Мягков. Під його керівництвом захищено 5 докторських і 6 кандидатських дисертацій. Проф. І.Г.Мягков є автором 3 монографій, понад 200 наукових праць. З червня 1995 р. і до моменту реорганізації  кафедру госпітальної терапії очолював проф. П.П. Кузів. Під його керівництвом виконано 1 докторську та 7 кандидатських дисертацій. Завідувачем новоствореної кафедри госпітальної терапії № 2 у 1997 р. стала д-р мед. наук С.І. Сміян, яка є автором 341 наукової праці. У 2004 р. їй присвоєно звання заслуженого діяча науки і техніки України. Під її керівництвом захищено 4 докторських та 12 кандидатських робіт. С.І. Сміян очолювала кафедру до її реорганізації у 2005 р. З 2011 по 2015 рр. кафедру внутрішньої медицини № 1 очолювала д.мед. наук, проф. Н.І.Ярема. З 2011 по 2015 рр. була проректором з науково-педагогічної та лікувальної роботи. На даний час–професор кафедри, куратор кардіологічного відділення Тернопільської університетської лікарні. Нагороджена Дипломом комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти. Є автором 180 наукових праць, 4 посібників, 1 монографії, 2 патентів.

доктор мед.наук, професор  Н. І. Ярема (завідувач кафедри з 2011 по 2015 роки)

Колектив кафедри внутрішньої медицини №1 (зліва направо): доц. М. Є. Гаврилюк, асист. І. Г. Якубишина, доц. А. О. Боб, проф. В. М.  Василюк,  проф. Н. І. Ярема, проф. Н. В. Пасєчко, доц. Л. В. Наумова, доц. І. В. Смачило, асист. Л. В. Радецька, асист. І. П. Савченко (2011 рік)

З 2015 р. по даний час кафедру внутрішньої медицини № 1 очолює доктор медичних наук, професор Н.В. Пасєчко, лікар-ендокринолог, голова обласного товариства ендокринологів.

 Завідувач кафедри, доктор мед.наук, професор Н. В. Пасєчко (завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1 з 2015 року по даний час)

Вона є автором 260 друкованих наукових праць, 5 монографій,  4 підручників, 8 посібників,  2 методичних рекомендацій МОЗ України та 2 інформаційних листів. Нагороджена Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти України, Кабінету Міністрів України. Під її керівництвом захищено 3 кандидатські дисертації. З 1995 по 2002 рр. була деканом медсестринського факультету Тернопільської академії. Є членом редколегії «Міжнародного ендокринологічного журналу», Європейської асоціації з вивчення цукрового діабету.

З моменту заснування кафедри факультетської терапії на ній працювали: доц. Б.Міхельсон, доц. М.Крижановський, ас. Г.Третяк, доц. М.Кланца, доц. О.Пархоменко, ас. Е.Єгорова, ас. О.Кисельова, доц. В.Жулкевич, ас. О.Телевяк, ас. Т.Огоновський, доц. М.Кропельницька, доц. В.А.Григорян, ас. Я.Галицький, ас. А.Медвідь, ас. Ю.Цаль, ас. В.Данилишина, доц. І.Лобко, доц. В.Апостолюк, ас. М.Г.Сосницька, доц. Т.Ліпніцький, ас. Н.Лобанова, доц. М.Франчук, ас. Л.Ніколайчук, ас. П.Барановський, ас. І. Ванат, ас. С.Демяненко, доц. І.Жура, ас. Ю.Дзьордзьо, ас. В.Корнацький, ас. Г.Ясніцька, ас. Є.Бонченко, ас. С.Данилков, ас. Л.Білик, доц.. Н.Грималюк, проф. О.Бакалюк, проф. О.Масик, проф. І.Жулкевич, проф. С.Білозецька-Сміян,  доц. Л.Левицька, доц. Г.Титар, доц. Н.Єпішина , ас. О.Барба, ас. Н.Давидович, проф В. Василюк, проф. О.Масик, проф. М.Гребеник, ас. С.Зелінська, доц. А.Зоря, проф.  Мартинюк Л., доц.  Боднар Л. , доц. Насалик Б., доц.  Грималюк Н., доц. Паламар Т., доц.  Лихацька В., ас. Бойко Т., ас. Лихацька Г., доц. Мартинюк Л., ас. О. Гевко, доц. Л. Мазур, проф. І. Господарський, доц. В. Городецький.

З моменту заснування на кафедрі госпітальної терапії працювали: ас. М. Кузнєцов, Т. Хандога, О. Якобчук, доц. В. Покиньчереда, проф. А. Єпішин,  доц. Е. Єгорова, доц. І. Жура, доц. О. Бойко, доц. Г. Чернявська, доц. Л. Охримович, доц. П. Бей, доц. Л. Сергета, доц. М. Гаріян, доц. В. Пришляк, ас. Р. Бадюк, проф. Є. Барба, доц. Л. Кушнір, доц. А. Зоря, доц. О. Давидович, ас. М. Ясінська, ас. Г. Попович, проф. М. Олійник, доц. І. Бутвин, доц. Н. Ярема, доц. Л. Боднар, доц. М. Погоріла, доц. Ю. Цяпа, доц. Ю. Сливка, доц. О. Олійник, доц. В. Троцюк, доц. Л. Дитко.

На сьогодні кафедрі внутрішньої медицини № 1 працюють 2 професори–Н.В. Пасєчко, Н.І. Ярема, 6 доцентів–А.О. Боб, Л.В. Наумова, І.В. Смачило, М.Є. Гаврилюк, І.П. Савченко, Л.В. Радецька, 2 асистенти– А.І. Балабан, Т.І.Крицький, лаборант Н.М. Щур. Клінічною базою кафедри є ендокринологічне  та кардіологічне відділення Тернопільської університетської лікарні.

Колектив кафедри внутрішньої медицини  (зліва направо): доц. Л. В. Радецька, доц. Л. В. Наумова, доц. І. П. Савченко,доц. І. В. Смачило, доц. А. О. Боб, проф. Н. В. Пасєчко,  проф. Н. І. Ярема, доц. М. Є. Гаврилюк, асист. А. І. Балабан, ст.лаб. Н. М. Щур  (2016 рік)

Працівники кафедри надають високоспеціаліазовану стаціонарну допомогу хворим ендокринологічного, кардіологічного, гастроентерологічного та пульмонологічного профілів, забезпечують планову консультативну та екстрену медичну допомогу.

На базі кафедри внутрішньої медицини №1 студенти вивчають основні методи діагностики, лікування та профілактики захворювань внутрішніх органів. Щорічно кафедра організовує науково-практичні конференції, в яких беруть участь провідні вчені з усієї України. Результати наукових досліджень кафедри впроваджуються у практичну охорону здоров'я області та України, про що свідчать отримані десятки впроваджень, авторських свідоцтв на винаходи та патенти. Викладачі кафедри є членами європейських профільних наукових асоціацій, а також  учасниками європейських та світових конгресів та форумів.

21-25 вересня 2020 року відбувся XXI Національний Конгрес кардіологів України – наймасштабніший загально-державний науково-практичний форум, який традиційно підводить підсумки світової та вітчизняної кардіології, висвітлює актуальні питання лікування та профілактики серцево-судинної патології, намічає перспективні плани на майбутнє.

У рамках Національного Конгресу проведено нагородження найкращих кардіологів України. З вітальним словом виступив Віце-Президент НАМН України, Президент Асоціації кардіологів України, директор ДУ ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска», академік НАМН України Коваленко В.М.  Серед двох професорів, нагороджених за особистий внесок у розвиток вітчизняної науки найвагомішою нагородою для кардіологів нашої держави – відомчою медаллю ім. М.Д. Стражеска - професор кафедри внутрішньої медицини №1, д.м.н. Ярема Н.І.

В.М. Коваленко нагороджує проф. Н.І. Ярему  відомчою медаллю ім. М.Д. Стражеска (2020 рік)

Виступ  проф. Н.І.Яреми на телеканалі Тернопіль 1, програма «Твій ранок» 17 травня 2021 р. до Всесвітнього дня боротьби з артеріальною гіпертензією (2021 рік)

Доц. І.П.Савченко та  доц. І.В.Смачило у Будинку милосердя Св.Вероніки в селі Петриків (2021 рік)

Доц. Л.В.Наумова, доц І.П.Смачило, доц. Т.І. Крицький на день діабету в Будинку милосердя Св.Вероніки (2022 рік)

Доц. Л.В.Наумова, доц І.П.Смачило, доц. Т.І. Крицький напередодні Нового року в Будинку милосердя Св.Вероніки (2022 рік)


Доц. А.О.Боб з кураторською групою 4 курсу  під час проведення різноманітних національно-патріотичних заходів (2022 рік)

Благодійна ярмарка для збору коштів на ЗСУ об'єднала викладачів та студентів Тернопільського національного медичного університету. Викладачі кафедри з кураторськими групами 4 курсу активно долучилися до підготовки і проведення даного дійства. Час проведений з користю залишив після себе тепло спілкування, позитивні емоції і фото, а  донати, які були зібрані всіма небайдужими  передано на ЗСУ. Наближаймо ПЕРЕМГУ разом.

Процес підготовки  до декорування і результат спільної праці викладачів та студентів (2022 рік)

Викладачі кафедри у м.Львові перед початком вистави (2023)

Співпраця з Манчестерським університетом в онлайн форматі (2023)

Колектив кафедри  внутрішньої медицини №1 (сидять зліва направо): доцент  І.П.  Савченко, професор Н.І. Ярема, доцент А.І. Хоміцька(стоять зліва направо) лаборант  О.В. Старик , доцент  Л.В. Радецька, доцент А.О. Боб, доцент Л.В. Наумова, професор Н.В.Пасєчко,  доцент Т.І. Крицький, доцент І.В. Смачило  (2024)


Колектив кафедри внутрішньої медицини №1  в кінці навчального року (2024)

Доц. Л.В. Радецька під час прослуховування стендової доповіді (2024)