На кафедрі внутрішньої медицини № 1 в аспірантурі навчаються:

за очною (денною) формою навчання:

КУЛЬЧІНСЬКА Вероніка Миколаївна

за очною (вечірньою) формою навчання:

ЧУКУР Оксана Олександрівна

ЄВСТРАТЬЄВА (Пицюк) Юлія Володимирівна

КУЛЬЧІНСЬКА ВЕРОНІКА МИКОЛАЇВНА

У 2015 році закінчила ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України” за спеціальністю “Лікувальна справа”.

Магістр медицини з загальної практики-сімейної медицини з 2017 р.

Магістерська робота на тему: “Оцінка впливу концентрації вітаміну D на ступінь компенсації цукрового діабету та рівень якості життя пацієнтів”.

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: 01.09.2019 року – 31.08.2023 рік.

Форма навчання: очна (денна).

Тема дисертаційної роботи: Картограма йодного забезпечення Тернопільського регіону та взаємозв’язок з інтелектуальним розвитком та імунологічною реактивністю підлітків.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Пасєчко Н.В.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Pasyechko N.V, Naumova L.V, Burak A.Y, Kulchinska V.M, Krytskyy T.I. Multiple endocrine neoplasia type 1 – a case report // Pol. Med. J.-2021.-XLIX (291).-Р.391–393.

 • Пасєчко Н.В., Кульчінська В.М., Наумова Л.В. Субклінічний гіпотиреоз у вагітних в йододефіцитному регіоні: лікувати чи ні? //Міжнародний ендокринологічний журнал .-2020.-№6 (16).-С. 41-48.

 • Наумова Л. В., Мазур Л. П., Кульчінська В. М. Діабетична стопа та особливості психоемоційних в когнітивних порушень у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу //Вісник медичних та біологічних досліджень.- 2020.-№2.-С. 50-53.

 • Кульчінська В.М. Взаємозв’язок дефіциту вітаміну D та рівня тиреотропного гормону у жінок репродуктивного віку із субклінічним гіпотиреозом // Матеріали LXIII науково-практичної конференції “Здобутки клінічної і експериментальної медицини” – м.Тернопіль (12 червня).- 2020.- С.24.

 • Pasyechko N., Naumova L., Krytskyy T., Kulchinska V. Successful treatment of a prolactinoma (case report) // Georgian medical news.-2019.-№2(287). -Р. 26-29.

 • Pasyechko N. V., Kuleshko I. I., Kulchinska V. M., Naumova L. V., Smachylo I. V., Bob A O., Radetska L. V., Havryliuk M.E., Sopel O. M., Mazur L.P. Ultrastructural liver changes in the experimental thyrotoxicosis // Polish Journal of Pathology. - 2017. - №68 (2). – P. 144-147.

 • Пасєчко Н. В., Кульчінська В. М., Наумова Л. В., Голик І. В., Ремезюк О.М., Сов’як І. В., Шумська О. А., Джула М. А., Крицький Т.І. .Оцінка впливу концентрації вітаміну D на ступінь компенсації цукрового діабету та рівень якості життя пацієнтів // Проблеми ендокринної патології . – 2017. - №4. - C. 12-20.

 • Пасєчко Н.В., Наумова Л.В., Стасюк Н.С., Джула М. А., Голик І. В., Кульчінська В.М., Крицький Т.І. Вплив дезінтоксикаційної терапії на порушення водно-електролітного обміну при кетоацидотичних станах у пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу. // Вісник наукових досліджень. - 2017. - №1. – С. 38-42.

 • Пасєчко Н.В., Джула М.А., Радецька Л.В., Наумова Л.В., Кульчінська В.М., Крицький Т. І. Вплив дезінтоксикаційної терапії на порушення водно-електролітного обміну при кетоацидотичних станах у пацієнтів із цукровим діабетом 1 типу // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. - 2017. - №2. – C. 32-44.

 • Пасєчко Н.В. Наумова Л.В., Кульчінська В.М., Гулько Н.Я., Джула М.А., Крицький Т.І. Вплив вітаміну D на показники компенсації цукрового діабету 2-го типу // Міжнародний ендокринологічний журнал .-2016.- №6(78).- С .30-36.

 • Пасєчко Н.В., Наумова Л.В., Крицький Т.І., Джула М.А., Кульчінська В.М. Сучасні погляди на алгоритм ведення пацієнтів з цукровим діабетом та еректильною дисфункцією //Міжнародний ендокринологічний журнал.- 2016.- №8(80).- С. 80-87.

 • Pasyechko N.V, Kulchinska V.M., Radetska L.V., Naumova L.V., Smachylo I. V., Bob A. O., Savchenko I.P., Yarema N.I., Havryliuk M.Y., Balaban A.I., Bob O.O., Dzhula M.A., Krytskyi T.I. Vitamin D and diabetes mellitus type 2 // International Journal of Medicine and Medical Research.-2016.- № 2.-P. 84-92.

 • Пасєчко Н. В., Наумова Л. В., Кульчінська В. М., Джула М. А., Крицький Т. І. Покращення глікемічного контролю у хворих на цукровий діабет 2 типу шляхом корекції дефіциту вітаміну D //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. -2016. - № 3-C.133.

Участь у конференціях, форумах та онлайн вебінарах:

 • Онлайн Тренінг-програма для лікарів «Мистецтво лікування: післядипломний курс професійного вдосконалення».- м. Івано-Франківськ (15-16 жовтня 2020 року).

 • Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання ендокринології та ендокринної хірургії».- м. Київ (1-2 жовтня 2020 року).

 • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблемні питання діагностики та лікування ендокринних захворювань».- м. Львів (3- 4 вересня 2020 року).

 • Науково-практичний семінар у режимі відеоконференції «Сучасні підходи до діагностики ті лікування акромегалії» (19 червня 2020 року).

 • Вебінар на тему «Практичні питання ведення коморбідного пацієнта з цукровим діабетом 2 типу».-м.Тернопіль (13 травня 2020 року).

 • Онлайн-трансляція «Школа ендокринолога».-м. Київ (23-25 квітня 2020 року).

 • Вебінар на тему «Практичні питання ведення коморбідного пацієнта з цукровим діабетом 2 типу».-м.Тернопіль (9 квітня 2020 року).

 • Всеукраїнська тренінг-програма для лікарів «Мистецтво лікування: післядипломний курс професійного вдосконалення».- м. Тернопіль (26 листопада 2019 року).

 • Науково-практична конференція в рамках освітнього Проекту «Школа ендокринолога».-м.Львів (12-14 вересня 2019 року).

 • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю: «Проблемні питання діагностики та лікування ендокринних захворювань».- м. Львів (31 травня-2 червня 2018 року).

 • ETA-освітній курс: «Thyroid meeting».- м.Київ (13 квітня 2018 року).

 • Науково-практична конференція «Сучасний мультидисциплінарний підхід до діагностики та лікування дисфункції гіпоталамуса».-м. Івано-Франківськ (20 травня 2016 року).

ЧУКУР ОКСАНА ОЛЕКСАНДРІВНА

У 2016 році закінчила Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського з відзнакою за спеціальністю "Лікувальна справа".

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2018 року по 31.08.2022 року.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: Взаємозвязок забезпечення вітаміном D і йодної недостатності у пацієнтів з артропатіями та автоімунними захворюваннями щитоподібної залози.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Пасєчко Н. В.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Chukur O., Pasyechko N., Bob A., Smachylo I., Radetska L. Assoсiation between vitamin D status and metabolic disorders in premenopausal women with autoimmune hypothyroid disease // Wiadomości Lekarskie. – 2021. - № LXXIV (7). – P. 1612-1616.

 • Пасєчко Н.В., Чукур О.О., Боб А.О., Сверстюк А.С. Прогнозування ризику виникнення клімактеричного синдрому тяжкого ступеня у жінок перименопаузного віку гіпотиреозом // Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2021. №3(17)3. - С. 219-225.

 • Чукур О.О., Пасєчко Н.В. Зміни показників ліпідного і вуглеводного обмінів у жінок хворих на гіпотиреоз // Матеріали LXIV науково-практичної конференції “Здобутки клінічної і експериментальної медицини” – м.Тернопіль (11 червня).- 2021.- С.60.

 • Чукур О.О. Якість життя жінок пременопаузального віку з гіпотиреозом // Матеріали Буковинського міжнародного медико-фармацевтичного конгресу студентів і молодих учених «BIMCO 2021» - м. Чернівці (6 квітня).- 2021. -С.65.

 • Чукур О.О. Рівень вітаміну D у жінок в пременопаузі з гіпотиреозом у йододефіцитному регіоні україни // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю “Двадцяті Данилевські читання” – м.Харків (4-5 березня).2021. - С.171.

 • Chukur O.O., Pasyechko N.V., Bob A.O. Clinical and hormonal characteristics of the health state of premenopausal women with hypothyroidism //Norwegian Journal of development of the International Science. - 2021.- № 55.- Р. 35-39.

 • Боб А.О., Чукур О.О., Воронюк І.О., Ференц Л.З. Оптимізація післядипломної підготовки медичних сестер з питань паліативної та хоспісної допомоги в Україні //Медседстринство.- 2021. - №1. - С.30-32.

 • Chukur O.O. Assessment of the health status of premenopausal women with autoimmune hypothyroidism // Materials of international scientific-practical conference "Today's problems in medicine, pharmacy and dentistry". – Arad (December 17-18). – 2020. – P. 256.

 • Чукур О.О., Пасєчко Н.В., Боб А.О. Оцінка рівня вітаміну D і йодного статусу в жінок пременопаузального віку з автоімунним захворюванням щитоподібної залози //Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2020. - №4.- С.171 -177.

 • Чукур О.О. Особливості вуглеводного та ліпідного обміну в жінок пременопаузального віку з гіпотиреозом автоімунного генезу// Медична та клінічна хімія. – 2020. - №3 (85). – С.78-93.

 • Боб А.О., Чукур О.О., Балогланова І.В. Порівняння показників організаційної роботи приватного та комунального некомерційного консультативно-діагностичних центрів //Медседстринство.- 2020. - №3. - С.14-18.

 • Боб А. О., Чукур О.О., Єрмакова Н.О., Гуцол А.В. Особливості надання паліативної допомоги хворим на ВІЛ/СНІД в Одеському обласному центрі соціально значущих хвороб //Медседстринство.- 2020. - №2. - С.27-30.

 • Пасєчко Н.В., Чукур О.О. Статус вітаміну D у жінок хворих на гіпотиреоз // Матеріали підсумкової LXІIІ науково-практичної конференції “Здобутки клінічної та експериментальної медицини”.– м. Тернопіль (12 червня). – 2020. -С. 24.

 • Чукур О.О., Пасєчко Н.В. Стан йодного забезпечення вагітних жінок у Тернопільській області // Матеріали всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції “Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику”. – м. Тернопіль (27-28 лютого). – 2020. -С.73-74.

 • Пасєчко Н.В., Крицький Т.І., Чукур О.О., Боб А.О. Стан йодного забезпечення дітей та жінок репродуктивного віку в західному регіоні України // Міжнародний ендокринологічний журнал. - 2019. - №7 (5). - C. 40-49.

 • Пасєчко Н.В., Наумова Л.В., Крицький Т.І., Ярема Н.І., Савченко І.П., Боб А.О., Смачило І.В., Радецька Л.В., Гаврилюк М.Є., Хоміцька А.І., Чукур О.О. Вплив гіпотиреозу на динаміку метаболічного і гормонального статусу в чоловіків // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2019. - № 2 (38). - С. 149-153.

 • Чукур О.О. Епідеміолоія йодного дефіциту та шляхи його подолання у Тернопільському регіоні // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання діагностики, лікування, раціональної фармакотерапії, профілактики та реабілітації в практиці сімейного лікаря» – м. Тернопіль (21-22 січня) – 2019. -С.55

 • Пасєчко Н.В., Чукур О.О. Стан йодного забезпечення жінок репродуктивного віку в західному регіоні України // Матеріали IX з’їзду ендокринологів України, присвячений 100-річному ювілею ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України». – м. Харків (19-22 листопада). – 2019. -С. 333.

 • Чукур О.О., Чукур П.А. Стан йодного забезпечення жінок репродуктивного віку у Тернопільському регіоні // Матеріали науково-практичної конференції “Довкілля і здоров’я”. – м. Тернопіль (25-26 квітня). – 2019. -С.57.

 • Чукур О.О. Стан йодного забезпечення жінок репродуктивного віку у Тернопільській області // Матеріали XXIІI міжнародного конгресу “Міжнародний конгрес студентів та молодих вчених”. – м. Тернопіль (15-17 квітня). – 2019. -С.41-42.

 • Чукур О.О. Динаміка захворюваності й поширеності патології щитоподібної залози серед дорослого населення України // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. -2018. -№4 (78). - С.19-25.

 • Боб А.О., Хоміцька А.І., Чукур О.О., Радецька Л.В., Савченко І.П., Боднар Л.П., Квасніцька О.С., Городецький В.Є. Особливості перебігу пневмоній при онкологічних захворюваннях крові // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2018. - № 1. - С. 141-143.

 • Пасєчко Н.В., Крицький Т.І., Чукур О.О. Особливості гормонального і метаболічного статусу у чоловіків з первинним гіпотиреозом //Матеріали науково-практичної конференції ,,Сучасні аспекти діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів''. – м.Тернопіль (11-12 жовтня). – 2018. -С.45-46.

Участь у конференціях, форумах та онлайн вебінарах:

 • Науково-практичний семінар у режимі відеоконференції «Сучасні підходи до діагностики та лікування акромегалії» (19 червня 2020 року).

 • Вебінар на тему «Цукровий діабет 2-го типу: коморбідний пацієнт в рамках сучасних підходів до лікування та профілактики ускладнень» (29 квітня 2020 року).

 • Вебінар на тему «Коморбідний пацієнт з патологією щитоподібної залози та серцево-судинними захворюваннями» (16 квітня 2020 року).

 • Всеукраїнська тренінг-програма для лікарів «Мистецтво лікування» післядипломний курс професійного вдосконалення. - м.Тернопіль (26 листопада 2019 року).

 • Післядипломний курс «European Association for the Stydy of Diabetes». - м. Львів (10-12 жовтня).

 • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю: «Проблемні питання діагностики та лікування ендокринних захворювань». - м. Львів (31 травня-1 червня 2019 року).

 • Науково-практична конференція «Довкілля і здоров’я». - м. Тернопіль

 • (25-26 квітня 2019 року).

 • XXIII Міжнародний медичний конгрес молодих вчених. - м. Тернопіль (15-17 квітня 2019 року).

 • Науково-практична конференція «Мистецтво лікування: від профілактики до якості життя». - м. Тернопіль (20 листопада 2018 року).

 • Науково-практична конференція: «Сучасні підходи до лікування цукрового діабету за допомогою інсуліну: вітчизняний та міжнародний досвід». - м. Львів (7 листопада 2018 року).

 • Клуб ендокринологічних новацій: «Цукровий діабет 2 типу – проблема сучасності. Алгоритми діагностики і лікування ЦД2. Місце інгібіторів ДПП-4 в діабетологічній практиці». - м. Київ (27 вересня 2018 року).

ЄВСТРАТЬЄВА (ПИЦЮК) ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

У 2014 р. закінчила ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського», медичний факультет, за спеціальністю «Лікувальна справа».

Магістр медицини з 2016 року.

Магістерська робота на тему: «Порушення психоемоційної та когнітивної сфери у пацієнтів з ендокринопатіями» за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби.

Навчання в клінічній ординатурі 2016 р. – 2018 р., за фахом «Терапія», на базі Тернопільської університетської лікарні.

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2018 року по 31.08.2022 року.

Форма навчання: очна (вечірня).

Назва дисертаціїйної роботи: «Взаємозв’язок вмісту фракталкіну з особливостями перебігу первинного гіпотиреозу».

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Пасєчко Н.В.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Пасєчко Н.В., Євстратьєва Ю.В. Взаємозв’язок між рівнем тиреотропного гормону, інсулінорезистентністю та серцево-судинними факторами ризику у пацієнтів із субклінічним гіпотиреозом та ожирінням //Міжнародний ендокринологічний журнал – 2020. – Т.16, №8. – С.45-51.

 • Пасєчко Н.В., Кульчінська В.М., Наумова Л.В.,Крицький Т.І., Євстратьєва Ю.В. Субклінічний гіпотиреоз у жінок на етапі природнього планування вагітності та із використанням допоміжних репродуктивних технологій у йододефіцитному регіоні. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2020. –№ 4 (72). – С. 38-42.

 • Пасєчко Н.В., Євстратьєва Ю.В. Особливості взаємозв’язків між вмістом тиреотропного гормону і деякими маркерами серцево-судинного ризику при субклінічному гіпотиреозі //Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2019. – Т.15, №8. – С.633-638.

 • Пасєчко Н.В., Наумова Л.В., Мазур Л.П., Пицюк Ю.В., Кульчінськ В.М., Джула М.А., Крицький Т.І. Кореляційний зв’язок між рівнем вітаміну D та компенсацією вуглеводневого обміну у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу та ожирінням // Матеріали LІX науково-практичної конференції “Здобутки клінічної та експериментальної медицини” – м. Тернопіль (7 червня). – 2016. – С.3

 • Пасєчко Н.В., Пицюк Ю.В., Смачило І.В. Частота порушень когнітивних функцій та депресій у хворих на цукровий діабет і гіпотиреоз //Матеріали підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (присвячена пам’яті ректора,члена-кореспондента НАМН України,професора Леоніда Якимовича Ковальчука). – м.Тернопіль (18-19 квітня). – 2015. – С.54.

Участь у конференціях, форумах та онлайн вебінарах:

 • Науково-практична конференція в рамках освітнього проекту «Школа ендокринолога» . – за дистанційною формою навчання, он-лайн (23-25 квітня 2020 року).

 • Науково-практичний семінар «Жінка ХХІ століття: Життя триває, карантин закінчиться». – онлайн-трансляція в режимі реального часу на сайті http://healthhub.com.ua тривалістю 4 академічні години з 16.00 до 20.00 (15 квітня 2020 року).

 • Участь в тренінг-програмі (практичні навички з профілактики, скринінгу, діагностики та лікування хронічних неінфекційних захворювань) «Мистецтво лікування» післядипломний курс професійного вдосконалення». – м. Харків (20-21 березня 2020 року).

 • Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції для лікарів «Мистецтво лікування» післядипломний курс професійного вдосконалення». – м. Харків (20-21 березня 2020 року).

 • Майстер-клас «Актуальні питання діабету в клінічній практиці лікаря». – м. Хмельницький (21 лютого 2020 року)

 • Тренінг-програма (практичні навички з профілактики, скринінгу, діагностики та лікування хронічних неінфекційних захворювань) «Мистецтво лікування» післядипломний курс професійного вдосконалення». – м. Хмельницький (30 січня 2020 року).

 • Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції для лікарів «Мистецтво лікування» післядипломний курс професійного вдосконалення» . – м. Хмельницький (30 січня 2020 року).

 • Internationall&Ukrainian school of gynecological and reproductive endocrinology “New challenges endocrine gynecology from puberty to menopause” . – м. Київ (15 – 16 лютого 2019 року).

 • Науково-практична конференції в рамках проекту «Клуб ендокринологічних новацій» . – м. Вінниця (1 березня 2019 року).

 • Науково-практична конференція в рамках проекту «Клуб ендокринологічних новацій» . – м. Львів (4 березня 2019 року).

 • Науково-практична конференція в рамках освітнього проекту «Школа ендокринолога» . – м. Чернівці (20-22 червня 2019 року).

 • Науково-практична конференція в рамках освітнього проекту «Школа ендокринолога» . – м. Одеса (31 жовтня – 2 листопада 2019 року).

 • Делегат ІХ з’їзду ендокринологів України, присвячений 100-річному ювілею ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім.. В.Я. Данилевського НАМН України» . – м. Харків (20-22 листопада 2019 року).

 • Майстер-клас «Нові можливості профілактики і лікування ЦД 2-го типу та його ускладнень». 21.11.19. у рамках роботи ІХ з’їзду ендокринологів України, присвяченого 100-річному ювілею ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім.. В.Я. Данилевського НАМН України» . – м. Харків (21 листопада 2019 року).

Сертифікати аспірантів-учасників наукових форумів