Кафедра внутрішньої медицини № 1

ДВНЗ "Тернопільський національний медичний університет

імені І. Я. Горбачевського МОЗ України"

вул. Клінічна, 1, м. Тернопіль, 46002

e- mail: vn_med1@tdmu.edu.ua

Місце знаходження