Наукові публікації В. М. Кульчінської

 • Пасєчко Н.В., Кульчінська В.М. Тривога та депресія у жінок репродуктивного віку з ураженнями щитоподібної залози // Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2022.- Vol.18(3).- С. 157-162.

 • Пасєчко Н.В., Кульчінська В.М., Кадубець С.В. Застосування міо-інозитолу у жінок репродуктивного віку із субклінічним гіпотиреозом та ожирінням на тлі дефіциту вітаміну D // Міжнародний ендокринологічний журнал. -2021.-№17 (5).-С. 443-447.

 • Пасєчко Н.В, Чукур О.О. Чинники ризику та прогнозування метаболічного синдрому в жінок перименопаузального віку, хворих на гіпотиреоз //Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. - 2021.-№4 (76).-С. 44-50.

 • Пасєчко Н.В., Крицький Т.І., Кадубець С.В., Наумова У.В., Наумова Л.В. Первинний гіпотиреоз, як предиктор розвитку гіпогонадизму//Міжнародний ендокринологічний журнал. -2021.- № 6(17). -С. 482-485.

 • Pasyechko N.V, Naumova L.V, Burak A.Y, Kulchinska V.M, Krytskyy T.I. Multiple endocrine neoplasia type 1 – a case report // Pol. Med. J.-2021.-XLIX (291).-Р.391–393.

 • Пасєчко Н.В., Кульчинська В.М., Наумова Л.В., Крицький Т.І., Євстратьєва Ю.В. Субклінічний гіпотиреоз у жінок на етапі природнього планування вагітності та із використанням допоміжних репродуктивних технологій //Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія .-2020.-№4 (72).-С.70-77.

 • Пасєчко Н.В., Кульчінська В.М., Наумова Л.В. Субклінічний гіпотиреоз у вагітних в йододефіцитному регіоні: лікувати чи ні? //Міжнародний ендокринологічний журнал .-2020.-№6 (16).-С. 41-48.

 • Наумова Л. В., Мазур Л. П., Кульчінська В. М. Діабетична стопа та особливості психоемоційних в когнітивних порушень у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу //Вісник медичних та біологічних досліджень.- 2020.-№2.-С. 50-53.

 • Кульчінська В.М. Взаємозв’язок дефіциту вітаміну D та рівня тиреотропного гормону у жінок репродуктивного віку із субклінічним гіпотиреозом // Матеріали LXIII науково-практичної конференції “Здобутки клінічної і експериментальної медицини” – м.Тернопіль (12 червня).- 2020.- С.24.

 • Pasyechko N., Naumova L., Krytskyy T., Kulchinska V. Successful treatment of a prolactinoma (case report) // Georgian medical news.-2019.-№2(287). -Р. 26-29.

 • Pasyechko N. V., Kuleshko I. I., Kulchinska V. M., Naumova L. V., Smachylo I. V., Bob A O., Radetska L. V., Havryliuk M.E., Sopel O. M., Mazur L.P. Ultrastructural liver changes in the experimental thyrotoxicosis // Polish Journal of Pathology. - 2017. - №68 (2). – P. 144-147.

 • Пасєчко Н. В., Кульчінська В. М., Наумова Л. В., Голик І. В., Ремезюк О.М., Сов’як І. В., Шумська О. А., Джула М. А., Крицький Т.І. .Оцінка впливу концентрації вітаміну D на ступінь компенсації цукрового діабету та рівень якості життя пацієнтів // Проблеми ендокринної патології . – 2017. - №4. - C. 12-20.

 • Пасєчко Н.В., Наумова Л.В., Стасюк Н.С., Джула М. А., Голик І. В., Кульчінська В.М., Крицький Т.І. Вплив дезінтоксикаційної терапії на порушення водно-електролітного обміну при кетоацидотичних станах у пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу. // Вісник наукових досліджень. - 2017. - №1. – С. 38-42.

 • Пасєчко Н.В., Джула М.А., Радецька Л.В., Наумова Л.В., Кульчінська В.М., Крицький Т. І. Вплив дезінтоксикаційної терапії на порушення водно-електролітного обміну при кетоацидотичних станах у пацієнтів із цукровим діабетом 1 типу // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. - 2017. - №2. – C. 32-44.

 • Пасєчко Н.В. Наумова Л.В., Кульчінська В.М., Гулько Н.Я., Джула М.А., Крицький Т.І. Вплив вітаміну D на показники компенсації цукрового діабету 2-го типу // Міжнародний ендокринологічний журнал .-2016.- №6(78).- С .30-36.

 • Пасєчко Н.В., Наумова Л.В., Крицький Т.І., Джула М.А., Кульчінська В.М. Сучасні погляди на алгоритм ведення пацієнтів з цукровим діабетом та еректильною дисфункцією //Міжнародний ендокринологічний журнал.- 2016.- №8(80).- С. 80-87.

 • Pasyechko N.V, Kulchinska V.M., Radetska L.V., Naumova L.V., Smachylo I. V., Bob A. O., Savchenko I.P., Yarema N.I., Havryliuk M.Y., Balaban A.I., Bob O.O., Dzhula M.A., Krytskyi T.I. Vitamin D and diabetes mellitus type 2 // International Journal of Medicine and Medical Research.-2016.- № 2.-P. 84-92.

 • Пасєчко Н. В., Наумова Л. В., Кульчінська В. М., Джула М. А., Крицький Т. І. Покращення глікемічного контролю у хворих на цукровий діабет 2 типу шляхом корекції дефіциту вітаміну D //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. -2016. - № 3-C.133.