Радецька Людмила Володимирівна

лікар -кардіолог, лікар вищої категорії

У 1995 році закінчила Тернопільську державну медичну академію імені І. Я. Горбачевського з відзнакою за спеціальністю "Лікувальна справа".

Кандидат медичних наук з 2001 року.

Кандидатська дисертація на тему: «Ефективність розвантажувально-дієтичної терапії у поєднанні з гірудотерапією у хворих на ішемічну хворобу серця» за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби

Вчене звання доцента присвоєно у 2018 році.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • вплив фактора множинності ураження коронарних артерій на загально-клінічні біохімічні показники, систему згортання крові, ліпідний спектр крові у хворих на ішемічну хворобу серця (стабільна стенокардія 2, 3 ФК).

  • зміни морфологічних, функціональних характеристик тромбоцитів у хворих на ІХС

  • стандарти лікування та немедикаментозні методи лікування ІХС

Є автором і співавтором близько 82 навчально-методичних і наукових публікацій, серед яких 1 патент на корисну модель, 1 посібник, 4 рацпропозиції. 21 праця опублікована у фахових виданнях, 3 статті - у журналах, які індексуються у науковометричній базі Scopus.