Наукові публікації Н. В. Пасєчко

  • Пасєчко Н.В., Кульчінська В.М. Тривога та депресія у жінок репродуктивного віку з ураженнями щитоподібної залози // Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2022.- Vol.18(3).- С. 157-162.

  • Пасєчко Н.В., Кульчінська В.М., Кадубець С.В. Застосування міо-інозитолу у жінок репродуктивного віку із субклінічним гіпотиреозом та ожирінням на тлі дефіциту вітаміну D // Міжнародний ендокринологічний журнал. -2021.-№17 (5).-С. 443-447.

  • Пасєчко Н.В, Чукур О.О. Чинники ризику та прогнозування метаболічного синдрому в жінок перименопаузального віку, хворих на гіпотиреоз //Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. - 2021.-№4 (76).-С. 44-50.

  • Пасєчко Н.В., Крицький Т.І., Кадубець С.В., Наумова У.В., Наумова Л.В. Первинний гіпотиреоз, як предиктор розвитку гіпогонадизму//Міжнародний ендокринологічний журнал. -2021.- № 6(17). -С. 482-485.

  • Pasyechko N.V., Naumova L.V., BurakA.Y. , Kulchinska V.M., Krytskyy T.I. Multiple endocrine neoplasia type 1 – a case report // Pol Merkur Lekarski.- 2021.- XLIX (291).- Р. 391–393.

  • Chukur O., Pasyechko N., Bob A., Smachylo I., Radetska L. Assoсiation between vitamin D status and metabolic disorders in premenopausal women with autoimmune hypothyroid disease // Wiadomości Lekarskie. – 2021. - № LXXIV (7). – P. 1612-1616.

  • Пасєчко Н.В., Чукур О.О., Боб А.О., Сверстюк А.С. Прогнозування ризику виникнення клімактеричного синдрому тяжкого ступеня у жінок перименопаузного віку гіпотиреозом // Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2021. №3(17)3. - С. 219-225.

  • Н.В., Кульчінська В.М., Наумова Л.В. Субклінічний гіпотиреоз у вагітних в йододефіцитному регіоні: лікувати чи ні? //Міжнародний ендокринологічний журнал .-2020.-№6 (16).-С. 41-48.

  • Krytskyy T., Pasyechko N., Yarema N., Naumova ., Mazur L. Influence of age-related androgen deficiency on the risk factors of cardiovascular diseases in men with hypothyroidism // Georgian medical news. - 2020. - №1. - Р. 105-109.

  • Пасєчко Н.В., Чукур О.О. Стан йодного забезпечення вагітних жінок у Тернопільській області.//Жіноче здоров'я:імплементація сучасних протоколів в клінічну практику. - 2020.-№3.- С. 73-74.

  • Пасєчко Н.В., Євстратьєва Ю.В. Особливості взаємозв'язків між вмістом тиреотропного гормону і деякими маркерами серцево-судинного ризику при субклінічному гіпотиреозі // Міжнародний ендокринологічний журнал.- 2019.- №8 (15). - С.61-67.

  • N.V. Pasyechko, O.O. Chukur, T.I. Krytskyy, A.O. Bob. Iodine status of children and women of reproductive age in the Western region of Ukraine.// International Journal of Endocrinology.-2019.-№3.-P. 541-547.

  • Пасєчко Н.В., Чукур О.О., Крицький Т.І., Боб А.О. Стан йодного забезпечення дітей та жінок репродуктивного віку в західному регіоні України //Міжнародний ендокринологічний журнал - 2019. - №7 (5). - C. 40-49.

  • Krytskyy T.I, Pasyechko N.V. Correction of androgen deficiency in men with hypothyroidism. // Georgian Medical News. - 2019. - № 1 (286).- Р.77-83.

  • Пасєчко Н.В., Рожко І.В., Наумова Л.В., Мігенько Л.М., Крицький Т.І. Особливості перебігу та частота клінічних проявів полігландулярного синдрому ІІІА типу у хворих, які проживають у йододефіцитному Тернопільському регіоні // Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2019. - №2, (15). - C. 51-56.

  • Pasiechko N., Naumova L., Pankiv I., Krytskyy T., Khomitska A. Clinical case of Carpenter syndrome (autoimmune-polyglandular syndrome 2) in the practice of an endocrinologist // Bangladesh Journal of Medical Science. – 2019. - № 3. – Р. 646-650.

  • Пасєчко Н.В., Хоміцька А.І., Радецька Л.В., Боб А.О. Зміни кисневого забезпечення периферійних тканин у хворих на хронічну лімфобластну лейкемію в умовах коморбідності //Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2019. - № 2. – С. 96-101.

  • Pasyechko N., Naumova L., Krytskyy T., Kulchinska V. Successful treatment of a prolactinoma (case report) // Georgian medical news.-2019.-№2,(287).-Р. 26-29

  • Пасєчко Н.В., Крицький Т.І. Взаємозв'язок гіпотиреозу та андрогенного дефіциту у чоловіків в різні періоди зрілого віку // Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2018. -№14,(1). - С. 35-39.

  • Пасєчко Н.В., Крицький Т.І., Л.В. Наумова. Стан еректильної функції у чоловіків із первинним гіпотиреозом // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2018.- № 1.- C.115-120.

  • Пасєчко Н.В., Радецька Л.В., Ярема Н.І., Боб А.О., Смачило І.В., Гаврилюк М. Є., Крицький Т. І., Мандзій З. П., Осінчук Г. І.. Деякі клінічні аспекти ліпітензії // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2018. - № 2. - С.246-249.

  • Пасєчко Н.В., Радецька Л.В., Кузів П.П., Ярема Н.І., Боб А.О., Смачило І.В., Мандзій З.П., Хоміцька А.І., Савченко І.П., Наумова Л.В., Крицький Т.І., Гаврилюк М.Є. Деякі аспекти модифікації способу життя на основі дієтичних підходів при кардіореабілітації хворих на іхс та після операцій на серці //Здобутки клінічної і експериментальної медицини.- 2018.- №3. - С.113-116.

  • Пасєчко Н.В., Гаврилюк М.Є., Ярема Н.І., Боб А.О., Наумова Л.В., Савченко І.П., Смачило І.В., Радецька Л.В., , Хоміцька А.І., Крицький Т.І., Гаврилюк Н.М. Досвід проведення ерадикаційної терапії helicobacter pylori у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки // Здобутки клінічної і експериментальної медицини.- 2018.- №3. - С.107-111.

  • Крицький Т.І., Пасєчко Н.В. Особливості гормонального і метаболічного статусу у чоловіків з первинним гіпотиреозом // Світ Медицини та біології. - 2018.- № 66. - С.164-167.

  • Ярема Н.І., Пасєчко Н.В., Радецька Л.В., Савченко І.П., Боб А.О., Смачило І.В., Гаврилюк М.Є., Наумова Л.В., Хоміцька А.І., Крицький Т.І., Коцюба О.І. Особливості перебігу гіпертонічної хвороби у жінок постменопаузального періоду з порушеннями мінеральної щільності кісткової тканини та дисліпідемією // Вісник наукових досліджень.- 2018.- №3.- С.53-57.

  • Пасєчко Н.В., Крицький Т.І., Наумова Л.В., Джула М.А., Кульчінська В.М.Сучасні погляди на алгоритм ведення пацієнтів з цукровим діабетом та еректильною дисфункцією // Міжнародний ендокринологічний журнал.- 2016.- №8, (80). – С. 80-87.

  • Пасєчко Н.В., Кульчінська В.М., Наумова Л. В., Голик І. В., Ремезюк О.М., Сов’як І.В., Шумська О.А., Джула М.А., Крицький Т.І. Оцінка впливу концентрації вітаміну D на ступінь компенсації цукрового діабету та рівень якості життя пацієнтів // Проблеми ендокринної патології. - 2017.- №4. – С.58-59.

  • Пасєчко Н.В., Джула М.А.,Наумова Л.В. Вплив дезінтоксикаційної терапії на порушення водно-електролітного обміну при кетоацидотичних станах у пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу // Вісник наукових досліджень. - 2017.- № 1. – С. 38-42.

  • Пасєчко Н.В. Джула М.А., Радецька Л.В., Наумова Л.В., Кульчінська В.М., Крицький Т.І. Вплив дезінтоксикаційної терапії на порушення водно-електролітного обміну при кетоацидотичних станах у пацієнтів із цукровим діабетом 1 типу // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія . -2017-. №2(58). – С. 38-42.

  • Pasechko N.V., Kuleshko I.I., Kulchinska V.M., Naumova L.V., Smachylo I.V., Bob A.O., Radetska L.V, Havryliuk M.E., Sopel O.M., Mazur L.P. Ultrastructural liver changes in the experimental thyrotoxicosis // Polish Journal of Pathology. - 2017. - №68, (2). - P. 144-147.

  • Пасєчко Н.В., Кульчінська В.М., Наумова Л.В. Оцінка впливу концентрації вітаміну D на ступінь компенсації цукрового діабету та рівень якості життя пацієнтів // Проблеми ендокринної патології. - 2017- . № 4. - С.12-20.

  • Пасєчко Н.В., Радецька Л.В., Боб А.О., Ярема Н.І., Смачило І.В., Савченко І.П., Наумова Л.В., Гаврилюк М.Є., Хоміцька А.І., Крицький Т.І. Досвід організації самостійної роботи студентів IV курсу у процесі вивчення внутрішньої медицини // Медична освіта - 2017. - №4, (76). – С. 95-97.

  • Pasechko N.V., Yarema N.I., Khomitska A.I., Savchenko I.P., Smachylo I.V., Naumova L.V., Radetska L.V., Bob O.A., Havryliuk M.Y., Bob O.O., Havryliuk N.M., Kotsyuba O.I. Peculiarities of left ventricular diastolic dysfunction and oxygen supply of the lower extremities in patients with stable ischemic heart disease and type 2 diabetes mellitus // International Jornal of internal Medicine and medical Research. – 2017. – № 2. – Р. 26-30.

  • Пасєчко Н.В., Наумова Л. В., Стасюк Н. С., Джула М. А., Голик І. В., Кульчінська В. М., Крицький Т. І. Вплив дезінтоксикаційної терапії на порушення водно-електролітного обміну при кетоацидотичних станах у пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу // Вісник наукових досліджень. – 2017. – №1. – С. 38-42.

  • Пасєчко Н.В., Джула М.А., Радецька Л.В., Наумова Л.В., Кульчінська В.М., Крицький Т.І. Вплив дезінтоксикаційної терапії на порушення водно-електролітного обміну при кетоацидотичних станах у пацієнтів із цукровим діабетом 1 типу // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2017. – С. 58-64.

  • Пасєчко Н.В., Лой Г.Я, Олещук О.М. Фармакогенетичні аспекти дії метформіну у хворих на цукровий діабет 2-го типу // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2016. – №8,(80). – С. 66-72.

  • Пасєчко Н.В., Крицький Т.І., Наумова Л.В. Сучасні погляди на алгоритм ведення пацієнтів з цукровим діабетом та еректильною дисфункцією // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2016. – №8,(80). – С. 80-87.

  • Pasechko N.V, Kulchinska V.M., Radetska L.V., Naumova L.V., Smachylo I. V., Bob A. O., Savchenko I.P., Yarema N.I., Havryliuk M.Y., Balaban A.I., Bob O.O., Dzhula M.A., Krytskyi T.I. Vitamin d and diabetes mellitus type 2 // International Journal of Medicine and Medical Research. – 2016. – № 2. – P. 84-92.

  • Пасєчко Н.В., Кульчінська В.М., Наумова Л.В., Гулько Н.Я., Джула М.А., Крицький Т.І. Вплив вітаміну D на показники компенсації цукрового діабету 2-го типу // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2016. – №6, (78). – C. 20-23.

  • Пасєчко Н.В., Лой Г.Я., Мазур Л.П., Савченко І.П. Ефективність використання інгібіторів І-глюкозидази у хворих на цукровий діабет 2-го типу та ожиріння // Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2015. - №2,(66). - С. 75-81.

  • Пасєчко Н.В., Гнат С.В., Пасєчко Н.В., Свистун І.І., Наумова Л.В. Вплив субклінічного гіпотиреозу на репродуктивну функцію жінки та ефективність його корекції // Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2015. - №1,(65). - C. 98-102.

  • Пасєчко Н.В., Наумова Л.В., Кульчінська В.М., Джула М.А. Особливості антитиреоїдної терапії хворих на дифузний токсичний зоб. Досвід використання карбімазолу // Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2015. - №3,(67). - C. 112-117.

  • Pasyechko N.V., Kulchinska V.M., Radetska L.V., Naumova L.V., Smachylo I.V., Bob A. O., Savchenko I.P., Yarema N.I., Havryliuk M.Y., Balaban A.I., Bob O.O., Dzhula M.A., Krytskyi T.I. Vitamin d and diabetes mellitus type 2. // The Journal is indexed by Google Scholar, Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory, Journa lTOCs, ROAD, DOAJ, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), OAJI ICV Index Copernicus. – 2015. – P. 73-81.

  • Пасєчко Н.В., Юрчик О.В. Правова діяльність лікаря на етапі надання первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2014. - № 3. - C. 108-113.

  • Пасєчко Н.В., Гнат С.В. Порушення репродуктивної функції жінки на фоні дисфункції щитоподібної залози. Огляд проблеми // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2014. -№ 4. – C. 97-102.

  • Пасєчко Н.В., Лой Г.Я., Свистун І.І. Вплив препарату Гуарем на масу тіла та основні показники вуглеводневого та ліпідного обмінів // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2014. - № 5,(61). - C. 31-36.

  • Пасєчко Н.В., Петрик Г.В. Порівняльна ефективність різних груп препаратів у лікуванні морфо-функціональних змін щитоподібної залози жінок репродуктивного віку в йододефіцитному регіоні // «Медсестринство». – 2014. – №2. – C. 24-26.

  • Пасєчко Н.В., Петрик Г.В. Профілактика йододефіцитних захворювань в Тернопільському регіоні. // Медсестринство. - 2013. - №4. - C. 11-13.

  • Пасєчко Н.В., Кіхтяк О.П., Скрипник Н.В. Зміни показників вуглеводневого і ліпідного обміну у хворих із синдромом гіпотиреозу // Вісник наукових досліджень. – 2012. – №2. – C. 27-29.

  • Пасєчко Н.В., Свистун І.І. Йод і функціональна здатність щитоподібної залози у хворих на дифузний токсичний зоб // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2012. – №2, (39). – C. 50-53.

  • Пасєчко Н.В., Ярема Н.І., Боб А.О., Наумова Л.В. Удосконалення системи навчання студентів 4 курсу на кафедрі внутрішньої медицини №1 в умовах кредито-модульної системи та ін. // Медична освіта. – 2012. – C. 217-219.

  • Пасєчко Н.В., Скрипник Н.В., Дудій П.Ф. До проблеми духовного виховання студентів медичних вузів // Медична освіта. – 2012. – №2. – C. 94-97.

  • Пасєчко Н.В., Скрипник Н.В. Гуманітарний аспект підготовки лікарів у вищих медичних закладах освіти // Медична освіта. – 2012. – №1. – C. 65-67.

  • Пасєчко Н.В., Наумова Л.В., Скрипник Н.В., Свистун І.І., Голик І.В. Ефективність використання Сіофору у хворих з ожирінням та гіперінсулінізмом на стадії переддіабету // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2012. – № 2. – C. 83-86.

  • Пасєчко Н.В., Ярема Н.І., Василюк В.М. Нові технології додипломної підготовки майбутніх лікарів в клініці внутрішньої медицини Тернопільської університетської лікарні // Медична освіта. – 2012. - №3 (додаток). - C. 220-222.

  • Пасєчко Н.В., Наумова Л. В., Мартинюк Л. П. Стан компенсації цукрового діабету у хворих у Тернопільській області // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2011. - №2. - C. 51- 53.

  • Пасєчко Н.В., Паньків В.І., Вацик Л.М. Клінічне значення наявності мікроальбумінурії у хворих на артеріальну гіпертензію і цукровий діабет // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2011. - №4. - C. 59-62.

  • Пасєчко Н.В., Ярема Н.І., Наумов В.О., Наумова Л.В., Дідух З.Б. Взаємозв’язок між комп’ютерною аддикцією та підвищеною масою тіла у ранньому підлітковому віці // Вісник наукових досліджень. – 2011. - № 4. - C. 149-151.

  • Пасєчко Н.В., Швед М.І., Мазур Л.П. Шляхи оптимізації викладання лекцій з «Основ внутрішньої медицини» в світлі засад Болонської декларації // Медична освіта. – 2011. - №4. – C. 44-46.

  • Пасєчкo Н.В., Свистун І.І., Волков К.С. Ультраструктурні зміни печінки при експериментальному тиреотоксикозі // Вісник морфології. – 2011. - №2. - C. 278-281.

  • Пасєчко Н.В., Балабан А.І. Роль і місце комбінованої терапії в лікуванні цукрового діабету 2 типу // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія . – 2009. - №3. - C. 27-31.

  • Пасєчко Н.В., Наумова Л.В., Геряк С.М., Сидоренко О.Л. Патологія щитовидної залози і вагітність // Вісник наукових досліджень. – 2009. - №4 - C. 54-56.

  • Пасєчко Н.В., Свистун І.І. Ефективність використання цукрознижуючого препарату Олтар у хворих на цукровий діабет 2 типу // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2009. - №5,(23). – C. 53-56.

  • Пасєчко Н.В, Наумова Л. В., Свистун І. І. Деякі аспекти лікування хворих на ожиріння // Сімейна медицина. — 2009 — № 4. — C. 118-120.

  • Пасєчко Н.В., Паньків В.І. Частота і клінічне значення мікроальбумінурії в різних популяціях // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2008. - №6, (18). - C. 77-85.

  • Пасєчко Н.В., Паньків В.I. Епідеміологічні аспекти мікроальбумінурії у хворих на цукровий діабет 2-го типу та артеріальну гіпертензію // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2008. - №1, (22). - C. 51-57.

  • Пасєчко Н.В., Швед Л.В., Свистун І.І. Комплексна оцінка показників імунного статусу, прооксидантної та антиоксидантної систем у хворих на дифузний токсичний зоб за умов йододефіциту // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.- 2008. - №2, (23). –– C. 14-17.

  • Пасєчко Н.В., Паньків В.І. Ефективність впливу антагоністів рецепторів ангіотензину ІІ у хворих на цукровий діабет 2 типу з початковими стадіями нефропатії // Український науково-медичний молодіжний журнал. - 2007. - №3. - C. 94-95.

  • Пасєчко Н.В., Сидоренко О.Л., Швед А.М. , Гевко О.В. Ренопротекторний ефект антагоніста ангіотензинових рецепторів кондесару в лікуванні пацієнтів з нефропатією, що розвинулась на фоні цукрового діабету 2 типу // Вісник наукових досліджень. – 2007. - №1. – C. 47-49.

  • Пасєчко Н.В., Мартинюк Л.П., Швед М.І., Гарач І.Г. Особливості порушень гемодинаміки, перекисного окислення ліпідів та імунного статусу у хворих на дифузний токсичний зоб у похилому віці // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2006. - №1,(3). - C. 12-14.

  • Пасєчко Н.В., Мартинюк Л.П., Швед М.І., Гарач І.Г. Корекція порушень кальцієвого обміну та мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на гіпотиреоз, які проживають в йододефіцитному регіоні // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2006. - №2, (4). - С. 65-75.

  • Пасєчко Н.В., Наумова Л.В., Мартинюк Л.П. , Мазур Л.П. Ефективність застосування генно-інженерних інсулінів ЗАТ «Індар» у Тернопільській області // Вісник наукових досліджень. – 2006. - №4. - C. 70-73.

  • Пасєчко Н.В., Швед М.І. Клініко-патогенетичні та морфофункціональні особливості ішемічної хвороби серця при супутньому хронічному бронхіті, цукровому діабеті, гастродуоденальних виразках та їх диференційована терапія // Вісник наукових досліджень. - 2006. - №4. - C. 77-78.

  • Пасєчко Н.В., Швед М.І, Мазур Л.П., Тон Тхі Мі Нгок. Ефективність використання селективних β-адреноблокаторів у комплексному лікуванні хворих на дифузний токсичний зоб та цукровий діабет – аутоімунний полігландулярний синдром // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2005. - №1. - C. 17-22.

  • Пасєчко Н.В., Тон Тхі Мі Нгок, Мазур Л.П., Вербицька О.В., Гулько Н.Я. Порівняльна ефективність різних груп гіпотензивних препаратів у хворих на цукровий діабет, ускладнений початковою нефропатією // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2005. - №2. – C. 17-22.

  • Пасєчко Н.В. Результати застосування генно-інженерних інсулінів ЗАТ «Індар» // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2005. - №1. – C. 55-64.

  • Пасєчко Н.В., Швед М.І., Мартинюк Л.П., Мазур Л.В. Порушення мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на ЦД // Вісник наукових досліджень. – 2004. - №4. - C. 71-73.

  • Пасєчко Н.В., Франчук М.М., Франчук О.А., Гулька Н.Я. Корекція клімактеричних порушень клімаденолом // Вісник Вінницького державного медичного університету. - 2003. - C. 392-393.

  • Пасєчко Н.В., Швед М.І., Гребеник М.В. Прогнозування перебігу інфаркту міокарда у хворих на ЦД // Вісник Вінницького державного медичного університету. - 2003. – C. 393-394.

  • Pasechko N.V., Sheved M.I, Martynyuk L.P. Diabetic pephropathy frequency in patients in the Ternopil Region of the Ukraine // Dіabetes metabolism aclinical and biological journal. – 2003. – №5. - C. 31-33.

  • Пасєчко Н.В., Швед М.І., Зоря А.В., Гребеник М.В., Мартинюк Л.П. Шляхи оптимізації викладання факультетської терапії для іноземних студентів // Медична освіта. – 2002. - №3. – C. 18-20.

  • Пасєчко Н.В., Швед М.І., Зелінська С.І, Мартинюк Л.П. та ін. Клінічна інтерпритація метаболічного синдрому Х: сучасні наукові концепції // Вісник наукових досліджень. - 2002. – C. 13-17.

  • Пасєчко Н.В., Ярема Н.І., Лемке М.О., Криськів О.І. Напрямки і шляхи розвитку вищої сестринської освіти в Тернопільській медичній академії // “Медична освіта”. – 2001. – № 3. – C. 12-16.

  • Пасєчко Н.В., Чернишенко Т.І., Волков К.С. Вплив ентеросорбції на структурні зміни нейроцитів кори великого мозку при термічній травмі // Вісник Вінницького медичного університету. – 2000. - № 1. – C. 15-19.

  • Пасєчко Н.В., Андріїшин О.П., Чернишенко Т.І., Антонюк С.А. Значення інтоксикації організму в розвитку ультраструктурних змін в органах нервової системи і серці при експериментальній термічній травмі // Вісник наукових досліджень. - 2000. – № 2. - C. 74-76.

  • Пасєчко Н.В., Чернишенк Т.І., Волков К.С. Ультраструктурний стан тріади гемо капіляр-нейроглія-ней-роцит в корі великого мозку при термічній травмі // Вісник морфології. – 2000. - № 1. – C. 29-30.

  • Пасєчко Н.В., Антонюк С.А., Волков К.С. Регенераційні процеси в кардіоміоцитах при важких опіках і сорбційній детоксикації // Вісник Вінницького медичного університету. – 2000. – № 2. - C. 7-9.

  • Пасєчко Н.В., Волков К.С., Чернишенко Т.І., Антонюк С.А. Репаративні процеси в тканинах і органах при термічній травмі в умовах ентеросорбції // Український медичний альманах. – 2000. - № 1. - С. 11-14.

  • Пасєчко Н.В., Волков К.С., Чернишенко Т.І., Антонюк С.А. та інші. Особливості репаративної регенерації внутрішніх органів при важких опіках в умовах сорбційної детоксикації // Український медичний альманах.– 2000. - № 3. – C. 35-38.

  • Пасєчко Н.В., Дячан Л.П., Пустовойт Г.Т., Кіт О.М. Медсестринський діагноз-новий підхід до викладання в світлі реформування сестринської освіти // “Медична освіта”. – 2000. – №2. - C. 42-45.

  • Пасєчко Н.В., Бутвин С.М., Дячан Л.П., Кіт О.М. Впровадження медсестринського діагнозу в практичну діяльність медичної сестри // Медсестринство України. - 2000. – №1. – C. 33-38.

  • Пасєчко Н.В., Антонюк С.А., Волков К.С., Бігуняк Н.В. Електронно-мікроскопічні зміни гемо капілярів міокарда в динаміці розвитку опікової хвороби // Шпитальна хірургія. - 1999. - № 4. – C. 88-91.

  • Pasechko N.V. The ultrastructural changes of intestinal intramural ganglia neurocytes in case of burns // Universiti of Medicine and Pharmacy, Timisoara, Faculty of Medicine and Stomatology, Institute of Anatomy. – 1998. – №4. - C. 21-24.

  • Пасєчко Н.В., Волков К.С., Андріїшин О.П. Ультраструктурні основи деструктивних і регенераторних процесів у внутрішніх органах при важких термічних опіках шкіри в умовах сорбційної детоксикації організму // Вісник наукових досліджень. - 1997. – №23. - C. 42-45.

  • Пасєчко Н.В. Ультраструктурні зміни між епітеліальних лімфоцитів тонкої кишки в динаміці розвитку опікової хвороби в експериментальних тварин // Стаття деп. ДНТБ України. – 1996. - №398. – C. 6.

  • Пасєчко Н.В. Реакція лімфатичних фолікулів кишки на важку термічну травму // Стаття деп. ДНТБ України. – 1996. – №397. - C.11.

  • Пасєчко Н.В. Морфологія тонкої кишки при важких термічних опіках // Рук.деп. в ДНТБ України. – 1996. – №1559. – C.11.

  • Пасєчко Н.В. Ефективність використання ентеросорбента “Веста” як детоксикаційного засобу при лікуванні експериментальних тварин з важкою термічної травмою // Галицький лікарський вісник. – 1996. – №1. – C. 26-29.

  • Пасєчко Н.В. Ефективність використання ентеросгелю, як детоксикаційного засобу при лікуванні опікової хвороби // Клінічна хірургія. – 1996. – №5. – C. 34-38.

  • Пасєчко Н.В. Стабілізуючий вплив ентеросгелю на морфологію кишки при опіковій хворобі в стадії токсемії // Клінічна хірургія. – 1996. – №5. – C. 27-29.

  • Пасєчко Н.В. Стабілізуючий вплив ентеросгелю на структурні основи мембранного травлення і всмоктування в тонкій кишці при важких термічних опіках // Фізіологічний журнал. – 1996. – №5-6. – C. 31-33.

  • Пасєчко Н.В. Інтоксикаційний синдром і його значення в патогенезі опікової хвороби // Вісник наукових досліджень. Міжнародний науковий журнал – 1995. – №1. – C. 39-42.

  • Пасєчко Н.В. Ентеросорбенти,їх роль в детоксикації хворих з важкими термічними опіками // Міжнародний науковий журнал журнал. – 1995. – №1. – C. 11-13.

  • Пасєчко Н.В. Динаміка змін стерео логічних параметрів епітеліоцитів тонкої кишки морських свинок з важкою опіковою травмою після введення ентеросгелю // Стаття деп.. ДНТБ України. – 1995. – №236. – C. 21.

  • Пасєчко Н.В. Ультраструктурная и морфометрическая характеристика столбчатых епителиоцитов при тяжелой ожоговой травме в стадии токсемии и применение ентеросорбента “Веста” // Весник проблем современной медицины. – 1995. – №6. – C. 33-35.

  • Пасєчко Н.В. Особливості структурної організації стінки кишки морських свинок з важкою опіковою травмою після введення ентеросорбента “Веста” // Стаття деп. ДНТБ України. – 1995. – №2364. – C. 14.

  • Пасєчко Н.В. Морфологічні зміни в структурі кишки при опіковій хворобі // Вісник наукових досліджень. Міжнародний науковий журнал. – 1994. – №2. – C. 23-25.

  • Пасєчко Н.В., Сморщок С.А. Морфометрическая характеристика слизистой оболочки тонкой кишки в ранние сроки ожговой болезни // Клиническая хірургія. - 1988. – №4. - C. 42-43.

  • Пасєчко Н.В., Сморщок С.А., Волков К.С., Царенко А.В. Значение гипероксидации в развитии деструктивных процессов в некоторых внутренних органах при ожоговой травм // Сборник статей. Морфология. - 1988. -№4.-- C. 96-97.

  • Пасєчко Н.В., Сморщок С.А. Изменения структурной системы органов мембранного пищеварения в тонкой кишке при тяжелых термических ожгах //Морфология. – 1987. – №4767-888. - C. 3-5.