Хоміцька Алла Іванівна

лікар – гематолог

У 2008 році закінчила Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського з відзнакою за спеціальністю "Лікувальна справа".

Кандидат медичних наук з 2016 року.

Кандидатська дисертація на тему: «Діастолічна дисфункція і кисневе забезпечення тканин та їх корекція при стабільній стенокардії напруги із супутнім цукровим діабетом 2 типу» за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів: дослідження діастолічної функції лівого шлуночка, варіабельності ритму серця, натрійуретичного пептиду, ліпідного спектра та ліпопероксидації, а також показників оксигенації артеріальної і венозної крові при ішемічній хворобі серця у хворих на стенокардію напруги із супутнім цукровим діабетом 2 типу.

Є автором і співавтором близько 40 публікацій наукових та навчально-методичного характеру з них - 20 статтей, 3 посібники, 17 праць у матеріалах з’їздів та конференцій, 2 патенти на винахід.