1. 0113U001244 Міжкафедральна НДР «Коморбідні стани в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря: предиктори розвитку, рання діагностика, профілактика і лікування» (Керівник – проф. Смян С.І., 2013-2017 рр.)

2. 0118U000361 Міжкафедральна НДР «Комплексний підхід до контролю симптомів, безпосереднього і віддаленого прогнозу в умовах коморбідної патології в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря». (Керівник – проф. Сміян С.І., 2018-2022 рр.)