Смачило Ірина Володимирівна

лікар-гастроентеролог, лікар вищої категорії

У 1999 році закінчила Тернопільську державну медичну академію імені І. Я. Горбачевського з відзнакою за спеціальністю "Лікувальна справа".

Кандидат медичних наук з 2005 року.

Кандидатська дисертація на тему:«Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування кутикули шлуночків курей в комплексному лікуванні хворих з дампінг-синдромом» за спеціальністю за спеціальністю 14.01.36 – гастроентерологія.

Вчене звання доцента присвоєно у 2008 році.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів стосуються розробки та вивчення нових ефективних методів діагностики та лікування хворих гастроентерологічного профілю, вивчення впливу дієтотерапії у пацієнтів з різною патологією внутрішніх органів.

Є автором і співавтором близько 84 публікацій наукових та навчально-методичного характеру з них - 24 статті, 3 посібники, 1 підручник, 57 праць у матеріалах з’їздів та конференцій, 1 патент на винахід.