Наукові публікації проф. Н. І. Яреми:


 • Shulyak N., Liushuk K., Semeniuk O., Yarema N., Uglyar T., Popovych D., Sverstiuk A., Ciciura R., Logoyda L. Study of the dissolution kinetics of drugs in solid dosage form with lisinopril and atorvastatin and intestinal permeability to assess their equivalence in vitro // Pharmacia. – 2022. – № 69 (1). – P. 61-67. DOI 10.3897/pharmacia.69.e77319.

 • Kotsiuba O. I., Hrebenyk M. V., Yarema N. I., Lypovetska S. Y. Lipid disoders in hypertensive patients with diastolic dysfunction and asymptomatic hyperuricemia // PharmacologyOnLine, Archives. – 2021. –Vol. 3. – P. 1875-1883.

 • Ярема Н. І., Миндзів К. В., Коцюба О. І., Попович Д. В. Опис клінічного випадку лайм-кардиту // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2021. – № 3 (47). – С. 166–172. Https://doi.org/10.11603/1811-2471.2021.v.i3.12254.

 • Savych A, Marchyshyn S, Kozyr H, Yarema N. Determination of inulin in the herbal mixtures by GC-MS method // Pharmacia.-2021.-№ 68(1).-Р. 181-187.

 • Yarema N, Kotsiuba O, Krytskyy T, Marushchak M , Krynytska I. Peculiarities of arterial hypertension in postmenopausal women with bone mineral density disorders and dyslipidemia. // Polish medical journal. - 2020. - XLVIII (283).- Р. 5-9.

 • Marushchak M.I., Krynytska I.Y., Yarema N.I., Kotsiuba O.I. Mineralization of bones in patients with coronary heart disease complicated by chronic heart failure and pharmacologic management // The new Armenian medical journal. -2020.-Vol.14.-№ 2. – P. 46-51.

 • Krytskyy T., Pasyechko N., Yarema N., Naumova L., Mazur L. Influence of age-related androgen deficiency on the risk factors of cardiovascular diseases in men with hypothyroidism // Georgian medical news. -2020.-№1.- Р.105-109.

 • Ярема Н. І., Радецька Л. В., Смачило А. І., Боб А. О., Коцюба О. І., Хоміцька А. І., Гаврилюк М. Є. Гендерні аспекти факторів серцево-судинного ризику та очікуваної тривалості життя // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2020. – № 4. С. 97-103.

 • Швед М.І., Ковбаса Н.І., Ярема Н.І., Добрянський Т.О., Герасимець І.М., Прокопович О.А. Розвиток обширного інфаркту міокарда внаслідок множинних аневризм коронарних артерій // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. -2020.- № 1.-С.188-194.

 • Пасєчко Н. В., Радецька Л. В., Ярема Н. І., Боб А. О., Смачило І. В., Хоміцька А. І. Комплаєнс до лікування хворих з артеріальною гіпертензією та ішемічною хворобою серця в амбулаторних умовах. // Здобудки клінічної та експериментальної медицини. - 2019. - № 1. - C. 112-117.

 • Пасєчко Н. В., Наумова Л. В., Крицький Т. І., Ярема Н. І. , Савченко І. П., Боб А. О., Смачило І. В., Радецька Л. В., Гаврилюк М. Є., Хоміцька А. І., Чукур О. О. Вплив гіпотиреозу на динаміку метаболічного і гормонального статусу в чоловіків // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2019. - № 2. - C. 149-153.

 • Фещенко Г.І., Марчишин С.М., Волков К.С., Андріїшин О.П., Ярема Н.І. Вплив ліофілізованого екстракту з трави хамерію вузьколистого на гістологічний стан печінки щурів за умов гострого токсичного ураження тетрахлорметаном // Світ медицини та біології. - 2019. - № 4 (70). - С. 233-236.

 • Пасєчко Н. В., Ярема Н. І., Смачило І. В., Савченко І. П. Симуляційні методики у вирішенні багаторівневих ситуаційних задач у іі етапі всеукраїнської студентської олімпіади з ендокринології // Медична освіта. - 2019. - №3. - С. 85-90.

 • Карел Н. В., Ярема Н. І., Рега Н. І., Ястремська С. О. Частота виявлення артеріальної гіпертензії серед пацієнтів відомчої поліклініки // Медсестринство. - 2019. - №1.- С.5-8.

 • Lypovetska S., Shved M., Yarema N., Levytska L. Successful short term treatment with rivaroxaban in addition to dual antiplatelet therapy in a patient with recurrent STEMI and left ventricular thrombus // European Heart Journal Acute Cardiovascular Care.- 2018. -Volume 7, Issue 1,suppl. - P. 92.

 • Ярема Н.І., Пасєчко Н.В., Радецька Л.В., Савченко І.П., Боб А.О., Смачило І.В., Гаврилюк М.Є., Наумова Л.В., Хоміцька А.І., Крицький Т.І., Коцюба О.І. Особливості перебігу гіпертонічної хвороби у жінок постменопаузального періоду з порушеннями мінеральної щільності кісткової тканини та дисліпідемією // Вісник наукових досліджень.- 2018. - №3. - С.53-57.

 • Радецька Л. В., Ярема Н. І., Смачило І. В., Боб А. О., Мандзій З. П., Хоміцька А. І., Савченко І. П., Наумова Л. В. Деякі аспекти корекції ліпітензії – нової проблеми у сучасні й кардіології // Вісник наукових досліджень. - 2018. - № 3. - С. 49-52.

 • Ярема Н. І., Савченко І. П., Наумова Л. В., Коцюба О. І., Вівчар Н. М., Головач Н. А., Орищин Л. Ю., Зубанюк В. М. Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у хворих похилого віку в умовах коморбідності з ожирінням // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2018. - № 2. - С.222 - 226.

 • Пасєчко Н. В., Радецька Л. В., Ярема Н. І., Боб А. О., Смачило І. В., Гаврилюк М. Є., Крицький Т. І., Мандзій З. П., Осінчук Г. І. Деякі клінічні аспекти ліпітензії // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2018. - № 2. - С.246-249.

 • Пасєчко Н.В., Радецька Л.В., Кузів П.П., Ярема Н.І., Боб А.О., Смачило І.В., Мандзій З.П., Хоміцька А.І., Савченко І.П., Наумова Л.В., Крицький Т.І., Гаврилюк М.Є. Деякі аспекти модифікації способу життя на основі дієтичних підходів при кардіореабілітації хворих на ІХС та після операцій на серці // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2018. - №2. – С. 112-116.

 • Пасєчко Н.В., Гаврилюк М.Є., Ярема Н.І., Боб А.О., Наумова Л.В., Савченко І.П., Смачило І.В., Радецька Л.В., Хоміцька А.І., Крицький Т.І., Гаврилюк Н.М. Досвід проведення ерадикаційної терапії helicobacter pylori у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2018. - № 2. – С. 107-111.

 • Yarema N.I. Left ventricular diastolic dysfunction and oxygen supply of lower extremities in patients with stable ischemic heart disease and concomitant type 2 diabetes mellitus / N.I. Yarema, N.V. Pasechko, A.I. Khomitska // International Journal of Medicine and Medical Research. – № 2. – 2017. – p. 9–13.

 • Ярема Н.І. Ефективність комплексної стандартної терапії із застосуванням альфа-ліпоєвої кислоти у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця з супутнім цукровим діабетом 2 типу / Н. І. Ярема, А.І. Хоміцька, І.П. Савченко // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – № 3. – 2017. – С. 181–185.

 • Радецька Л. В. Досвід організації самостійної роботи студентів IV курсу у процесі вивчення внутрішньої медицини / Л. В. Радецька, Н.В. Пасєчко, Н.І. Ярема // Медична освіта. – № 4. – 2017. – С. 95–98.

 • Ярема Н. І., Балабан А. І., Радецька Л. В., Боб А. О. Вплив комбінованої антигіпертензивної терапії із застосуванням кандесартану або лізиноприлу на діастолічну функцію лівого шлуночка у хворих на стабільну ІХС із супутнім цукровим діабетом 2 типу // Вісник наукових досліджень. – 2016. – № 1. – С. 52-54.

 • Pasyechko N.V. Vitamin D and diabetes mellitus type 2 /N.V. Pasechko, V.M. Kulchinska, L.V. Radetska // International Journal of Medicine and Medical Research. – № 2. – 2016. – P. 10–13.

 • Балабан А. І. Зміни діастолічної функції лівого шлуночка та кисневого забезпечення нижніх кінцівок при коморбідних станах / А. І. Балабан, Н. І. Ярема, О. І. Коцюба //Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 1 (78). – С. 29–32.

 • Балабан А. І. Ефективність гіпербаричної оксигенації у хворих на ішемічну хворобу серця та цукровий діабет 2 типу / А. І. Балабан, Н. І. Ярема, І. П. Савченко // Ліки України плюс. – 2015. – № 2 (23).– С. 56–58.

 • Ярема Н. И. Влияние гипербарической оксигенации на диастолическую функцию левого желудочка и кислородное обеспечение нижних конечностей у больных сахарным диабетом 2 типа с синдромом диабетической стопы и ишемической болезнью сердца / Н. И. Ярема, А. И. Балабан, И. И. Чонка // Medicus. – 2015. – № 2 (2). – С. 104–107.

 • Ярема Н.І. Сучасні підходи до призначення комбінованої антигіпертензивної терапії у жінок з есенціальною артеріальною гіпертензією та остеопорозом у постменопаузальний період // Ліки України плюс. – 2013. – №1 (14). – С. 46–48.

 • Ярема Н.І. Комбіноване лікування хворих на гіпертонічну хворобу жінок з діастолічною серцевою недостатністю із зниженням мінеральної щільності кісткової тканини в постменопаузальному періоді // Вісник наукових досліджень. – 2013. – № 3. – С. 12–15.

 • Ярема Н.І. Зміни мінеральної щільності кісток і вегетативної регуляції у жінок з есенціальною гіпертензією у постменопаузі під впливом комбінованої терапії моексиприлом та індапамідом // Вісник наукових досліджень. – 2013. – № 2. – С. 9–12.

 • Ярема Н.І. Інгібітор АПФ з діуретиком – препарати вибору при лікуванні пацієнток з гіпертонічною хворобою і постменопаузальним остеопорозом // Ліки України. – 2013. – № 6 (172). – С. 62–65.

 • Ярема Н.І. Діастолічна дисфункція лівого шлуночка, вегетативні та метаболічні порушення у хворих на ІХС у поєднанні з гіпертонічною хворобою // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2013. – №1 (18). – С. 145–149.

 • Ярема Н.І. Хронічна серцева недостатність зі збереженою систолічною функцією у пацієнток з есенціальною артеріальною гіпертензією у постменопаузальний період // Сімейна медицина. – 2013. - № 4 (48). – С. 85–89.

 • Ярема Н.І. Роль навчально-практичних центрів первинної медико-санітарної допомоги в підготовці студентів та інтернів до роботи в первинній ланці охорони здоров’я // Медична освіта. – 2013. – № 1. – С. 95 –97.

 • Yarema N., Bilochytska V. Combined telmisartan / hydrochlorthiazide therapy of the patients with essential hypertеnsion and associated atherosclerosis of the lower extremities’ main arteries / N. Yarema, V. Bilochytska // European Scientific Institute. – 2013. –Vol. 3. – P. 281–285.

 • Коцюба О.І. Особливості впливу вальсартану і лізиноприлу на вегетативну та діастолічну дисфункцію у пацієнтів із гіпертонічною хворобою / О.І. Коцюба, М.В. Гребеник, Н.І.Ярема // Вісник наукових досліджень. – 2012. – №2. – С. 132–134.

 • Марущак М.І. Каспазний механізм активації апоптозу в патогенезі НСІ-індукованого гострого ураження легень в експерименті / М.І. Марущак, Н.І. Ярема // Експериментальна і клінічна медицина. – 2012. – № 2 (55). – С. 9–13.

 • Марущак М.І. Ультраструктурні зміни респіраторного відділу легень щурів на ранніх стадіях гострого ураження легень / М.І. Марущак, К.С. Волков, Н.І. Ярема // Вісник проблем біології і медицини. – 2012. – Вип. 2, том 2 (93). – С. 202–205.

 • Банадига Н.В. Прогностичні критерії ризику формування хронічної ревматичної хвороби серця у дітей / Н.В. Банадига, О.Р. Боярчук, Н.І. Ярема // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2012. – № 2 (450). –– С. 14–18.

 • Пасєчко Н.В. Динаміка гліколізованого гемоглобіну в пацієнтів із цукровим діабетом у Тернопільській області / Н.В. Пасєчко, Л.В. Наумова, Н.І. Ярема // Вісник наукових досліджень. – 2012. – № 2. – С. 119–120.

 • Ярема Н.І. Удосконалення системи навчання студентів 4 курсу на кафедрі внутрішньої медицини №1 в умовах кредитно-модульної системи / Н.І. Ярема, Н.В. Пасєчко, А.О. Боб // Медична освіта. – 2012. – № 3 (додаток). – С. 217–219.

 • Ярема Н.І. Нові технології додипломної підготовки майбутніх лікарів в клініці внутрішньої медицини Тернопільської університетської лікарні / Н.І. Ярема, Н.В. Пасєчко, В.М. Василюк // Медична освіта. – 2012. – №3 (додаток). – С. 220–222.

 • Ярема Н.И. Трибестан в лечении бесплодия и половой дисфункции у мужчин и женщин: универсальность растительного препарата // Мистецтво лікування. – 2011. –№ 9 (85). – С. 47– 49.

 • Корнага С.І. Серцево-судинна система у хворих на мультирезистентний туберкульоз легень / С.І. Корнага, І.Т. П’ятночка, Н.І. Ярема // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2011. – №2. – С. 56 – 60.

 • Пасєчко Н.В. Взаємозв’язок між комп’ютерною адикцією та підвищеною масою тіла у ранньому підлітковому віці / Н.В. Пасєчко, Л.В. Наумова, Н.І. Ярема // Вісник наукових досліджень. – 2011. –№4 (65). – С. 149–151.

 • Барна О.М. Сучасні рекомендації щодо ведення пацієнтів з артеріальною гіпертензією: жінки в період перименопаузи / О.М. Барна, М.П. П’ятківська, Н.І. Ярема // Ліки України плюс. – 2011. – №2 (6). – С. 17–20.

 • Коцюба О.І. Особливості впливу вальсартану на варіабельність ритму серця і добовий профіль артеріального тиску у хворих на гіпертонічу хворобу з діастолічною дисфункцією лівого шлуночка / О.І. Коцюба, Б.І. Рудик, Н.І. Ярема // Клінічна та експериментальна патологія. – 2011. – Т. 10, Ч. 2., № 2 (36). – С. 52–55.

 • Гребеник М.В. Досвід навчання лікарів-інтернів на базі навчально-практичних центрів первинної медико-санітарної допомоги / М.В. Гребеник, Н.І. Ярема, С.Є. Шостак // Сімейна медицина. – 2011. – №3 (38). (спецвипуск). – С. 54.

 • Гребеник М.В. Дистанційна форма навчання в післядипломній освіті: реалії і перспективи / М.В. Гребеник, Н.І. Ярема, О.М. Масик // Медична освіта. – 2011. – №3. – С. 15–19.

 • Гребеник М.В. Особливості лікування хворих та гіпертонічну хворобу з діастолічною серцевою недостатністю із супутнім остеопорозом / М.В. Гребеник М.В., О.І. Ярема, Н.І. Ярема // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2010. – №1 (12). – С. 148 –151.

 • Скрипець Я.Д. Вплив тривалої комбінованої антигіпертензивної терапії на мінеральну щільність кісткової тканини у пацієнток з есенціальною гіпертензією в постменопаузі / Я.Д. Скрипець, О.І. Ярема, Н.І. Ярема // Ліки України. – 2009. – № 6 (132). – С. 90–92.

 • Ярема Н.І. Особливості динаміки денситометричних показників при лікуванні індапамідом і амлодипіном у пацієнток з гіпертонічною хворобою в постменопаузальному періоді // Вісник наукових досліджень. – 2009. - № 2. – С. 31-34.

 • Барна О.М. Патофізіологічні та клінічні паралелі ІХС та остеопорозу / О.М. Барна, А.Я. Бадилевич, Н.І. Ярема // Ліки України. – 2009. – № 3 (129). – С. 43–46.

 • Ярема Н.І. Дисліпідемія і зниження мінеральної щільності кісткової тканини у жінок з есенціальною артеріальною гіпертензією в постменопаузі // Ліки України. – 2009. – № 6 . – С. 39–41.

 • Волошин О.С. Оцінка автономної регуляції на основі показників варіаційного аналізу ритмів серця / О.С. Волошин, В.О. Яковлєв, Н.І. Ярема // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2008. – № 2. – С. 35–39.

 • Рудик Б.І Предиктори прогресування остеопорозу у жінок з есенціальною артеріальною гіпертензією в постменопаузі / Б.І. Рудик, Л.А. Грищук, Н.І. Ярема // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2008. – № 1. – С. 100-103.

 • Ярема Н.І. Есенціальна гіпертензія у жінок у період постменопаузи: особливості кальцієвого обміну та стану мінеральної щільності кісткової тканини / Н.І. Ярема // Український кардіологічний журнал. – 2008. – № 4. – С. 53– 56.

 • Мисула І.Р. Ефекти валкіонтерапії у хворих на ішемічну хворобу серця з гіперліпідемією / І.Р. Мисула, Л.В. Левицька, Н.І. Ярема // Вісник наукових досліджень. – 2008. - № 4. – С. 46-47.

 • Грищук Л.А. Лікування остеопенічного синдрому у хворих зі специфічним ураженням легень / Л.А. Грищук, І.Я. Господарський, Н.І. Ярема // Інфекційні хвороби. – 2008. - № 3. – С. 41-44.

 • Рудик Б.І. Блокатори ß-адренорецепторів у лікуванні хворих із хронічною серцевою недостатністю / Б.І. Рудик, Н.І. Ярема // Ліки України. – 2007. – № 110. – С. 71–73.

 • Ярема Н.І. Динаміка денситометричних показників у хворих з есенціальною гіпертензією при комбінованій терапії лізиноприлом і індапамідом // Вісник наукових досліджень. – 2007. - № 1. – С. 56-57.

 • Барна О.М. Біль у грудній клітці: етіологічні, диференційно-діагностично та гендерні аспекти / О.М. Барна , Н.І. Ярема // Сімейна медицина. – 2007.- № 1 (19). – С.48-55

 • Ярема Н.І. Варіабельність серцевого ритму у хворих з есенціальною гіпертензією і остеопорозом при лікуванні бісопрололом та лізиноприлом // Український терапевтичний журнал – 2006. – № 2. – С. 17 – 20.

 • Ярема Н.І. Вплив лізиноприлу на мінеральну щільність кісток і вегетативну регуляцію у жінок з есенціальною гіпертензією у період пост менопаузи // Український кардіологічний журнал – 2006. – № 2. – С. 86 – 89.

 • Yarema N.I. Atherogenecy of Lipids and Bone Mineral Density at Patients with Essential Arterial Hypertension // Journal of Hypertension. – 2006. - V.24, suppl. 6. – P. 349-350.

 • Ярема Н.І. Порушення регуляції кальцієвого обміну і ліпідного спектру у хворих з гіпертонічною хворобою // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2005. – № 1 (5). – С. 68–71.

 • Ярема Н.І. Вплив бісопрололу на мінеральну щільність кісток у хворих жінок на есенціальну гіпертензію в пост менопаузі // Галицький лікарський вісник. – 2005. – № 2. – С. 63–65.

 • Стародуб Є.М. Про підготовку та перспективу укомплектування сімейними лікарями лікувально-профілактичних закладів сільської місцевості області випускниками Тернопільського медичного університету / Є.М. Стародуб, О.Є. Самогальська, Н.І. Ярема // Медична освіта. – 2005. – № 1–2. – С. 27–30.

 • Рудик Б.І. Мінеральна щільність кісткової тканини і атерогенність ліпідів у хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію / Б.І. Рудик, Н.І. Ярема // Український кардіологічний журнал – 2004. – № 5. – С. 42–45.

 • Ярема Н.І. Особливості порушення кальцієвого і ліпідного обміну у хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2004. – № 1. – С. 55–58.

 • Стародуб Є.М. Окисно-відновний гомеостаз при алкогольному цирозі печінки з проявами печінкової остеопатії / Є.М. Стародуб, О.Є. Самогальська, Н.І. Ярема // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2004. – № 3. – С.51–53.

 • Ярема Н.І. Мінеральна щільність кісткової тканини та показники ліпідограми і ліпопероксидації у хворих жінок з есенціальною артеріальною гіпертензією в постменопаузальному періоді // Проблеми остеології. – 2003. – Т.6, № 1–2. – С. 132–134.

 • Ярема Н.І. Показники мінеральної щільності кісткової тканини і ліпопероксидації крові при гіпертонічній хворобі // Проблеми остеології. – 2002. – Т.5, № 2–3. – С. 157–159.

 • Чарторинський В.Ю. Мінеральна щільність кісткової тканини у хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію / В.Ю. Чарторинський, Н.В. Гульовська, Н.І. Ярема // Експериментальна і клінічна медицина. – 2002. - № 4. – С. 61–64.

 • Швед М.І. Клінічна гетерогенність хворих на інфаркт міокарда: проблеми діагностикти / М.І. Швед, М.В. Гребеник, Н.І. Ярема // Вісник наукових досліджень. – 2001. – № 1. – С. 15–17.

 • Пасєчко Н.В. Напрямки і шляхи розвитку вищої сестринської освіти в Тернопільській медичній академії / Н.В. Пасєчко, Н.І. Ярема // Медична освіта. – 2001. – № 3. – С. 11–14.

 • Кіт О.М. Впровадження медсестринського діагнозу в практичну діяльність медичної сестри / О.М. Кіт, Н.В. Пасєчко, Н.І. Ярема // Медсестринство України. – 2000. – № 1. – С. 28–34.

 • Кіт О.М. Медсестринський діагноз – новий підхід до викладання в світлі реформування сестринської освіти / О.М. Кіт, Н.В. Пасєчко, Дячан Н.І. Ярема // Медична освіта. – 2000. – № 2. С. 30–37.

 • Рудик Б.І. Застосування лазеротерапії у комплексі лікування хворих артеріальною гіпертензією / Б.І. Рудик, Н.І. Ярема // Український кардіологічний журнал. – 1996. – № 2. – С. 34–37.

 • Рудик Б.І. Вплив лазеротерапії у комплексі з монікором на процеси перекисного окислення ліпідів у хворих з стабільною стенокардією напруження / Б.І. Рудик, Л.В. Шведова, Н.І. Ярема // Український кардіологічний журнал. – 1996. – № 3. – Додаток. – С. 61.

 • Рудык Б.И. Показатели липопероксидации у больных гипертонической болезнью при комплексной терапии анаприлином, коринфаром и гипотиазидом. / Б.И. Рудык, Н.И. Ярема // Терапевтический архив. – 1995. – № 8. – С. 28 – 30.

 • Рудик Б.І. Стан перекисного окислення ліпідів і антиоксидантний захист у хворих на гіпертонічну хворобу при лікуванні пропранололом і лазерним опроміненням крові / Б.І. Рудик, Н.І. Ярема // Український кардіологічний журнал. – 1995. – № 1. – С. 58 – 60.

 • Барна О.М. Гіпертонічний криз як криз ліпопероксидації / О.М. Барна, Н.І. Ярема // Український кардіологічний журнал. – 1994. – № 4. – С. 101.

 • Рудик Б.І. Стан перекисного окислення ліпідів у хворих на есенціальну гіпертензію з кризовим перебігом і різним ступенем гіпертрофії лівого шлуночка / Б.І. Рудик, О.М. Барна, Н.І. Ярема // Український кардіологічний журнал. – 1994. – № 5 –6. – С. 27–32.

 • Ланкин В.З. Изменение активности антиоксидантных ферментов у больных гипертонической болезнью / В.З. Ланкин, Г.Г. Коновалова, Н.И. Ярема // Кардиология. – 1992. – Т. 32, № 3. – С. 46 – 48.

 • Ярема Н.И. Влияние коринфара и анаприлина на состояние перекисного окисления липидов и антиоксидантной системы у больных гипертонической болезнью // Врачебное дело. – 1992. – № 6. – С. 101–103.

 • Rudyk B.I. Lipoproteins and Lipid Peroxidation in Essential Hypertension – the Effects of Hypotensive Treatment / В.І. Rudyk, N.I. Yarema // Soviet Archives of Internal Medicine. – 1991. – V. 63, № 2. – P. 154 – 157.

 • Рудык Б.И. Липопротеиды и перекисное окисление липидов при гипертонической болезни и проведении гипотензивной терапии / Б.И. Рудык, Н.И. Ярема // Терапевтический архив. – 1991. – Т. 63, № 8. – С.144-147.

 • Рудык Б.И. Применение антагонистов кальция для лечения гипертонической болезни / Б.И. Рудык, Н.И. Ярема // Фельдшер и акушерка. – 1989. – № 9. – С. 33–36.