Наукові публікації Т. І. Крицького

 • Fedchyshyn N.O., Shulhai A.-M.A., Krytskyi T.I. //Digitization in education: present and prospects.-Медична освіта.- 2022 .-№2 (96). -P. 5-11.

 • Naumova L., Milevska-Vovchuk L., Burak A., Krytskyy T., Pankiv I. Neurological manifestations of prolactinoma (case report) // Georgian medical news.-2021.- №5(314).- Р.116-120.

 • Pasyechko N.V, Naumova L.V, Burak A.Y, Kulchinska V.M, Krytskyy T.I. Multiple endocrine neoplasia type 1 – a case report // Pol. Med. J.-2021.-XLIX (291).-Р.391–393.

 • Пасєчко Н.В., Кульчинська В.М., Наумова Л.В., Крицький Т.І., Євстратьєва Ю.В. Субклінічний гіпотиреоз у жінок на етапі природнього планування вагітності та із використанням допоміжних репродуктивних технологій //Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія .-2020.-№4 (72).-С.70-77.

 • Yarema N, Kotsiuba O, Krytskyy T, Marushchak M , Krynytska I. Peculiarities of arterial hypertension in postmenopausal women with bone mineral density disorders and dyslipidemia. // Polish medical journal. - 2020. - XLVIII (283). - Р. 5–9.

 • Krytskyy T., Pasyechko N., Yarema N., Naumova ., Mazur L. Influence of age-related androgen deficiency on the risk factors of cardiovascular diseases in men with hypothyroidism // Georgian medical news. - 2020. - №1. - Р.105-109.

 • Крицький Т.І// Стан мінеральної щільності кісткової тканини у чоловіків, хворих на первинний гіпотиреоз// Міжнародний ендокринологічний журнал.-2019.-№4(15).-С.50-56.

 • Pasiechko N., Naumova L., Pankiv I., Krytskyy T., Khomitska A.// Clinical case of Carpenter syndrome (autoimmune-polygundularsyndrome 2) in the practice of an endocrinologist// Bangladesh Journal of Medical Science.-2019.-№5(30).-Р.646-650.

 • Krytskyy T., Pasyechko N., // Correction of androgen deficiency in men with hypothyroidism // Georgian medical news.-2019.-№1(286).- Р. 77-82.

 • N.V. Pasyechko, O.O. Chukur, T.I. Krytskyy, A.O. Bob. Iodine status of children and women of reproductive age in the Western region of Ukraine.// International Journal of Endocrinology.-2019.- P. 541-547.

 • Пасєчко Н.В., Чукур О.О., Крицький Т.І., Боб А.О. Стан йодного забезпечення дітей та жінок репродуктивного віку в західному регіоні України //Міжнародний ендокринологічний журнал - 2019. - №7 (5). - C. 40-49.

 • Pasyechko N., Naumova L., Krytskyy T., Kulchinska V.// Successful treatment of a prolactinoma (case report) // Georgian medical news.-2019.-№2(287).- Р. 26-28.

 • Pasiechko N.V., Rozhko I.V., Naumova L.V., Migenko L.M., Krytsky T.I. //Peculiarities of the course and frequency of clinical manifestations of polyglandular syndrome type ІІІА in patients living in the iodine deficient Ternopil region// International journal of endocrinology.-2019.-№2(15).- Р. 111-115.

 • Крицький Т.І., Пасєчко Н.В. Особливості гормонального і метаболічного статусу у чоловіків з первинним гіпотиреозом. //Світ Медицини та біології. - 2018.- № 66. - С.164-167.

 • Крицький Т.І. Оцінка андрогенного статусу у чоловіків з первинним гіпотиреозом.// Міжнародний ендокринологічний журнал.-2018.- №14 (3). С. 98-104.

 • Крицький Т.І . Вплив гіпотиреозу у чоловіків на андрогенну функцію //Міжнародний ендокринологічний журнал.- 2018.- №14 (8). С. 87-91.

 • Пасєчко Н.В., Крицький Т.І. Взаємозв'язок гіпотиреозу та андрогенного дефіциту у чоловіків в різні періоди зрілого віку. // Міжнародний ендокринологічний журнал.- 2018. -№14(1).-С. 35-39.

 • Пасєчко Н.В., Крицький Т.І., Л.В. Наумова. Стан еректильної функції у чоловіків із первинним гіпотиреозом // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2018.- № 1.-C.115-120.

 • Пасєчко Н.В., Радецька Л.В., Ярема Н.І., Боб А.О., Смачило І.В., Гаврилюк М. Є., Крицький Т. І., Мандзій З. П., Осінчук Г. І.. Деякі клінічні аспекти ліпітензії. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2018. - № 2. - С.246-249.

 • Пасєчко Н.В., Радецька Л.В., Кузів П.П., Ярема Н.І., Боб А.О., Смачило І.В., Мандзій З.П., Хоміцька А.І., Савченко І.П., Наумова Л.В., Крицький Т.І., Гаврилюк М.Є. Деякі аспекти модифікації способу життя на основі дієтичних підходів при кардіореабілітації хворих на іхс та після операцій на серці. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини.- 2018.- №3. - С.113-116.

 • Підручна С. Р., Степанова Г. Н., Захарчук У. М., Федонюк Л. Я., Ничик Н. А., Крицький Т. І. Зміни показників калікреїн-кінінової сиcтеми у щурів різного віку за умов політравми // Світ медицини та біології. – 2018. – № 3 (65). – C. 173–176.

 • Пасєчко Н.В., Гаврилюк М.Є., Ярема Н.І., Боб А.О., Наумова Л.В., Савченко І.П., Смачило І.В., Радецька Л.В., , Хоміцька А.І., Крицький Т.І., Гаврилюк Н.М. Досвід проведення ерадикаційної терапії helicobacter pylori у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини.- 2018.- №3. - С.107-111.

 • Ярема Н.І., Пасєчко Н.В., Радецька Л.В., Савченко І.П., Боб А.О., Смачило І.В., Гаврилюк М.Є., Наумова Л.В., Хоміцька А.І., Крицький Т.І., Коцюба О.І. Особливості перебігу гіпертонічної хвороби у жінок постменопаузального періоду з порушеннями мінеральної щільності кісткової тканини та дисліпідемією. // Вісник наукових досліджень.- 2018.- №3.- С.53-57.

 • Пасєчко Н.В., Крицький Т.І., Наумова Л.В., Джула М.А., Кульчінська В.М.Сучасні погляди на алгоритм ведення пацієнтів з цукровим діабетом та еректильною дисфункцією. // Міжнародний ендокринологічний журнал.- 2016.- №8 (80). – С. 80-87.

 • Пасєчко Н.В., Кульчінська В.М., Наумова Л. В., Голик І. В., Ремезюк О.М., Сов’як І.В., Шумська О.А., Джула М.А., Крицький Т.І. Оцінка впливу концентрації вітаміну D на ступінь компенсації цукрового діабету та рівень якості життя пацієнтів. // Проблеми ендокринної патології. - 2017.- №4. – С.58-59.

 • Пасєчко Н.В., Джула М.А.,Наумова Л.В. Вплив дезінтоксикаційної терапії на порушення водно-електролітного обміну при кетоацидотичних станах у пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу. // Вісник наукових досліджень. - 2017.- № 1. – С. 38-42.

 • Пасєчко Н.В. Джула М.А., Радецька Л.В., Наумова Л.В., Кульчінська В.М., Крицький Т.І. Вплив дезінтоксикаційної терапії на порушення водно-електролітного обміну при кетоацидотичних станах у пацієнтів із цукровим діабетом 1 типу. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія . -2017-. №2(58). – С. 38-42.

 • Pasechko N.V., Kuleshko I.I., Kulchinska V.M., Naumova L.V., Smachylo I.V., Bob A.O., Radetska L.V, Havryliuk M.E., Sopel O.M., Mazur L.P. Ultrastructural liver changes in the experimental thyrotoxicosis // Polish Journal of Pathology. - 2017. - №68 (2). - P. 144-147.

 • Пасєчко Н.В., Кульчінська В.М., Наумова Л.В. Оцінка впливу концентрації вітаміну D на ступінь компенсації цукрового діабету та рівень якості життя пацієнтів. // Проблеми ендокринної патології. - 2017- . № 4. - С.12-20.

 • Пасєчко Н.В., Радецька Л.В., Боб А.О., Ярема Н.І., Смачило І.В., Савченко І.П., Наумова Л.В., Гаврилюк М.Є., Хоміцька А.І., Крицький Т.І. Досвід організації самостійної роботи студентів IV курсу у процесі вивчення внутрішньої медицини. // Медична освіта. - 2017. №4 (76). – С. 95-97.

 • Пасєчко Н.В., Наумова Л. В., Стасюк Н. С., Джула М. А., Голик І. В., Кульчінська В. М., Крицький Т. І.. Вплив дезінтоксикаційної терапії на порушення водно-електролітного обміну при кетоацидотичних станах у пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу. // Вісник наукових досліджень. – 2017. – №1. – С. 38-42.

 • Пасєчко Н.В., Джула М.А., Радецька Л.В., Наумова Л.В., Кульчінська В.М., Крицький Т.І. Вплив дезінтоксикаційної терапії на порушення водно-електролітного обміну при кетоацидотичних станах у пацієнтів із цукровим діабетом 1 типу. // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2017. – С. 58-64.

 • Крицька Г.А. , Крицький І.О., Загричук Г.Я., Крицький Т.І. Перспективи та труднощі ефективного використання інноваційних технологій для забезпечення професійної підготовки студентів-медиків при вивченні клінічних дисциплін // Медична освіта .-2017.-№1 С. 45-49.

 • Пасєчко Н.В., Лой Г.Я, Олещук О.М. Фармакогенетичні аспекти дії метформіну у хворих на цукровий діабет 2-го типу. // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2016. – №8(80). – С. 66-72.

 • Пасєчко Н.В., Крицький Т.І., Наумова Л.В. Сучасні погляди на алгоритм ведення пацієнтів з цукровим діабетом та еректильною дисфункцією. // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2016. – №8(80). – С. 80-87.

 • Pasechko N.V, Kulchinska V.M., Radetska L.V., Naumova L.V., Smachylo I. V., Bob A. O.,Savchenko I.P., Yarema N.I., Havryliuk M.Y., Balaban A.I., Bob O.O., Dzhula M.A., Krytskyi T.I. Vitamin d and diabetes mellitus type 2. // International Journal of Medicine and Medical Research. – 2016. – № 2. – C. 84-92.

 • Пасєчко Н.В., Кульчінська В.М., Наумова Л.В., Гулько Н.Я., Джула М.А., Крицький Т.І. Вплив вітаміну D на показники компенсації цукрового діабету 2-го типу. // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2016. – №6 (78). – C. 20-23.

 • Крицький І.О.,. Крицький Т. І., Кінаш М. І. Використання сучасних технологій у діагностиці та лікуванні природженого пілоростенозу в дітей. //. ”Вісник наукових досліджень”.- 2016. -3(84) – С. 75.