Крицький Тарас Ігорович

лікар – ендокринолог

У 2015 році закінчив Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського за спеціальністю "Лікувальна справа".

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів: вивчення взаємозв’язку андрогенного дефіциту, недостатності вітаміну D і структурно-функціонального стану кісткової тканини у чоловіків з патологією щитоподібної залози.

Є автором і співавтором близько 40 публікацій наукових та навчально-методичного характеру з них - 20 статтей, 1 посібник, 17 праць у матеріалах з’їздів та конференцій, 2 патенти на винахід.