На кафедрі внутрішньої медицини № 1 в аспірантурі навчаються:

за очною (денною) формою навчання:

КУЛЬЧІНСЬКА Вероніка Миколаївна

за очною (вечірньою) формою навчання:

ЄВСТРАТЬЄВА (Пицюк) Юлія Володимирівна

КУЛЬЧІНСЬКА ВЕРОНІКА МИКОЛАЇВНА

У 2015 році закінчила ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України” за спеціальністю “Лікувальна справа”.

Магістр медицини з загальної практики-сімейної медицини з 2017 р.

Магістерська робота на тему: “Оцінка впливу концентрації вітаміну D на ступінь компенсації цукрового діабету та рівень якості життя пацієнтів”.

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: 01.09.2019 року – 31.08.2023 рік.

Форма навчання: очна (денна).

Тема дисертаційної роботи: Картограма йодного забезпечення Тернопільського регіону та взаємозв’язок з інтелектуальним розвитком та імунологічною реактивністю підлітків.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Пасєчко Н.В.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Пасєчко Н.В., Кульчінська В.М.Тривога та депресія у жінок репродуктивного віку з ураженнями щитоподібної залози// // Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2022.- Vol.18(3).- С. 157-162.

 • Пасєчко Н.В., Кульчінська В.М., Кадубець С.В. Застосування міо-інозитолу у жінок репродуктивного віку із субклінічним гіпотиреозом та ожирінням на тлі дефіциту вітаміну D // Міжнародний ендокринологічний журнал. -2021.-№17 (5).-С. 443-447.

 • Pasyechko N.V, Naumova L.V, Burak A.Y, Kulchinska V.M, Krytskyy T.I. Multiple endocrine neoplasia type 1 – a case report // Pol. Med. J.-2021.-XLIX (291).-Р.391–393.

 • Пасєчко Н.В., Кульчінська В.М., Наумова Л.В. Субклінічний гіпотиреоз у вагітних в йододефіцитному регіоні: лікувати чи ні? //Міжнародний ендокринологічний журнал .-2020.-№6 (16).-С. 41-48.

 • Наумова Л. В., Мазур Л. П., Кульчінська В. М. Діабетична стопа та особливості психоемоційних в когнітивних порушень у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу //Вісник медичних та біологічних досліджень.- 2020.-№2.-С. 50-53.

 • Кульчінська В.М. Взаємозв’язок дефіциту вітаміну D та рівня тиреотропного гормону у жінок репродуктивного віку із субклінічним гіпотиреозом // Матеріали LXIII науково-практичної конференції “Здобутки клінічної і експериментальної медицини” – м.Тернопіль (12 червня).- 2020.- С.24.

 • Pasyechko N., Naumova L., Krytskyy T., Kulchinska V. Successful treatment of a prolactinoma (case report) // Georgian medical news.-2019.-№2(287). -Р. 26-29.

 • Pasyechko N. V., Kuleshko I. I., Kulchinska V. M., Naumova L. V., Smachylo I. V., Bob A O., Radetska L. V., Havryliuk M.E., Sopel O. M., Mazur L.P. Ultrastructural liver changes in the experimental thyrotoxicosis // Polish Journal of Pathology. - 2017. - №68 (2). – P. 144-147.

 • Пасєчко Н. В., Кульчінська В. М., Наумова Л. В., Голик І. В., Ремезюк О.М., Сов’як І. В., Шумська О. А., Джула М. А., Крицький Т.І. .Оцінка впливу концентрації вітаміну D на ступінь компенсації цукрового діабету та рівень якості життя пацієнтів // Проблеми ендокринної патології . – 2017. - №4. - C. 12-20.

 • Пасєчко Н.В., Наумова Л.В., Стасюк Н.С., Джула М. А., Голик І. В., Кульчінська В.М., Крицький Т.І. Вплив дезінтоксикаційної терапії на порушення водно-електролітного обміну при кетоацидотичних станах у пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу. // Вісник наукових досліджень. - 2017. - №1. – С. 38-42.

 • Пасєчко Н.В., Джула М.А., Радецька Л.В., Наумова Л.В., Кульчінська В.М., Крицький Т. І. Вплив дезінтоксикаційної терапії на порушення водно-електролітного обміну при кетоацидотичних станах у пацієнтів із цукровим діабетом 1 типу // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. - 2017. - №2. – C. 32-44.

 • Пасєчко Н.В. Наумова Л.В., Кульчінська В.М., Гулько Н.Я., Джула М.А., Крицький Т.І. Вплив вітаміну D на показники компенсації цукрового діабету 2-го типу // Міжнародний ендокринологічний журнал .-2016.- №6(78).- С .30-36.

 • Пасєчко Н.В., Наумова Л.В., Крицький Т.І., Джула М.А., Кульчінська В.М. Сучасні погляди на алгоритм ведення пацієнтів з цукровим діабетом та еректильною дисфункцією //Міжнародний ендокринологічний журнал.- 2016.- №8(80).- С. 80-87.

 • Pasyechko N.V, Kulchinska V.M., Radetska L.V., Naumova L.V., Smachylo I. V., Bob A. O., Savchenko I.P., Yarema N.I., Havryliuk M.Y., Balaban A.I., Bob O.O., Dzhula M.A., Krytskyi T.I. Vitamin D and diabetes mellitus type 2 // International Journal of Medicine and Medical Research.-2016.- № 2.-P. 84-92.

 • Пасєчко Н. В., Наумова Л. В., Кульчінська В. М., Джула М. А., Крицький Т. І. Покращення глікемічного контролю у хворих на цукровий діабет 2 типу шляхом корекції дефіциту вітаміну D //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. -2016. - № 3-C.133.

Участь у конференціях, форумах та онлайн вебінарах:

 • Онлайн Тренінг-програма для лікарів «Мистецтво лікування: післядипломний курс професійного вдосконалення».- м. Івано-Франківськ (15-16 жовтня 2020 року).

 • Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання ендокринології та ендокринної хірургії».- м. Київ (1-2 жовтня 2020 року).

 • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблемні питання діагностики та лікування ендокринних захворювань».- м. Львів (3- 4 вересня 2020 року).

 • Науково-практичний семінар у режимі відеоконференції «Сучасні підходи до діагностики ті лікування акромегалії» (19 червня 2020 року).

 • Вебінар на тему «Практичні питання ведення коморбідного пацієнта з цукровим діабетом 2 типу».-м.Тернопіль (13 травня 2020 року).

 • Онлайн-трансляція «Школа ендокринолога».-м. Київ (23-25 квітня 2020 року).

 • Вебінар на тему «Практичні питання ведення коморбідного пацієнта з цукровим діабетом 2 типу».-м.Тернопіль (9 квітня 2020 року).

 • Всеукраїнська тренінг-програма для лікарів «Мистецтво лікування: післядипломний курс професійного вдосконалення».- м. Тернопіль (26 листопада 2019 року).

 • Науково-практична конференція в рамках освітнього Проекту «Школа ендокринолога».-м.Львів (12-14 вересня 2019 року).

 • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю: «Проблемні питання діагностики та лікування ендокринних захворювань».- м. Львів (31 травня-2 червня 2018 року).

 • ETA-освітній курс: «Thyroid meeting».- м.Київ (13 квітня 2018 року).

 • Науково-практична конференція «Сучасний мультидисциплінарний підхід до діагностики та лікування дисфункції гіпоталамуса».-м. Івано-Франківськ (20 травня 2016 року).

ЄВСТРАТЬЄВА (ПИЦЮК) ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

У 2014 р. закінчила ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського», медичний факультет, за спеціальністю «Лікувальна справа».

Магістр медицини з 2016 року.

Магістерська робота на тему: «Порушення психоемоційної та когнітивної сфери у пацієнтів з ендокринопатіями» за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби.

Навчання в клінічній ординатурі 2016 р. – 2018 р., за фахом «Терапія», на базі Тернопільської університетської лікарні.

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2018 року по 31.08.2022 року. -екретна відпустка з 16.05.2020,- навчання продовжено).

Форма навчання: очна (вечірня)

Назва дисертаціїйної роботи: «Взаємозв’язок вмісту фракталкіну з особливостями перебігу первинного гіпотиреозу».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Пасєчко Н.В.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Пасєчко Н.В., Євстратьєва Ю.В. Взаємозв’язок між рівнем тиреотропного гормону, інсулінорезистентністю та серцево-судинними факторами ризику у пацієнтів із субклінічним гіпотиреозом та ожирінням //Міжнародний ендокринологічний журнал – 2020. – Т.16, №8. – С.45-51.

 • Пасєчко Н.В., Кульчінська В.М., Наумова Л.В.,Крицький Т.І., Євстратьєва Ю.В. Субклінічний гіпотиреоз у жінок на етапі природнього планування вагітності та із використанням допоміжних репродуктивних технологій у йододефіцитному регіоні. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2020. –№ 4 (72). – С. 38-42.

 • Пасєчко Н.В., Євстратьєва Ю.В. Особливості взаємозв’язків між вмістом тиреотропного гормону і деякими маркерами серцево-судинного ризику при субклінічному гіпотиреозі //Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2019. – Т.15, №8. – С.633-638.

 • Пасєчко Н.В., Наумова Л.В., Мазур Л.П., Пицюк Ю.В., Кульчінськ В.М., Джула М.А., Крицький Т.І. Кореляційний зв’язок між рівнем вітаміну D та компенсацією вуглеводневого обміну у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу та ожирінням // Матеріали LІX науково-практичної конференції “Здобутки клінічної та експериментальної медицини” – м. Тернопіль (7 червня). – 2016. – С.3

 • Пасєчко Н.В., Пицюк Ю.В., Смачило І.В. Частота порушень когнітивних функцій та депресій у хворих на цукровий діабет і гіпотиреоз //Матеріали підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (присвячена пам’яті ректора,члена-кореспондента НАМН України,професора Леоніда Якимовича Ковальчука). – м.Тернопіль (18-19 квітня). – 2015. – С.54.

Участь у конференціях, форумах та онлайн вебінарах:

 • Науково-практична конференція в рамках освітнього проекту «Школа ендокринолога» . – за дистанційною формою навчання, он-лайн (23-25 квітня 2020 року).

 • Науково-практичний семінар «Жінка ХХІ століття: Життя триває, карантин закінчиться». – онлайн-трансляція в режимі реального часу на сайті http://healthhub.com.ua тривалістю 4 академічні години з 16.00 до 20.00 (15 квітня 2020 року).

 • Участь в тренінг-програмі (практичні навички з профілактики, скринінгу, діагностики та лікування хронічних неінфекційних захворювань) «Мистецтво лікування» післядипломний курс професійного вдосконалення». – м. Харків (20-21 березня 2020 року).

 • Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції для лікарів «Мистецтво лікування» післядипломний курс професійного вдосконалення». – м. Харків (20-21 березня 2020 року).

 • Майстер-клас «Актуальні питання діабету в клінічній практиці лікаря». – м. Хмельницький (21 лютого 2020 року)

 • Тренінг-програма (практичні навички з профілактики, скринінгу, діагностики та лікування хронічних неінфекційних захворювань) «Мистецтво лікування» післядипломний курс професійного вдосконалення». – м. Хмельницький (30 січня 2020 року).

 • Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції для лікарів «Мистецтво лікування» післядипломний курс професійного вдосконалення» . – м. Хмельницький (30 січня 2020 року).

 • Internationall&Ukrainian school of gynecological and reproductive endocrinology “New challenges endocrine gynecology from puberty to menopause” . – м. Київ (15 – 16 лютого 2019 року).

 • Науково-практична конференції в рамках проекту «Клуб ендокринологічних новацій» . – м. Вінниця (1 березня 2019 року).

 • Науково-практична конференція в рамках проекту «Клуб ендокринологічних новацій» . – м. Львів (4 березня 2019 року).

 • Науково-практична конференція в рамках освітнього проекту «Школа ендокринолога» . – м. Чернівці (20-22 червня 2019 року).

 • Науково-практична конференція в рамках освітнього проекту «Школа ендокринолога» . – м. Одеса (31 жовтня – 2 листопада 2019 року).

 • Делегат ІХ з’їзду ендокринологів України, присвячений 100-річному ювілею ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім.. В.Я. Данилевського НАМН України» . – м. Харків (20-22 листопада 2019 року).

 • Майстер-клас «Нові можливості профілактики і лікування ЦД 2-го типу та його ускладнень». 21.11.19. у рамках роботи ІХ з’їзду ендокринологів України, присвяченого 100-річному ювілею ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім.. В.Я. Данилевського НАМН України» . – м. Харків (21 листопада 2019 року).

Сертифікати аспірантів-учасників наукових форумів