Наукові публікації І. В. Смачило

 • Datsko V., Loi H., Datsko T., Mudra A., Mykolenko A.,  Golovata T., Furdela M, Orel Yu., Smachylo I., Burak A., Klantsa M, Oleshchuk O. Nitric oxidemediated effects of L-ornithineL-aspartate in acute toxic liver injury // Pharmacia.– 2022. - № 69(2). – P. 527-534.

 • Chukur O., Pasyechko N., Bob A., Smachylo I., Radetska L. Assoсiation between vitamin D status and metabolic disorders in premenopausal women with autoimmune hypothyroid disease // Wiadomości Lekarskie. – 2021. - № LXXIV (7). – P. 1612-1616.

 • Klymnyuk Sergiy I., Hryshchuk Leonid A., Vynnychuk Mukola O., Boiko Tetiana V., Smachylo Iryna V., Lykhatska Galyna V., Smachylo Ivan I. Diagnostic chemoresistant mycobacterium tuberculosis in the Ternopil region of Ukraine // Wiadomości Lekarskie.-2020.-№73(5).- Р.959-962.

 • Пасєчко Н. В., Наумова Л. В., Крицький Т. І., Ярема Н. І. , Савченко І. П., Боб А. О., Смачило І. В., Радецька Л. В., Гаврилюк М. Є., Хоміцька А. І., Чукур О. О. Вплив гіпотиреозу на динаміку метаболічного і гормонального статусу в чоловіків //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2019. - № 2. - C. 149-153.

 • Пасєчко Н. В., Ярема Н. І., Смачило І. В., Савченко І. П. Симуляційні методики у вирішенні багаторівневих ситуаційних задач у іі етапі всеукраїнської студентської олімпіади з ендокринології // Медична освіта.-2019.- №3. -С. 85-90.

 • Пасєчко Н. В., Радецька Л. В., Ярема Н. І., Боб А. О., Смачило І. В., Хоміцька А. І. Комплаєнс до лікування хворих з артеріальною гіпертензією та ішемічною хворобою серця в амбулаторних умовах. // Здобудки клінічної та експериментальної медицини. - 2019.- № 1.- C.112-117.

 • Радецька Л. В., Ярема Н. І., Смачило І. В., Боб А. О., Мандзій З. П., Хоміцька А. І., Савченко І. П., Наумова Л. В. Деякі аспекти корекції ліпітензії – нової проблеми у сучасній кардіології // Вісник наукових досліджень. – 2018. – № 3. – С.49-52.

 • Пасєчко Н. В., Радецька Л. В., Кузів П. П., Ярема Н. І., Боб А. О., Смачило І. В., Мандзій З. П., Хоміцька А. І., Савченко І. П., Наумова Л. В., Крицький Т. І., Гаврилюк М. Є. Деякі аспекти модифікації способу життя на основі дієтичних підходів при кардіореабілітації хворих на ішемічну хворобу серця та після операцій на серці //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2018. – № 3. – С.112-115.

 • Пасєчко Н. В., Гаврилюк М. Є., Ярема Н. І., Боб А. О., Наумова Л. В., Савченко І. П., Смачило І.В., Радецька Л.В., Хоміцька А.І., Крицький Т.І., Гаврилюк Н.М. Досвід проведення ерадикаційної терапії helicobacter pylori у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2018. – № 3. – С.107-111.

 • Ярема Н. І., Пасєчко Н. В., Радецька Л. В., Савченко І. П., Боб А. О., Смачило І. В., Гаврилюк М. Є., Наумова Л. В., Хоміцька А. І., Крицький Т. І., Коцюба О. І. Особливості перебігу гіпертонічної хвороби у жінок з ліпітензіями /Вісник наукових досліджень. – 2018. –№ 3. – С.53-57.

 • Ярема Н. І., Пасєчко Н. В., Радецька Л. В., Савченко І. П., Боб А. О., Смачило І. В., Гаврилюк М.Є., Наумова Л.В., Хоміцька А. І., Крицький Т. І., Коцюба О. І. Особливості перебігу гіпертонічної хвороби у жінок постменопаузального періоду з порушеннями мінеральної щільності кісткової тканини та дисліпідемією // Вісник наукових досліджень. – 2018. –№ 3. – С.53-57.

 • Пасєчко Н. В., Радецька Л. В., Ярема Н. І., Боб А. О., Смачило І. В., Гаврилюк М. Є., Крицький Т. І., Мандзій З. П., Осінчук Г. І. Деякі клінічні аспекти ліпітензії // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. –2018. – № 2. – С.246-249.

 • Krynytska I., Matushchak V., Mikolenko A., Bob A., Smachylo I., Radetska L., Sopel O. Differential diagnosis of hepatopulmonary syndrome (HPS): Portopulmonary hypertension (PPH) and hereditary hemorrhagic telangiectasia (HHT) // Bosnian Journal of Basic Medical Sciences. – 2017. –№ 20(4).-Р. 276-285.

 • Пасєчко Н. В., Радецька Л. В., Боб А. О., Ярема Н. І., Смачило І. В., Савченко І. П., Наумова Л. В., Гаврилюк М. Є., Хоміцька А. І., Крицький Т. І. Досвід організації самостійної роботи студентів IV курсу у процесі вивчення внутрішньої медицини //Медична освіта .-2017. – № 4. – C.99-101.

 • Pasyechko N. V., Kuleshko I. I., Kulchinska V. M., Naumova L. V., Smachylo I. V., Bob A O., Radetska L. V., Havryliuk M. E., Sopel O. M., Mazur L.P. Ultrastructural liver changes in the experimental thyrotoxicosis // Polish Journal of Pathology. – 2017.-№68 (2).-С. 144-147

 • Pasechko N. V., Khomitska A. I., Savchenko I. P., Smachylo I. V., Naumova L. V., Radetska L. V., Bob A. O., Havryliuk M. Y., Bob O. O., Havryliuk N. M., Kotsyuba O. I. Peculiarities of left ventricular diastolic dysfunction and oxygen supply of the lower extremities in patients with stable ischemic heart diseaseand type 2 diabetes mellitus // International Journal of internal Medicine and medical Research. – 2017.-№ 2. – Р.63-68.

 • Pasyechko N. V., Kulchinska V. M., Radetska L. V., Naumova L. V., Smachylo I. V., Bob A. O., Savchenko I. P., Yarema N. I., Havryliuk M. Y., Balaban A. I., Bob O. O.,. Dzhula M. A, Krytskyi T. I. Vitamin d and diabetes mellitus type 2 // International Journal of Medicine and Medical Research. – 2016.-№ 2. –Р.69-74.

 • Смачило І.В., Куліш В.В., Лихацька Г.В. Розлади випорожнень в осіб похилого віку / Медсестринство. – 2013. – № 1. – С. 41 – 42.

 • Смачило І.В., Гаврилюк М.Є., Боб А.О. Корекція порушень кишкової мікрофлори у хворих на хронічний панкреатит // Вісник наукових досліджень. – 2012. – № 2. – С.140-141.

 • Василюк В. В., Сидоренко О. Л., Василюк В. М., Смачило І. В. (та інші, всього 10 осіб) / Побічні ефекти антибактеріальної терапії у хворих на пептичну виразку шлунка та дванадцятипалої кишки в поєднанні з гепатобіліарною патологією // Вісник наукових досліджень. – 2011. – № 2. – С.56-59.

 • Швед М. І., Пасєчко Н. В., Мартинюк Л. П., Мазур Л. П., Боднар Л. П., Смачило І. В.,. Боб А. О, Наумова Л. В., Радецька Л. В., Лихацька Т. В., Сидоренко О. Л.. Шляхи оптимізації викладання лекцій з “Основ внутрішньої медицини” в світлі засад болонської декларації // Медична освіта . –2011. –№3.- C. 44-47.

 • Швед М. І., Лихацька Г. В., Лихацька Т. В., Смачило І. В., Лихацька В. О., Смачило І. І. Вплив комплексного лікування з застосуванням тіотриазоліну на динаміку клініко-біохімічних, імунологічних показників у хворих на хронічний гастродуоденіт і виразкову хворобу в поєднанні з неспецифічним реактивним гепатитом // Запорожский медицинский журнал. – 2010. –Т.12, № 5. – С. 77-79.

 • Швед М. І., Боб А. О., Наумова Л. В. Смачило І. В., Прокопович О. І. Перебіг та лікування вірусно-бактеріальних пневмоній у пацієнтів із супутніми серцево-судинними захворюваннями //Вісник наукових досліджень. – 2010. – № 4. – С.31-33.

 • Ковальчук Л. Я., Максимлюк В. І., Смачило І. І., Доброродній В. Б., Смачило І. В., Дзюбановський О. І. Ішемічно-реперфузійне пошкодження печінки та його корекція берлітіоном // Шпитальна хірургія. – 2010. – № 1. – С. 5-8.

 • Швед М. І, Лихацька Г. В., Смачило І. В., Фуртель В. О. Зміни мінеральної щільності кісткової тканини та їх корекція у хворих на хронічні запальні захворювання гастродуоденопанкреатичної зони на тлі хронічних гепатитів // Міжвідомчий збірник “Гастроентерологія”. – 2010. – . 44. – С. 448 – 451.

 • Швед М. І., Паламар Т. О., Смачило І. В., Наумова Л. В., Лихацька Т. В., Мазур Л. П., Лихацька Г. В., Боб А. О., Смачило І. І. Корекція порушень кишкового мікробіоценозу у хворих з цукровим діабетом типу 2 // Вісник наукових досліджень. – 2009. - № 4. – С.33-34.

 • Пасєчко Н. В., Наумова Л. В., Геряк С. М., Мартинюк Л. П., Смачило І. В., Мазур Л. П., Голик І. В., Швед Л. В., Сидоренко О. В., Сов’як І. В. Патологія щитоподібної залози та вагітність // Вісник наукових досліджень. – 2009. – № 4. – С.54-56.

 • Швед М. І., Смачило І. В., Наумова Л. В., Лихацька Т. В. Динаміка клініко-біохімічних показників мінеральної щільності кісткової тканини та їх корекція у хворих на хронічний гастродуоденіт та виразкову хворобу в поєднанні з реактивним гепатитом // Вісник наукових досліджень. – 2009. – № 4. – С. 49-51.

 • Фосфорно-кальцієвий баланс і кальциноз клапанів серця у хворих на хронічному гемодіалізі / Мисула І. Р., Сусла О. Б., Смачило І. В., Гоженко А. І. // Вісник наукових досліджень. – 2009. – № 1. – С. 16-18.

 • Ковальчук Л. Я., Дзюбановський І. Я., Максимлюк В. І., Смачило І. В., Смачило І. І. Ішемічні та постдекомпресійні зрушення в печінці у хворих на обтураційну жовтяницю// Український журнал хірургії. – 2008. – № 2. – С. 7-12.

 • Швед М. І., Пасєчко Н. В., Лихацька Г. В., Лихацька Т. В., Смачило І. В. Шляхи оптимізації викладання предмету на кафедрі внутрішньої медицини // Медична освіта. – 2008. – № 2. – С. 21-24.

 • Швед М. І., Гевко О. В., Бідюк І. І., Смачило І. В. Вплив хламідій на клінічний перебіг та провідні патогенетичні ланки хронічного пієлонефриту// Вісник наукових досліджень. – 2007. – № 2. – С. 31-33.

 • Швед М. І., Смачило І. В., Гаврилюк М. Є., Гевко О. В., Усинська О. С. Корекція кишкового дисбіозу у хворих після резекції шлунка // Вісник наукових досліджень. – 2006. – № 4. – С. 110-111.

 • Швед М. І., Смачило І. В., Максимлюк В. І. Динаміка стану мікробіоценозу товстої кишки у хворих з дампінг-синдромом при застосуванні кутикули шлуночків курей // Інфекційні хвороби. – 2004. – № 2. – С. 70-73.

 • Швед М. І., Смачило І. В., Максимлюк В. І. Вплив лікування із включенням кутикули шлуночків курей на мікробіоценоз та морфологічні зміни слизової оболонки кукси шлунка у хворих з дампінг-синдромом // Вісник наукових досліджень. – 2004. – № 1.– С. 35-36.

 • Швед М.І., Смачило І.В. Вплив кутикули шлуночків курей на моторно-евакуаторні порушення та кислотоутворюючу функцію кукси шлунка у хворих з дампінг-синдромом // Шпитальна хірургія. – 2003. – № 3. – С. 55-58.

 • Швед М. І., Смачило І. В. Антимікробна дія кутикули шлуночків курей // Інфекційні хвороби. – 2001. – № 1. – С. 69-71.

 • Швед М. І., Смачило І. В. Ферментативна активність кутикули шлуночків курей залежно від температури, рН, терміну зберігання і стерилізації // Вісник наукових досліджень. – 2000. – № 2. – С. 85-87.