На кафедрі внутрішньої медицини № 1  в аспірантурі навчаються:

за очною (вечірньою)  формою навчання

ЄВСТРАТЬЄВА (Пицюк) Юлія Володимирівна

ЄВСТРАТЬЄВА (ПИЦЮК) ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

У 2014 р. закінчила ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського», медичний факультет, за спеціальністю «Лікувальна справа».

Магістр медицини з 2016 року.

Магістерська робота на тему: «Порушення психоемоційної та когнітивної сфери у пацієнтів з ендокринопатіями» за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби.

Навчання в клінічній ординатурі 2016 р. – 2018 р., за фахом «Терапія», на базі Тернопільської університетської лікарні.

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2018 року по 31.08.2022 року. -екретна відпустка з 16.05.2021,- навчання продовжено).

Форма навчання:  очна (вечірня) 

Назва дисертаціїйної роботи:   «Взаємозв’язок вмісту фракталкіну з особливостями перебігу первинного гіпотиреозу».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Пасєчко Н.В.

           Публікації за темою дисертаційної роботи:

Участь у конференціях, форумах та онлайн вебінарах:

Сертифікати аспірантів-учасників наукових форумів