Ярема Надія Іванівна

лікар-кардіолог вищої категорії

У 1982 році закінчила Тернопільський державний медичний інститут з відзнакою за спеціальністю "Лікувальна справа".

Кандидат медичних наук з 1992 року.

Кандидатська дисертація на тему: «Перекисне окислення ліпідів та атерогенність ліпідів крові у хворих на гіпертонічну хворобу при лікуванні антагоністами кальцію і бета–адреноблокаторами» за спеціальністю 14.01.11–кардіологія.

Вчене звання доцента присвоєно у 1998 році.

Доктор медичних наук з 2011 року.

Докторська дисертація на тему: «Особливості перебігу та лікування хворих на артеріальну гіпертензію жінок з порушеннями мінеральної щільності кісткової тканини та дисліпідемією в постменопаузальному періоді» за спеціальністю 14.01.11–кардіологія.

Вчене звання професора присвоєно у 2014 році.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів: вивчення проблеми коморбідності в кардіології. Особливості перебігу кардіологічних захворювань у вагітних. Дослідження порушень вегетативної регуляції, варіабельності ритму серця, гемодинаміки, кальцієвого та ліпідного обміну у пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, їх медикаментозна корекція.

Є автором і співавтором близько 202 навчально-методичних і наукових публікацій, з них: 77 статей, 2 монографій, 5 просібників, 3 патентів України на корисну модель, інформаційних листів.

Є науковим керівником дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

Нагороджена:

- 2011 р. – Грамота Тернопільської міської ради;

- 2012 р. – Грамота Тернопільської обласної ради;

- 2013 р. – Диплом Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти - Всеукраїнського проекту «Науково-освітній потенціал України»;

- 2017 р. – Подяка Міністерства освіти і науки України;

- 2020 р. відомча медаль ім. М.Д.Стражеска .