Наукові публікації Л.В.Наумової:

   • Наумова У.О., Дідух В.Д., Наумова Л.В., Мілевська-Вовчук Л.С. Філософські засади античної медицини //Вісник медичних і біологічних досліджень.-2022.-№1 (11).-С.127-130.

   • Кодратишин А.Р., Фік М.С., Наумова У.О., Наумова Л.В. Показники контролю рівня глікемії: сучасний стан питання //Ендокринологія.-2022.-№1 (27).-Р. 93-98.

   • Наумова Л.В. Мілевська-Вовчук Л.С., Наумова У.О., Бойко Ю.В. Роль вітаміну Д та його значення на різних етапах становлення жіночого організму //Вісник медичних і біологічних досліджень.-2021.-№2(8).-С.107-112.

   • Пасєчко Н.В., Крицький Т.І., Кадубець С.В., Наумова У.О., Наумова Л.В. Первинний гіпотиреоз як предиктор розвитку гіпогонадизму //Міжнародний ендокринологічний журнал.-2021.-№6(17).-С.482-485.

   • Naumova L., Milevska-Vovchuk L., Burak A., Krytskyy T., Pankiv I. Neurological manifestations of prolactinoma (case report) // Georgian medical news.-2021.- №5(314).- Р.116-120.

   • Наумова Л. В., Груба С. О., Наумова У. О. Безпечні підходи до лікування пацієнтів з ожирінням у поєднанні з когнітивними розладами //Медсестринство. -2021. -№ 1.-С.44-46.

   • Pasyechko N.V, Naumova L.V, Burak A.Y, Kulchinska V.M, Krytskyy T.I. Multiple endocrine neoplasia type 1 – a case report // Pol. Med. J.-2021.-XLIX (291).-Р.391–393.

   • Данилевич Ю.О., Наумова Л.В., Мілевська-Вовчук Л.С. Роль інформаційно-комунікативних технологій в навчальному процесі //Медична освіта.-2021.-№1.-С.83-88.

   • Пасєчко Н.В., Кульчинська В.М., Наумова Л.В., Крицький Т.І., Євстратьєва Ю.В. Субклінічний гіпотиреоз у жінок на етапі природнього планування вагітності та із використанням допоміжних репродуктивних технологій //Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія .-2020.-№4 (72).-С.70-77.

   • Пасєчко Н.В., Кульчінська В.М., Наумова Л.В. Субклінічний гіпотиреоз у вагітних в йододефіцитному регіоні: лікувати чи ні? //Міжнародний ендокринологічний журнал .-2020.-№6 (16).-С. 471-476.

   • Наумова Л. В., Мазур Л. П., Кульчінська В. М. Діабетична стопа та особливості психоемоційних в когнітивних порушень у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу //Вісник медичних та біологічних досліджень.- 2020.-№2.-С. 50-53.

   • Krytskyy T., Pasyechko N., Yarema N., Naumova L., Mazur L. Influence of age-related androgen deficiency on the risk factors of cardiovascular diseases in men with hypothyroidism // Georgian medical news.-2020.- №1.- Р.105-109.

   • Дідух В.Д., Рудяк Ю.А., Багрій-Заяць О.Ф., Наумова Л.В. Методи візуалізації у медичних і біологічних дослідженнях// Вісник медичних та біологічних досліджень.-2020.-№1.-С.62-66.

   • Pasiechko N., Naumova L., Pankiv I., Krytskyy T., Khomitska A. Clinical case of Carpenter syndrome (autoimmune-polygundularsyndrome 2) in the practice of an endocrinologist// Bangladesh Journal of Medical Science.-2019. -№5(30).-Р.646-650.

   • Krynytska I., Marushchak M., Naumova L., Mazur L. The toxic impact of monosodium glutamate in rats. Jordan Medical Journal.-2019.-№53 (2).-Р.91-101.

   • Дідух В.Д., Рудяк Ю.А., Горкуненко А.Б., Кузьмак І.П., Наумова Л.В. Історія становлення та розвитку медичної фізики (теплота, електромагнетизм) (частина 3) //Медична освіта.- 2019. -№1(81).-С. 161-168.

   • Мазур Л.П., Марущак М.І., Наумова Л.В., Крицький Т.І., Данилевич Ю.О. Клінічний випадок гіперпролактинемії, поєднаної з підвищенням тиреотропного гормону //Вісник медичних і біологічних досліджень. – 2019. - № 2. – С. 87-89.

   • Pasyechko N., Naumova L., Krytskyy T., Kulchinska V. Successful treatment of a prolactinoma (case report) // Georgian medical news.-2019.-№2(287). -Р. 26-29.

   • Pasiechko N.V., Rozhko I.V., Naumova L.V., Migenko L.M., Krytsky T.I. Peculiarities of the course and frequency of clinical manifestations of polyglandular syndrome type ІІІА in patients living in the iodine deficient Ternopil region// International journal of endocrinology.-2019.-№2(15).- Р. 111-115.

   • Радецька В., Ярема Н.І., Смачило І.В., Боб А.О., Мандзій З.П., Хоміцька А.І., Савченко І.П., Наумова Л.В. Деякі аспекти корекції ліпітензії – нової проблеми у сучасній кардіології. // Вісник наукових досліджень. - 2018.- № 3. – С.49-52.

   • Пасєчко Н. В., Радецька Л. В., Кузів П. П., Ярема Н. І., Боб А. О., Смачило І. В., Мандзій З. П., Хоміцька А. І., Савченко І. П., Наумова Л. В., Крицький Т. І., Гаврилюк М. Є. Деякі аспекти модифікації способу життя на основі дієтичних підходів при кардіореабідітації хворих на ішемічну хворобу серця та після операцій на серці. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини.-2018.-№ 3.- С.112-115.

   • Пасєчко Н. В., Гаврилюк М. Є., Ярема Н. І., Боб А. О., Наумова Л. В., Савченко І. П., Смачило І. В., Радецька Л. В., Хоміцька А. І., Крицький Т. І., Гаврилюк Н. М. Досвід проведення ерадикаційної терапії helicobacter pylori у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2018. -№ 3.- С.107-111.

   • Ярема Н.І., Пасєчко Н.В., Радецька Л.В., Савченко І.П., Боб А.О., Смачило І.В., Гаврилюк М.Є., Наумова Л.В., Хоміцька А.І., Крицький Т.І., Коцюба О.І. Особливості перебігу гіпертонічної хвороби у жінок постменопаузального періоду з порушеннями мінеральної щільності кісткової тканини та дисліпідемією. // Вісник наукових досліджень.–2018.-№3. -С.53-57.

   • Дідух В.Д., Рудяк Ю.А., Багрій-Заєць О.А., Наумова Л.В., Горкуненко А.Б. До сторіччя від дня смерті І. Пулюя // Медична освіта. - 2018.- №1.- С.136-139.

   • Ярема Н. І., Савченко І. П., Наумова Л. В., Коцюба О. І., Вівчар Н. М., Головач Н. А., Орищин Л.Ю., Зубанюк В. М. Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у хворих похилого віку в умовах коморбідності з ожирінням. //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2018. - № 2.-С. 222 - 226.

   • Дідух В.Д., Рудяк Ю.А., Горкуненко А.Б., Наумова Л.В. Історія ставлення та розвитку медичної фізики. (Гемодинаміки, звукових та ультразвукових методів дослідження) (Частина 2). //Медична освіта. Науково-практичний журнал.-ТДМУ: Вид-во Укрмедкнига.-2018. -№3 (79). -С. 138-144.

   • ·Pasyechko N. V., Kuleshko I. I., Kulchinska V. M., Naumova L. V., Smachylo I. V., Bob A O., Radetska L. V., Havryliuk M.E., Sopel O. M., Mazur L.P. Ultrastructural liver changes in the experimental thyrotoxicosis // Polish Journal of Pathology. - 2017. - №68 (2). – C. 144-147.

   • Ярема Н. І., Хоміцька А. І., Савченко І. П., Радецька Л. В., Наумова Л. В., Коцюба О. І. Ефективність комплексної стандартної терапії із застосуванням Альфа-ліпоєвої кислоти у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця Із супутнім цукровим діабетом 2 типу. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини.-2017.-№ 3.-C. 181-184.

   • Yarema N.I., Pasechko N.V., Khomitska A.I., Savchenko I.P., Smachylo I.V., Naumova L.V., Radetska L.V., Bob A.O., Havryliuk M.Y., Bob O.O., Havryliuk N.M., Kotsyuba O.I. Peculiarities of left ventricular diastolic dysfunction and oxygen supply of the lower extremities in patients with stable ischemic heart disease and type 2 diabetes mellitus International Jornal of internal Medicine and medical Research.-2017.-№2.- P. 10-17.

   • Пасєчко Н. В., Наумова Л. В., Стасюк Н. С., Джула М. А., Голик І. В., Кульчінська В. М., Крицький Т. І. Вплив дезінтоксикаційної терапії на порушення водно-електролітного обміну при кетоацидотичних станах у пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу. //Вісник наукових досліджень”. -2017.-№1.-С. 38-42.

   • Пасєчко Н. В., Джула М. А., Радецька Л. В., Наумова Л. В., Кульчінська В.М., Крицький Т. І. Вплив дезінтоксикаційної терапії на порушення водно-електролітного обміну при кетоацидотичних станах у пацієнтів із цукровим діабетом 1 типу. //Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. -2017.-№2.-C. 32-44.

   • Пасєчко Н. В., Кульчінська В. М., Наумова Л. В., Голик І. В., Ремезюк О.М., Сов’як І. В., Шумська О. А., Джула М. А., Крицький Т.І. .Оцінка впливу концентрації вітаміну D на ступінь компенсації цукрового діабету та рівень якості життя пацієнтів //Проблеми ендокринної патології . – 2017. - №4. - C. 12-20.

   • Пасечко Н.В. ,Радецька, А. О. Боб, Н. І. Ярема, І. В. Смачило, І. П. Савченко, Л. В. Наумова, М. Є. Гаврилюк.А. І. Хоміцька Т.І. Крицький Досвід організації самостійної роботи студентів IV курсу у процесі вивчення внутрішньої медицини //Медична освіта.- 2017.- №4.-C.99-101.

   • Дідух В.Д. , Рудяк Ю.А., Горкуненко А.Б., Кузьмак І.П., Наумова Л.В Історія становлення та розвитку медичної фізики //Медична освіта.- 2017.-№4.-С112-118.

   • Pasechko N.V. Khomitska A.I.Savchenko I.PSmachylo I.V.Naumova L.V.Radetska L.VBob A.O. Havryliuk M.Y.BobO.O.Havryliuk N.M.Kotsyuba O.I. Peculiarities of left ventricular diastolic dysfunction and oxygen supply of the lower extremities in patients with stable ischemic heart diseaseand type 2 diabetes mellitus // International Journal of internal Medicine and medical Research. -2017.- № 2.- С.76-79.

   • Пасєчко Н.В., Радецька Л.В., Боб А.О., Ярема Н.І., Смачило І.В., Савченко І.П., Наумова Л.В., Гаврилюк М.Є., Хоміцька А.І., Крицький Т.І. Досвід організації самостійної роботи студентів IV курсу у процесі вивчення внутрішньої медицини //Медична освіта.- 2017.- №4. - C.99-101.

   • Пасєчко Н.В. Наумова Л.В., Кульчінська В.М., Гулько Н.Я., Джула М.А., Крицький Т.І. Вплив вітаміну D на показники компенсації цукрового діабету 2-го типу //Міжнародний ендокринологічний журнал .-2016.- №6(78).- С .30-36.

   • Балабан А. І., Л. В. Радецька, О. О. Боб, А. О. Боб, Л. В. Наумова Вплив комбінованої антигіпертензивної терапії із застосуванням кандесартану або лізиноприлу на діастолічну функцію лівого шлуночка у хворих на стабільну ІХС із супутнім цукровим діабетом 2 типу //Вісник наукових досліджень.- 2016.- №1.- C.18-20.

   • Пасєчко Н.В.,Наумова Л.В., Крицький Т.І., Джула М.А., Кульчінська В.М. Сучасні погляди на алгоритм ведення пацієнтів з цукровим діабетом та еректильною дисфункцією. //Міжнародний ендокринологічний журнал.- 2016.- №8(80).- С. 80-87.

   • Pasechko N.V, Kulchinska V.M., Radetska L.V., Naumova L.V., Smachylo I. V., Bob A. O., Savchenko I.P., Yarema N.I., Havryliuk M.Y., Balaban A.I., Bob O.O., Dzhula M.A., Krytskyi T.I. Vitamin D and diabetes mellitus type 2 // International Journal of Medicine and Medical Research. – 2016. – № 2. – P. 84-92.

   • Pasyechko N.V., Kulchinska V.M., Radetska L.V., Naumova L.V., Smachylo I.V., Bob A. O., Savchenko I.P., Yarema N.I., Havryliuk M.Y., Balaban A.I., Bob O.O., Dzhula M.A., Krytskyi T.I. Vitamin D and diabetes mellitus type 2 // The Journal is indexed by Google Scholar, Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory, Journa lTOCs, ROAD, DOAJ, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), OAJI ICV Index Copernicus. – 2015. – P.- 73-81.

   • Пасєчко Н.В., Гнат С.В., Свистун І.І., Наумова Л.В. Вплив субклінічного гіпотиреозу на репродуктивну функцію жінки та ефективність його корекції // Міжнародний ендокринологічний журналю. -2015.- №1(65).- С.98-101.

   • Пасєчко Н.В., Наумова Л.В., Кульчинська В.М., Джула М.А. Особливості антитиреоїдної терапії хворих на дифузний токсичний зоб. Досвід використання карбімазолу // Міжнародний ендокринологічний журнал.-2015.-№3(67).-С.117-121.

   • Ефективність використання Сіофору у хворих з ожирінням та гіперінсулінізмом на стадії предіабету/Н. В. Пасєчко Л. В. Наумова, Н. В. Скрипник // Міжнародний ендокринологічний журнал. -Донецк: Мир.-2012.-№2.-С.83-86.

   • ·Ярема Н.І., Пасєчко Н.В., Василюк В.М. Нові технології до дипломної підготовки майбутніх лікарів в клініці внутрішньої медицини тернопільської університетської лікарні //Науково-практичний журнал «Медична освіта» Тернопіль. №3 (додаток).-2012 р. – С. 220-222.

   • Пасєчко Н.В., Ярема Н.І., Наумова Л.В. Динаміка гліколізованого гемоглобіну в пацієнтів із цукровим діабетом у Тернопільській області // Вісник наукових досліджень. -2012. - №2. – С. 119.

   • ·Швед М.І., Пасєчко Н.В.. Наумова Л.В., Бойко Ю.В., Сов’як І.В.Досвід застосування інсулінів фірми ,,ЗАТ” ІНДАР у Тернопільській області //Вісник наукових досліджень.-2011.-№2.-С.29-30.

   • Пасєчко Н.В., Наумова Л.В., Мартинюк Л.П.Стан компенсації цукрового діабету у хворих у Тернопільській області //Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.-2011.-№2 (35).-С.51-53.

   • Ярема Н.І, Пасєчко Н.В., Наумов В.О., Наумова Л.В., Дідух З.Б. Взаємозв»язок між комп»ютерною адикцією та підвищеною масою тіла у ранньому підлітковому віці // Вісник наукових досліджень.-2011.-№4 (65).- С. 149-151.

   • Швед М. І., Пасєчко Н. В., Мартинюк Л. П., Мазур Л. П., Боднар Л. П., Смачило І. В., Боб А. О., Наумова Л. В., Радецька Л. В., Лихацька Т. В., Сидоренко О. Л. Шляхи оптимізації викладання лекцій з “основ внутрішньої медицини” в світлі засад болонської декларації //Медична освіта .-2011.-№2.-C. 44-47.

   • Пасєчко Н.В., Мазур Л.П., Наумова Л.В.(всього 8 авторів) Клінічний випадок первинної хронічної надниркової недостатності //Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Тернопіль-2010.-№5.-С. 35-37.

   • Швед М.І., Пасєчко Н.В., Наумова Л.В. БобА.О., Зарудна О.І., Голик І.В.Показники глікованого гемоглобіну у хворих на цукровий діабет у Тернопільській області // Медична хімія.-2010.-№4 (45).Том 12.-С.98-101.

   • Швед М.І., Боб А.О. , Наумова Л.В. Смачило І.В., Прокопович О.І. Перебіг та лікування вірусно-бактеріальних пневмоній у пацієнтів із супутніми серцево-судинними захворюваннями //Вісник наукових досліджень.- 2010.-№4.С.31-33.

   • Швед М.І., Пасечко Н.В.Наумова Л.В.(всього 5 авторів)Контроль компенсації цукрового діабету за показниками глікованого гемоглобіну у хворих на цукровий діабет у Тернопільській області //Вісник Наукових досліджень.- 2010.-№4.-34-36.

   • ПасєчкоН.В., Нумова Л.В., СмачилоІ.В. (всього 9 авторів)Патологія щитоподібної залози та вагітність //Вісник наукових досліджень.- 2009.-№4.-С.54-56.

   • Швед М.І., СмачилоІ.В., Наумова Л.В. ЛихацькаТ.В Динаміка клініко-біохімічних показників мінеральної щільності кісткової тканини та їх корекція у хворих на хронічний гастродуоденіт та виразкову хворобу в поеднанні з реактивним гепатитом //Вісник наукових досліджень.- 2009.-№4.-С. 49-51.

   • Пасєчко Н.В., Наумова Л.В., Свистун І.І.Деякі аспекти лікування хворих на ожиріння //Сімейна медицина.-2009.-№4.-С.118-120

   • Швед М.І., Паламар Т.О., Наумова Л.В.(всього 7 авторів) Корекція порушень кишкового мікробіоцинозу у хворих на цукровий діабет 2 типу //Вісник наукових досліджень.-2009.-№4.-С.33-35.

   • Мазур Л.П., Мазур О.П., Наумова Л.В. Мартинюк Л.П.(всього 8 авторів) Корекція морфофункціонального стану печінки у хворих на цукровий діабет 2 типу та гепатоз //Вісник наукових досліджень.-2009.-№4.-С.64-65.

   • Швед М.І. Пасєчко Н.В.Наумова Л.В. (всього 6 авторів)Ефективність застосування селективних β1-адренорецепторів у комплексному лікуванні хворих на дифузний токсичний зоб з супутньою легеневою патологією. //Вісник наукових досліджень.-2007.-№1.-С.76-78.

   • Швед М.І., Пасєчко Н.В., Боднар Л.П., Мартинюк Л.П., Боб А.О.Шляхи оптимізації викладання предмету на кафедрі внутрішньої медицини //Медична освіта. – 2008. – № 3. – С 13-14.

   • Швед М.І., Пасєчко Н.В., Літовкіна З.І. Наумова Л.В. Ефективність впливу тіазолідиндіонів на вуглеводний та ліпідний обмін у хворих на цукровий діабет 2 типу //Ендокринологія.-2006.-Том 12, додаток 2.-С.319.

   • Пасєчко Н.В.,Наумова Л.В., Мартинюк Л.П Ефективність застосування генно-інженерних інсулінів ЗАТ,,ІНДАР”у Тернопільській області //Вісник наукових досліджень. – 2006. - № 4 (45).– С.70 – 73.

   • КовальчукМ.Т., Бойко Ю.В., Наумова Л.В. Комбінований підхід до лікування хворих на вугрову хворобу //Український журнал дерматології, венерології та косметології.-2005.-№3.-С.158.

   • Кузів П.П., Сливка Ю.І., Ярема Н.З., Наумова Л.В., Радецька Л.В., Тюріна В.М. Динаміка синдрому ендогеннї інтоксикації в процесі розвантажувально-дієтичної терапії //Медична хімія. – 2000. – №2. – С. 53 –55.

   • Наумова Л.В. Вплив харчової депривації на моторику жовчного міхура у хворих на хронічний безкам’яний холецистит //Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия.-1999.-№2.-С.19-21.

   • Наумова Л.В. Критерії оцінки ефективності розвантажувально-дієтичної терапії у хворих на хронічний калькульозний холецистит// Вісник наукових досліджень.-1999.-№2.-С.77-79.

   • Наумова Л.В. Вплив розвантажувально-дієтичної терапії на моторно-евакуаторну функцію жовчного міхура, біохімічні та імунологічні показники жовчі у хворих на хронічний безкам’яний холецистит //Буковинський медичний вісник.-1999.-Т.3.-№2.-С.78-84.

   • Наумова Л.В. плив розвантажувально-дієтичної терапії на бактеріологічні, біохімічні та імунологічні показники жовчі у хворих на хронічний безкам’яний холецистит //Інфекційні хвороби.-1999.-№2.-С.47-50.

   • Кузів П.П Наумова Л.В. Порівняльна характеристика моторно-евакуаторної функції жовчного міхура у хворих на хронічний безкам’яний холецистит в умовах розвантажувально-дієтичної терапії та загальноприйнятого лікування //,,Гастроентерологія”.-Міжвідомчий збірник.-1999. -С.175-178.

   • Наумова Л.В. Вплив розвантажувально-дієтичної терапії на імунну реактивність та стан ендогенної інтоксикації у хворих на хронічний безкам’яний холецистит //Практична медицина.-1998.-№5-6.-С.83-85.

   • Наумова Л.В. Вплив лікувального посту на рухово-евакуаторну функцію жовчовидільної системи у хворих на хронічний некалькульозний холецистит //Вестник проблем биологии и медицины.-1997.-№8.-С.41-43.