Наукові публікації А. О. Боб

 • Chukur O., Pasyechko N., Bob A., Smachylo I., Radetska L. Assoсiation between vitamin D status and metabolic disorders in premenopausal women with autoimmune hypothyroid disease // Wiadomości Lekarskie. – 2021. - № LXXIV (7). – P. 1612-1616.

 • Пасєчко Н.В., Чукур О.О., Боб А.О., Сверстюк А.С. Прогнозування ризику виникнення клімактеричного синдрому тяжкого ступеня у жінок перименопаузного віку гіпотиреозом // Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2021. №3(17)3. - С. 219-225.

 • Chukur O.O., Pasyechko N.V., Bob A.O. Clinical and hormonal characteristics of the health state of premenopausal women with hypothyroidism //Norwegian Journal of development of the International Science. - 2021.- № 55.- Р. 35-39.

 • Боб А.О., Чукур О.О., Воронюк І.О., Ференц Л.З. Оптимізація післядипломної підготовки медичних сестер з питань паліативної та хоспісної допомоги в Україні //Медсестринство.- 2021. - №1. - С.30-32.

 • Чукур О.О., Пасєчко Н.В., Боб А.О. Оцінка рівня вітаміну D і йодного статусу в жінок пременопаузального віку з автоімунним захворюванням щитоподібної залози //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2020. - №4.- С.171 -177.

 • Ярема Н.І., Радецька Л.В., Смачило А.І., Боб А.О., Коцюба О.І., Хоміцька А.І., Гаврилюк М.Є. Гендерні аспекти факторів серцево-судинного ризику та очікуваної тривалості життя //Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. - 2020. - №4(86).- С.97 -103.

 • Боб А.О., Чукур О.О., Балогланова І.В. Порівняння показників організаційної роботи приватного та комунального некомерційного консультативно-діагностичних центрів //Медседстринство.- 2020. - №3. - С.14-18.

 • Боб А. О., Чукур О.О., Єрмакова Н.О., Гуцол А.В. Особливості надання паліативної допомоги хворим на ВІЛ/СНІД в Одеському обласному центрі соціально значущих хвороб //Медседстринство.- 2020. - №2. - С.27-30.

 • N.V. Pasyechko, O.O. Chukur, T.I. Krytskyy, A.O. Bob. Iodine status of children and women of reproductive age in the Western region of Ukraine.// International Journal of Endocrinology.-2019.- P. 541-547.

 • Пасєчко Н.В., Чукур О.О., Крицький Т.І., Боб А.О. Стан йодного забезпечення дітей та жінок репродуктивного віку в західному регіоні України //Міжнародний ендокринологічний журнал - 2019. - №7 (5). - C. 40-49.

 • Пасєчко Н.В., Хоміцька А.І., Радецька Л.В., Боб А.О. Зміни кисневого забезпечення периферійних тканин у хворих на хронічну лімфобластну лейкемію в умовах коморбідності //Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2019. - № 2. – С. 96-101.

 • Пасєчко Н. В., Радецька Л. В., Ярема Н. І., Боб А. О., Смачило І. В., Хоміцька А. І. Комплаєнс до лікування хворих з артеріальною гіпертензією та ішемічною хворобою серця в амбулаторних умовах. //Здобудки клінічної та експериментальної медицини. - 2019. - № 1. - C. 112-117.

 • Kvasnitska O.S., Bob A.O., Lubyanska Z.A. Experience of pulmonary lymphangitic carcinomatosis diagnosis (Experiența privind diagnosticul de limfangită carcinomatoasă pulmonară ) // Pneumologia. - 2018.- № 3.- Р. 140-142.

 • Боб А.О., Хоміцька А.І., Чукур О.О., Радецька Л.В., Савченко І. П., Боднар Л. П. Квасніцька, О.С., Городецький В. Є. Особливості перебігу пневмоній при онкологічних захворюваннях крові //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2018.- №1. - С.141-143.

 • Хоміцька А.І., Боб А.О., Кміта Г.Г., Вибирана Р.Й., Крамар Л.Т., Гаврилюк М. Є. Порушення кисневого забезпечення периферійних тканин при анемії хронічних захворювань. //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2018. - №2.- С.144 -147.

 • Пасєчко Н. В., Радецька Л. В., Ярема Н. І., Боб А. О., Смачило І. В., Гаврилюк М. Є.,. Крицький Т. І, Мандзій З. П., Осінчук Г. І. Деякі клінічні аспекти ліпітензії. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2018. - №2. - С.246-249.

 • Боднар Л.П., Боб А.О., Боднар Р.Я., Рега Н.І, Боднар Т.В. Фактори ризику професійних захворювань медичних працівників // Вісник наукових досліджень. – 2018. - №2. – С.6-11.

 • Іванчук О.В., Боб А.О.. Потреба населення в паліативній допомозі на прикладі Бериславського госпітального округу // Медседстринство .- 2018. - №2. - С.34-36.

 • Ярема Н.І., Пасєчко Н.В., Радецька Л.В., Хоміцька А.І., Савченко І.П., Боб А.О., Смачило І.В., Гаврилюк М.Є., Наумова Л.В., Хоміцька А.І., Крицький Т.І., Коцюба О.І. Особливості перебігу гіпертонічної хвороби у жінок постменопаузального періоду з порушеннями мінеральної щільності кісткової тканини та дисліпідемією. // Вісник наукових досліджень. - 2018. - №3. - С.53-57.

 • Радецька Л.В., Ярема Н.І., Смачило І.В., Боб А.О., Хоміцька А.І., Савченко І.П., Наумова Л.В. Деякі аспекти корекції ліпітензії – нової проблеми у сучасній кардіології. // Вісник наукових досліджень. - 2018. - №3. - С.49-53.

 • Пасєчко Н.В., Радецька Л.В., Кузів П.П., Ярема Н.І., Боб А.О., Смачило І.В., Мандзій З. П., Хоміцька А.І., Савченко І.П., Наумова Л.В. Гаврилюк М. Є., Крицький Т. І. Деякі аспекти модифікації способу життя на основі дієтичних підходів при кардіореабілітації хворих на ішемічну хворобу серця та після операції на серці. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2018. - №3. – С.112-117.

 • Пасєчко Н.В., Гаврилюк М.Є., Ярема Н.І., Боб А.О.,. Наумова Л.В, Савченко І.П., Смачило І.В., Радецька Л.В., Хоміцька А.І., Крицький Т.І., Гаврилюк Н.М. Досвід проведення ерадикаційної терапії Helicobacter Pylori у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки. //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2018. - №3. – С. 107-111.

 • Pasyechko N.V., Kuleshko I. І.,. Kulchinska V. M,.Naumova L. V, Smachylo I. V., Bob A. O., Radetska L. V., Havryliuk M. Y., Sopel O. M., Mazur L.P. Ultrastructural liver changes in the experimental thyrotoxicosis // Polish Journal of Pathology. - 2017. - № 68 (2). – С. 144-147. (Scopus)

 • Yarema N.I., Pasechko N.V., Khomitska A.I., Savchenko I.P., Smachylo I.V.,Naumova L.V., Radetska L.V., Bob A.O.,Havryliuk M.Y., Bob O.O., Havryliuk N.M., Kotsyuba O.I. Peculiarities of left ventricular diastolic dysfunction and oxygen supply of the lower extremities in patients with stable ischemic heart disease and type 2 diabetes mellitus // International Jornal of internal Medicine and medical Research. -2017. - №2. - С.16-19.

 • Krynytska І.I., Marushchak M. І., Mikolenko A. М., Bob A,О., Smachylo I.V, Radetska L.V., Sopel O.М. Differential diagnosis of hepatopulmonary syndrome (HPS): Portopulmonary hypertension (PPH) and hereditary hemorrhagic telangiectasia (HHT). // Bosnian Journal of Basic Medical Sciences. - 2017. - С. 276 – 285. (Scopus)

 • Іванчук О.В., Слободенюк К.Н., Боб А.О. Вплив медсестринського догляду у подоланні депресивних станів пацієнтів хоспісу // Медсестринство. - 2017. - №4. - С.12-15.

 • Боб А.О., Томчук Т.В., Лукіна Г.О. Вплив медсестринського догляду на якість життя паліативних пацієнтів // Медсестринство. – 2017. – № 1. – С. 36–40.

 • Боб А.О., Іванчук О.В. Особливості комунікативної взаємодії медичної сестри та геріатричних хворих // Медсестринство. – 2017.– № 3. – С. 33–36.

 • Ярема Н.І., Хоміцька А.І., Савченко І.П., Боб А.О. Ефективність комплексної стандартної терапії із застосуванням альфа-ліпоєвої кислоти у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця з супутнім цукровим діабетом 2 типу // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2017. – № 3. – С. 181–185.

 • Балабан А.І., Радецька Л.В., Боб А.О., Наумова Л. В. Вплив комбінованої антигіпертензивної терапії із застосуванням кандесартану або лізиноприлу на діастолічну функцію лівого шлуночка у хворих на стабільну ІХС із супутнім цукровим діабетом 2 типу/ //Вісник наукових досліджень. - 2016. - №1. - С.18-20.

 • Пасечко Н.В., Радецька Л. В., Боб А. О., Ярема Н. І. Досвід організації самостійної роботи студентів IV курсу у процесі вивчення внутрішньої медицини // Медична освіта. – 2017. – № 4. – С. 95–98.Pasyechko N.V., Kulchinska V. M., Radetska L. V., Naumova L. V., Smachylo I. V., Bob A.O., Savchenko I. P., Yarema N. I., Havryliuk M. Y., Balaban A. I., Bob O.O., Dzhula M. A.,Krytskyi T. I. Vitamin D and diabetes mellitus type 2. // International Journal of Medicine and Medical Researchю-2016.-№2.-С. 43-46.

 • Балабан А.І., Радецька Л.В., Боб О.О., Боб А.О., Наумова Л.В. Вплив комбінованої антигіпертензивної терапії із застосуванням кандесартану або лізиноприлу на діастолічну функцію лівого шлуночка у хворих на стабільну ІХС із супутнім цукровим діабетом 2 типу // Вісник наукових досліджень. - 2016. - №1. – С.18-20. .

 • Радецька Л.В., Лаба І.О, Савченко І.П., Балабан А.І., Боб А.О. Застосування мультиспіральної комп’ютерної томографії у діагностиці коронарного кальцинозу // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2016.- №3(27). – С.135-136.

 • Боб А.О., Боб О.О., Смачило І.В., Гаврилюк М.Є., Радецька Л.В. Фармакоекономічні проблеми лікування загострень бронхіальної астми // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2016.- №3(27). – С.106-107.

 • Боб А.О., Томчук Т.В. Роль медичної сестри у подоланні відчуття самотності в пацієнтів хоспісу // Медсестринство. – 2016. -№4. – С. 47-49.

 • Радецька Л.В., Лаба І.О., Боб А.О., Савченко І.П. Застосування мультиспіральної комп’ютерної томографії у діагностиці коронарного кальцинозу // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. 2015. - № 3(27). – С.135 – 136.

 • Ярема Н.І., Наумова Л.В., Боб А О. Удосконалення практичної роботи студентів на кафедрі внутрішньої медицини№1/ // Медична освіта .-2014.-№4.-С. 67-69.

 • Смачило І.В., Гаврилюк М.Є., Боб А.О. Корекція порушень кишкової мікрофлори у хворих на хронічний панкреатит //Вісник наукових досліджень. – 2012. – № 2. – С.140-141.

 • Ярема Н.І., Пасєчко Н.В., Боб А.О. Удосконалення системи навчання студентів 4 курсу на кафедрі внутрішньої медицини №1 в умовах кредитно-модульної системи //Медична освіта. – 2012. – №3 – С. 217-219.

 • Ярема Н.І., Пасєчко Н.В., Боб А.О. Нові технології додипломної підготовки майбутніх лікарів в клініці внутрішньої медицини Тернопільської університетської лікарні //Медична освіта. – 2012. - №3. - С.220-222.

 • Швед М.І., Пасечко Н.В., Боб А.О. Шляхи оптимізації викладання лекцій з « основ внутрішньої медицини» в світлі засад Болонської декларації //Медична освіта. – 2011. – № 3. – С. 44-47.

 • Швед М.І., Боб А.О., Наумова Л.В., Смачило І.В. Перебіг та лікування вірусно-бактеріальних пневмоній у пацієнтів із супутніми серцево-судинними захворюваннями // Вісник наукових досліджень. – 2010. - № 4. – С31-33.

 • Швед М.І., Пасечко Н.В., Боб А.О. Контроль компенсації цукрового діабету за показниками глісованого гемоглобіну у хворих на цукровий діабет у Тернопільській області // Вісник наукових досліджень. – 2010. - № 4. – С.34-36.

 • Швед М.І., Пасечко Н.В., Боб А.О. Показники глікованого гемоглобіну у хворих на цукровий діабет у Тернопільській області //Медична хімія. – 2010. - № 4. – С.98-101.

 • Швед М.І., Боб А.О., Боднар Л.П. Особливості клінічного перебігу та лікування вірусно-бактеріальних пневмоній в умовах епідемії респіраторно-вірусних інфекцій та грипу //Інфекційні хвороби. - 2009. - № 4. -С.60-63.

 • Швед М.І., Пасєчко Н.В., Боб А.О. Шляхи оптимізації викладання предмету на кафедрі внутрішньої медицини // Медична освіта. – 2008. – № 2. – С. 21-24.

 • об А.О., Кіт О.М . Інтегративні аспекти освоєння виразкової хвороби шлунка при створенні навчально-методичних матеріалів //Медична освіта. – 2005. – № 3. – С. 23-24.

 • Боб А.О.Клінічний досвід застосування форматеролу у хворих на бронхіальну астму // Вісник наукових досліджень. -2009. -№4 .-С.67.

 • Швед М.І., Паламар Т.О., Наумова Л.В., Боб А.О. Корекція порушень кишкового мікробіоценозу у хворих з цукровим діабетом типу 2 // Вісник наукових досліджень. – 2009. - № 4. – С.33-34.

 • Боднар Р.Я., Боднар Л.П., Боб А.О. Відмінності імунної реактивності організму при інфаркті міокарда залежно від рівня крові сечової кислоти //Вісник наукових досліджень. – 2009. - № 4. – С.71.

 • Кіт О.М., Пастернак А.Т., Боб А.О. Прогнозування клінічного перебігу виразкової хвороби шлунка //Вісник наукових досліджень.- 2005.- №3. - С. 18-20.

 • Кіт О.М., Вардинець І.С., Ковальчук О.Л., Боб А.О. Стан секреторної та моторно-евакуаторної функції шлунка у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки і вибір методу лікування // Шпитальна хірургія. - 2000. - №1.- С 42-44.

 • Кіт О.М.., Ковальчук О.Л., Боб А.О. Стан секреторної та моторно-евакуаторної функції шлунка у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки і вибір методу лікування //Шпитальна хірургія. - 1998. - № 1. - С. 42-44.

 • Боб А.О. Моторно-евакуаторна функція шлунка у хворих виразковою хворобою дванадцятипалої кишки і вибір методу лікування //Вісник наукових досліджень - 1998. - № 1-2. - С. 80-81.

 • Кіт О.М.., Ковальчук О.Л Боб А.О. Стан секреторної функції шлунка у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки //Вісник наукових досліджень. – 1998. - № 3-4. - С. 49-50.

 • Боб А.О. Прогнозування клінічного перебігу виразкової хвороби дванадцятипалої кишки // Вісник проблем біології і медицини. - 1997. - № 8. - С. 16-20.