Савченко Ірина Петрівна

лікар-кардіолог, лікар вищої категорії

У 1998 році закінчила Тернопільську державну медичну академію імені І. Я. Горбачевського з відзнакою за спеціальністю "Лікувальна справа".

Кандидат медичних наук з 2006 року.

Кандидатська дисертація на тему: «Зміни імунної реактивності і скоротливої функції серця та їх корекція вобензимом і кандесартаном у хворих на інфаркт міокарда з післяінфарктним синдромом» за спеціальністю 14.01.11–кардіологія.

Вчене звання доцента присвоєно у 2015 році.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів стосуються вивчення патогенезу, діагностики та новітніх методів лікування хворих на ішемічну хворобу серця, артеріальну гіпертензію, серцеву недостатність при різних коморбідних станах.

Є автором і співавтором близько 70 публікацій наукових та навчально-методичного характеру, з них - 25 статей у фахових виданнях. Співавтор 3 посібників, 1 підручника, 1 інформаційного листа про нововведення в системі охорони здоров’я, 5 патентыв на винахід.