Наукові публікації Л. В. Радецької

 • Chukur O., Pasyechko N., Bob A., Smachylo I., Radetska L. Assoсiation between vitamin D status and metabolic disorders in premenopausal women with autoimmune hypothyroid disease // Wiadomości Lekarskie. – 2021. - № LXXIV (7). – P. 1612-1616.

 • Ярема Н.І., Радецька Л.В., Смачило І.В., Боб А.О., Коцюба О.І., Хоміцька А.І., Гаврилюк М.Є. Гендерні аспекти факторів серцево-судинного ризику та очікуваної тривалості життя // Вісник Соціальної гігієни та організації охорони здоровя України. -2020. -№1.- С.-97-103.

 • V. S. Kopcha, Yu. M. Andreychyn, La. I. Iosyk, Yu. V. Kopcha, L. V. Radetska, I. I. Hanberger. Hiv infection diagnostics due to clinical evidence //Врачебное дело. -2019. -№4.-С. -101-105.

 • Пасєчко Н.В., Радецька Л.В., Ярема Н.І., Смачило І.В., Хоміцька А.І. Комплаєнс до лікування хворих з артеріальною гіпертензією та ішемічною хворобою серця в амбулаторних умовах //Здобутки клінічної та експериментальної медицини . – 2019. - № 1. – С. 112-116.

 • Пасєчко Н.В., Хоміцька А.І., Радецька Л.В., Боб А.О. Зміни кисневого забезпечення периферійних тканин у хворих на хронічну лімфобластну лейкемію в умовах коморбідності //Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2019. - № 2. – С. 96-101.

 • Радецька Л.В., Ярема Н.І., Смачило І.В., Боб А.О., Мандзій З.П., Хоміцька А.І., Савченко І.П., НаумоваЛ.В. Деякі аспекти корекції ліпітензії – нової проблеми у сучасній кардіології. //Вісник наукових досліджень. -2018.-№3. – С.49-52.

 • Копча В.С, Кородюк В.І., Радецька Л.В., Кадубець Я.О. Перипетії діагностики нейробореліозу. //Інфекційні хвороби. Всеукраїнський науково-практичний медичний журнал. -2018.-№1 (91). - С.63-67.

 • Пасєчко Н.В., Радецька Л.В., Ярема Н.І., Боб А.О., Смачило І.В., Гаврилюк М.Є., Крицький Т.І., Мандзій З.П, Осінчук Г.І. Деякі клінічні аспекти ліпітензії. //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. -2018.-№2. - С.246-249.

 • Пасєчко Н.В., Радецька Л.В., Кузів П.П., Ярема Н.І., Боб А.О., Смачило І.В., Мандзій З.П., Хоміцька А.І., Савченко І.П., Наумова Л.В., Крицький Т.І., Гаврилюк М.Є. Деякі аспекти модифікації способу життя на основі дієтичних підходів при кардіореабілітації хворих на ішемічну хворобу серця та після операцій на серці. //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. -2018.-№3 - С.112-115.

 • Боб А.О., Хоміцька А.І., Чукур О.О., Радецька Л.В., Савченко І.П., Боднар Л.П., Квасніцька О.С., Городецький В.Є. Особливості перебігу пневмоній при онкологічних захворюваннях крові. //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. -2018.-№1.- С.141-144.

 • Пасєчко Н.В, Гаврилюк М.Є., Ярема Н.І., Боб А.О., Наумова Л.В., Савченко І.П., Смачило І.В., Радецька Л.В., Хоміцька А.І., Крицький Т.І., Н.М. Гаврилюк. Досвід проведення ерадикаційної терапії helicobacterpylori у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки. //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. -2018.-№3.- с.107-111.

 • Самогальська О.Є., Мандзій З.П., Кміта Г.Г., Марків І.М., Тюріна В.Ф., Радецька Л.В., Крамар Л.Т., Хоміцька А.І., Вибирана Р.Й., Скакун Л.М. Використання комбінованого гепатопротектора «Лесфаль Віт» для комплексного лікування та профілактики токсичного гепатиту у пацієнтів із лімфопроліферативними захворюваннями. //Вісник наукових досліджень. -2018.-№4.– С.42-56.

 • Пінчук О.І., Радецька Л.В., Коноваленко С.О. Аналіз проведених ампутацій кінцівок та ефективності реабілітаційних заходів у пацієнтів із фантомно-больовим синдромом //Медсестринство. -2018.-№1. С.20-24.

 • O. Samohalska, S. Kornaga, Z. Mandziy, T. Boiko, L. RadetskaEvaluation оf еfficiency оfimiglucerase (cerezyme) inthetreatmentofgaucherdisease (casereportsandreviewoftheliterature) //Georgian Medical News. -2018.- 2 (275). - С. 69-72.

 • KrynytskaI.,MarushchakM.,MikolenkoA.,BobA.,SmachyloI.,RadetskaL. Differential diagnosis of hepatopulmonary syndrome (HPS): Portopulmonary hypertension (PPH) and hereditary hemorrhagictelangiectasia (HHT) // Bosnian Journal of Basic Medical Sciences.-2017.-№20(4).-Р. 276-285.

 • Hryshchuk I, Okusok O, Boiko T, Lykhatska H, Radetska L Liver function disorders in patients with first diagnosed pulmonary tuberculosis. //Georgian medical news. -2017.-№10 (271).- С. 49-55.

 • Pasyechko N.V., Kuleshko I.I., Kulchinska V.M., Naumova L.V., Smachylo I.V., Bob O.A., Radetska L.V., Havryliuk M.Y., Sopel O.M., Mazur L.P. //Ultrastructural liver changes in the experimental thyrotoxicosis Polish Journal of Pathology. -2017.-№68 (2).- С.144-147.

 • Пасечко Н.В., Радецька Л.В., Боб А.О., Ярема Н.І., Смачило І.В., Савченко І.В., Наумова Л.В., Гаврилюк М.Є., Хоміцька А.І., Крицький Т.І. Досвід організації самостійної роботи студентів IV курсу у процесі вивчення внутрішньої медицини. //Медична освіта. -2017.-№4.- С.99-101.

 • Пасєчко Н.В., Джула М.А., Радецька Л.В., Наумова Л.В., Кульчінська В.М., Крицький Т.І. Вплив дезінтоксикаційної терапії на порушення водно-електролітного обміну при кетоацидотичних станах у пацієнтів із цукровим діабетом 1 типу. //Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. -2017.-№2(58).- С.68-72.

 • Ярема Н.І., Хоміцька А.І., Савченко І.П., Радецька Л.В., Наумова Л.В., Коцюба О.І. Ефективність комплексної стандартної терапії із застосуванням Альфа-ліпоєвої кислоти у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця Із супутнім цукровим діабетом 2 типу. //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. -2017.-№3.- С.181-184.

 • Самогальська О.Є., Мандзій З.П., Корнага С.І., Радецька Л.В., Бойко Т.В., Каплун В.А. Використання комбінованого гепатопротектора "Гепадиф" для комплексного лікування та профілактики токсичного гепатиту у хворих з гемобластозами. //Вісник наукових досліджень. -2017.-№3.- С.30-34.

 • Балабан А.І., Радецька Л.В., Боб О.О., Боб А.О., Наумова Л.В. Вплив комбінованої антигіпертензивної терапії із застосуванням кандесартану або лізиноприлу на діастолічну функцію лівого шлуночка у хворих на стабільну ІХС із супутнім цукровим діабетом 2 типу. //Вісник наукових досліджень. -2016.-№1.- С.18-20.

 • Pasyechko N.V., Kulchinska V.M, Radetska L.V., Naumova L.V., Smachylo I.V., Bob A.O., Savchenko I.P., Yarema N.I., Havryliuk M.Y., Balaban A.I., Bob O.O., Dzhula M.A., Krytskyi T.I. Vitamin D and diabetes mellitus type 2 //International Journal of Medicine and Medical Research.-2016.-№2.-Р.43-49.

 • Радецька Л., Павлова К., Кушнір К. Нelicobacterрylori–асоційовані захворювання у сучасному студентському середовищі України. //Медсестринство. – 2016.-№4.- С. 6-9.

 • Радецька Л.В. Вплив синдрому обструктивного апное-гіпопное сну на стан гемодинаміки у пацієнтів з аліментарно-конституційним ожирінням. //Вісник наукових досліджень. -2016.-№4.- С. 9-11.

 • Ярема Н.І., Савченко І.П., Радецька Л.В. Типи діастолічної дисфункції лівого шлуночка та рівень натрій-уретичного про пептиду у пацієнтів з ІХС: стабільною стенокардією напруження II – III ФК. //Український кардіологічний журнал. –2013.– №4.– С.149.

 • Ярема Н.І., Балабан А.І., Радецька Л.В. Порушення діастолічної функції лівого шлуночка та оксигенації артеріальної і венозної крові у хворих на стенокардію напруження із супутнім цукровим діабетом 2-го типу. //Український кардіологічний журнал. –2013.– №4.– С.117-118.

 • Ярема Н.І., Пасєчко Н.В., Боб А.О., Радецька Л.В. та ін. (всього 10 осіб) Удосконалення системи навчання студентів 4 курсу на кафедрі внутрішньої медицини №1 в умовах кредитно- модульної системи. //Науково-практичний журнал «Медична освіта» Тернопіль. -2012.-№3. – С. 217-219.

 • Кузив П.П., Бакалюк О.И., Кузив О.Е., Радецкая Л.В. Разгрузочно-диетическая терапия в комплексе мероприятий первичной профилактики и в лечении неинфекционных заболеваний внутренних органов – есть ли альтернатива? //Медицинская наука и образование Урала. -2011.-№3.– С.125-127.

 • Швед М.І., Пасєчко Н.В., Мартинюк Л.П., Радецька Л.В. та ін. (всього 6 осіб). Шляхи оптимізації викладення лекцій з «Основ внутрішньої медицини" у світлі засад Болонської декларації //Медична освіта. -2011.-№2.- C.44-47.

 • Кузів П.П., Сливка Ю.І., Ярема Н.З., Радецька Л.В. та ін.(всього 8 осіб). Динаміка синдрому ендогеннї інтоксикації в процесі розвантажувально-дієтичної терапії //Медична хімія. –2000.–№2.– С.53 –55.

 • Радецька Л.В., Сливка Ю.І. Динаміка загальноклінічних та біохімічних показників у хворих на ІХС в процесі розвантажувально-дієтичної терапії //Медична хімія. —2000.—№3.— С. 62-64.

 • Радецька Л.В. Вплив розвантажувально-дієтичної терапії на морфо-функціональний стан тромбоцитів у хворих на ішемічну хворобу серця //Вісник наукових досліджень. –2000.–№3.– С. 30-32.

 • Кузів П.П., Радецька Л.В., Сливка Ю.І. Ефективність розвантажувально-дієтичної терапії у хворих на ішемічну хворобу серця //Галицький лікарський вісник. –2000.–№3.– С. 62-64.

 • Кузів П.П., Радецька Л.В. Теоретичні та прикладні аспекти застосування розвантажувально-дієтичної терапії в поєднанні з гірудотерапією у хворих на ішемічну хворобу серця //Екологічна фізіологія. –2000.–№2.– С.18-24.

 • Радецька Л.В. Динаміка деяких показників системи зсідання крові у хворих на ішемічну хворобу серця під впливом лікувального посту //Вестник проблем биологии и медицины. –1997.–№2.– С.44-45.