Наукові публікації А.І.Хоміцької

 • Pasiechko N., Naumova L., Pankiv I., Krytskyy T., Khomitska A. Clinical case of Carpenter syndrome (autoimmune-polyglandular syndrome 2) in the practice of an endocrinologist // Bangladesh Journal of Medical Science. – 2019. - № 3. – Р. 646-650.

 • Пасєчко Н.В., Радецька Л.В., Ярема Н.І., Смачило І.В., Хоміцька А.І. Комплаєнс до лікування хворих з артеріальною гіпертензією та ішемічною хворобою серця в амбулаторних умовах // Здобутки клінічної та експериментальної медицини . – 2019. - № 1. – С. 112-116.

 • Пасєчко Н.В., Хоміцька А.І., Радецька Л.В., Боб А.О. Зміни кисневого забезпечення периферійних тканин у хворих на хронічну лімфобластну лейкемію в умовах коморбідності // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2019. - № 2. – С. 96-101.

 • Самогальська О. Є., Мандзій З. П., Кміта Г. Г., Марків І. В., Тюріна В. В., Крамар Л. Т., Хоміцька А. І., Вибирана Р. Й., Скакун Л. М. Використання комбінованого гепатопротектора "Лесфаль Віт" для комплексного лікування та профілактики токсичного гепатиту в пацієнтів з лімфопроліферативними захворюваннями // Вісник наукових досліджень. - 2018. - № 4. - С. 15-19.

 • Пасєчко Н. В., Радецька Л. В., Ярема Н. І., Боб А. О., Смачило І. В., Гаврилюк М. Є., Хоміцька А. І. Деякі аспекти корекції ліпітензії – нові проблеми у сучасній кардіології // Вісник наукових досліджень. – 2018. - № 3. – С. 34-38.

 • Ярема Н. І., Пасєчко Н. В., Радецька Л. В., Савченко І. П., Наумова Л. В., Хоміцька А. І., Крицький Т. І. Особливості перебігу гіпертонічної хвороби у жінок постменопаузального періоду з порушеннями мінеральної щільності кісткової тканини та дисліпідеміями // Вісник наукових досліджень. – 2018. - № 3. – С. 56-61.

 • Пасєчко Н. В., Гаврилюк М. Є., Ярема Н. І., Боб А. О., Наумова Л. В., Савченко І. П., Смачило І. В., Радецька Л. В., Хоміцька А. І., Крицький Т. І. Досвід проведення ерадикаційної терапії Helicobacter pylori у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2018. - № 3. – С. 108-111.

 • Пасєчко Н. В., Радецька Л. В., Кузів П. П., Ярема Н. І., Боб А. О., Смачило І. В., Мандзій З. П., Хоміцька А. І., Савченко І. П., Наумова Л. В., Крицький Т. І., Гаврилюк М. Є. Деякі аспекти модифікації способу життя на основі дієтичних підходів до кардіореабілітації хворих на ішемічну хворобу серця та після операцій на серці // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2018. - № 3. – С. 112-116.

 • Хоміцька А. І., Боб А. О., Кміта Г. Г., Вибирана Р. Й., Даньків Л. В., Гаврилюк М. Є. Порушення кисневого забезпечення периферійних тканин у хворих на анемії хронічних захворювань // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2018. - № 2. – С. 144-146.

 • Боб А. О., Хоміцька А. І., Чукур О. О., Городецький В. Є. Особливості перебігу пневмоній при онкологічних захворюваннях крові // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2018. - № 1. – С. 141-143.

 • Радецька Л. В., Пасєчко Н. В., Ярема Н. І., Смачило І. В., Савченко І. П., Наумова Л. В., Гаврилюк М. Є., Боб А. О., Хоміцька А. І. Досвід організації самостійної роботи студентів IV курсу у процесі вивчення внутрішньої медицини // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2017. - № 4. – С. 95-98.

 • Ярема Н. І., Хоміцька І. П., Савченко І. П. Особливості комплексної стандартної терапії із застосуванням альфа-ліпоєвої кислоти у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця із супутнім цукровим діабетом 2 типу // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2017. - № 3. – С. 181-185.

 • Ярема Н. І., Хоміцька І. П., Савченко І. П. Особливості комплексної стандартної терапії із застосуванням альфа-ліпоєвої кислоти у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця із супутнім цукровим діабетом 2 типу // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2017. - № 3. – С. 181-185.

 • Yarema N. I., Pasyechko N. V., Khomitska A. I. Left ventricular diastolic dysfunction and oxygen supply of lower extremities in patients with stable ischemic heart disease and concomitant type 2 diabetes mellitus // International Journal of Medicine and Medical Research. - 2017. - № 2. - Р. 9-13.

 • Ярема Н. І., Хоміцька І. П., Савченко І. П. Особливості комплексної стандартної терапії із застосуванням альфа-ліпоєвої кислоти у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця із супутнім цукровим діабетом 2 типу // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2017. - № 3. – С. 181-185.

 • Ярема Н. І., Балабан А. І., Радецька Л. В., Боб А. О. Вплив комбінованої антигіпертензивної терапії із застосуванням кандесартану або лізиноприлу на діастолічну функцію лівого шлуночка у хворих на стабільну ІХС із супутнім цукровим діабетом 2 типу // Вісник наукових досліджень. - 2016. - № 1. - С. 52-54.

 • Pasechko N. V., Kulchinska V. M., Radetska L. V., Balaban A. I. Vitamin D and diabetes mellitus type 2 // International Journal of Medicine and Medical Research. - 2016. - № 2. - Р. 10-13.

 • Балабан А. І., Ярема Н. І., Коцюба О. І. Зміни діастолічної функції лівого шлуночка та кисневого забезпечення нижніх кінцівок при коморбідних станах // Вісник наукових досліджень. - 2015. - № 1. - С. 29-32.

 • Балабан А. І., Ярема Н. І., Савченко І. П. Ефективність гіпербаричної оксигенації у хворих на ішемічну хворобу серця та супутній цукровий діабет 2 типу // Ліки України плюс. - 2015. - № 2. - С. 56-58.

 • Балабан А. І. Корекція метаболічних порушень та кисневогозабезпечення нижніх кінцівок при коморбідних станах // Вісник наукових досліджень. - 2015. - № 3. - С. 50-52.

 • Ярема Н. И., Балабан А. И., Чонка И. И. Влияние гипербарической оксигенации на диастолическую функцию левого желудочка и кислородное обеспечение нижних конечностей у больных сахарным диабетом 2 типа с синдромом диабетической стопы и ишемической болезнью сердца // Medicus. - 2015. - № 2. - С. 104-107.

 • Ковальчук Л. Я., Чонка І. І., Балабан А. І. До питання ліподермопластики у хворих на ожиріння // Шпитальна хірургія. - 2012. - № 3. - С. 133-135.

 • Чонка І. І., Ільченко Ф. М., Чонка І. І. Використання пов'язок на основі суспензії для лікування гнійно-некротичних ран в амбулаторній практиці // Клінічна хірургія. - 2007. - № 11-12. - с. 69-73.

 • Чонка И. И., Шидловский В. О., Чонка А. И. Опыт лечения ран активным кислородом по принципу фотопотенионной терапии // Проблемы достижения и перспективы развития медико-биологических наук. - 2005. - № 3. - С. 106-109.